Koronavírus adatok

2021. dec. 02.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Melinda, Vivien
5 °C
7 °C

Így módosítják a jövő évi költségvetést

2012.12.03. 19:48
Döntött a parlament a jövő évi költségvetést módosító javaslatokról. A Matolcsy-csomag hatásait egyelőre csak részben vezették át a törvényjavaslatba, több fontos helyen azonban így is hozzányúlnak a számokhoz, kisebb lesz a hiány és az államadósság is, mint a korábbi változatban.

Szavazott az országgyűlés a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslatokról, köztük arról a tizenhét módosítóról is, amelyet a költségvetési bizottság múlt héten nyújtott be nyár óta a parlament előtt lévő törvényjavaslathoz. Az újabb módosítások többsége főleg kisebb pontosítás, még nem teljesen tartalmazzák Matolcsy György megszorító csomagjainak hatásait.

Kisebb hiány, kisebb adósság

Jelentős változás, hogy csökkentik a jövő évi hiánycélt a korábbitól eltérő GDP-prognózis, az erősebb forintárfolyam, a megváltozott adósságfinanszírozási terv, valamint a 2012-ben és 2013-ban sorra kerülő önkormányzati adósságkonszolidáció miatt. A hiányt 21 724,9milliárd forintra tervezik a korábban tervezett 22 275,9 milliárd forint helyett. 283,4 forintos euróárfolyam mellett a svájci frank árfolyamához képest is erősebb forintot várnak. A módosítások az államadósság várt mértékét is megváltoztatják, eszerint 2013 végére a GDP-arányos államadósságot a korábban számolt 76,8 százalék helyett 73,7 százalékra várják.

Kisebb nagyobb átcsoportosítások csaknem minden tárcánál lesznek. Az Emberi Erőforrás Minisztériumánál például 42,6 millió forinttal növelik a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek nyújtott támogatásokat, ezzel együtt 32,7 millióval csökkentik a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elő segítő programok támogatását és 9,9 millióval csökkentik a szociális célú szolgáltatások állami támogatását. Az előirányzat-átcsoportosításra azért van szükség, mert a kormány korábban arról határozott, hogy a Csókakőn működő Fejér Megyei Autifarm szociális intézményt állami fenntartásba veszi.

Lánctartozás, zöld kommandó

Átcsoportosítást tesz szükségessé a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) átalakítása is, a feladatait ugyanis a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. veszi át. Az úgynevezett „egyéb kulturális intézmények” támogatását 57 millió forinttal csökkentik, ugyanennyivel növelik a gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatását. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló rendelet módosítása miatt a Nemzeti Tehetség Alapból az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő (EMET) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) részére adnak pénzt.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a lánctartozási folyamat megállítása új szervezetet hoz létre, az úgynevezett Teljesítésigazolási Szakértői Szervetet (TSZSZ), amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működne és az építési, kivitelezési feladatok teljesítéséhez kapcsolódó szakkérdéseket vizsgálná. A TSZSZ létrehozására is forrást teremtenek a költségvetésben. A Vidékfejlesztési Minisztérium az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek (OKTVF) is 156,1 millióval több pénzt ad, mivel a szervezet jövőre országos hatáskörrel látja el a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági másodfokú feladatokat. A felügyelőségnél új kiadási tételként jelentkezik az úgynevezett zöld kommandó felállítása, amely 20 fős új egységként kezdi meg működését.

A módosító javaslat szerint meg kell kezdeni a vadászható állatfajok fajmegőrzési terveinek elkészítését, a kritikus egyedszámú szintre csökkent apróvad – elsősorban az őshonos fogoly - állomány regenerációjához szükséges intézkedések beindítását. Az átcsoportosított 101,6 millió forint három célra fordítandó: az Országos Vadgazdálkodási Adattár működtetése, a „Fogoly repatriációs program” négy mintaterületének támogatására, illetve a vadászható állatfajok monitoring programjainak beindítása, és fajvédelmi terveinek kidolgozása.

A Miniszterelnökség jövőre 50 millió forintot csoportosít át az Élet Menete Alapítványnak. Erre az indoklás szerint azért van szükség, mert az alapítvány közhasznú tevékenysége során nevelési, oktatási, ismeretterjesztési, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos, illetve hátrányos helyzetű csoportok társadalmi képviseletével összefüggő feladatokat is ellát. Pénzt csoportosítanak át a fejezeti tartalékból a Nemzeti Sírkert felújítására is.

Cézanne és Ludovika Campus

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban is átcsoportosítanak, többek közt azért, mert a járási kormányhivatalok nem lesznek önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, hanem a megyei kormányhivatalok részét képezik, így a költségvetési törvényben külön alcímen történő szerepeltetésük nem szükséges. Az egyik módosító javaslat szerint a minisztérium igazgatásának előirányzatát is növelni kell, amennyiben a Ludovika Campus beruházásának lebonyolítója a Nemzeti Közszolgálati Egyetem lesz, fejezeti hatáskörben biztosítani kell az átcsoportosítási lehetőséget.

A szerencsejátékról szóló törvény módosítását is átvezetik a törvénybe, meghatározzák az adott évre vonatkozó játékkaszinó koncessziós díjminimum összegét, és az Eximbankkal kapcsolatos törvénymódosítások is szükségessé teszik a költségvetési törvény átírását. 320 milliárd forintra emelik az eredetileg 270 milliárd forintra tervezett kiállítási garanciakeret felső határát is, mivel a 2012-ben megnyílt „Cézanne és a múlt. Hagyomány és alkotóerő” elnevezésű, a Szépművészeti Múzeumban megrendezett kiállítás áthúzódik a 2013. évre.

Egy másik módosító indítvány rendelkezik arról, hogy a 2013. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a saját nevében hitelfelvételre, értékpapír-kibocsátásra és kezességvállalásra nem jogosult, a hatoslottóból befolyó játékadó 80 százalékát pedig a filmágazat támogatására kell fordítani.