Etelka, Aletta
3 °C
4 °C

9,6 milliárd az FHB vesztesége

2014.11.14. 20:55

Az FHB csoport az idei harmadik negyedévben 7,2 milliárd forint, az első kilenc hónapban 9,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni veszteséget könyvelt el, közölte a bank a BÉT honlapján pénteken. Az FHB csoport közleménye szerint a harmadik negyedévi eredményének alakulását több egyszeri tétel határozta meg, ezek közül az egyik legjelentősebb az, hogy a bank a várható vesztségekre 13,2 milliárd forinttal, összesen 17,9 milliárd forintra emelte a céltartalékot.

Tavaly a harmadik negyedévben az FHB csoport konszolidált adózott vesztesége 282 millió forint volt, 2013 első kilenc hónapjában a konszolidált adózás utáni veszteség 4,875 milliárd forintra rúgott. Az FHB Jelzálogbank Nyrt. 2014 szeptemberében adásvételi szerződést kötött a Magyar Postával az ellenőrző befolyása alatt álló FHB Kereskedelmi Bank Zrt. alaptőkéjének 49 százalékát megtestesítő "A" sorozatú törzsrészvények eladásáról. A részvénycsomag eladását megelőzően az FHB Jelzálogbank szeptember közepén 20 milliárd forint összegű tőkeemelést hajtott végre az FHB Kereskedelmi Banknál.

A részvénycsomag vételárát 28,5 milliárd forintban határozták meg, és a tranzakció zárása – a Magyar Posta részére a befolyásszerzéshez szükséges jegybanki engedély megadását követően – 2014. szeptember 30-án történt meg. A tranzakciót követően az FHB Kereskedelmi Bank továbbra is az FHB Jelzálogbank teljeskörűen konszolidált és összevont felügyelet alatt álló leányvállalata. A bankcsoport kedvezőtlen eredménye elsősorban az árfolyamrés alkalmazásának semmissége és a törvény alapján tisztességtelennek ítélt kamatemelések miatt várható veszteségekre képzett 17,9 milliárd forint céltartalék következménye, melyből 13,2 milliárd forintot a harmadik negyedévben számolt el a pénzintézet.

Emellett a banki különadó 2,1 milliárd forintos összege, az árfolyamgáthoz kapcsolódóan fizetendő hitelintézeti járadék, valamint a pénzügyi tranzakciós illeték nem áthárított része terhelte az eredményt. A rendkívüli, illetve jogszabályból adódó veszteségeket a Díjbeszedő Faktorház Zrt. faktorált követeléscsomag értékesítésen realizált egyszeri eredményének bankcsoportra jutó 3,3 milliárd forintos része, valamint az FHB Kereskedelmi Bank részvénycsomagjának értékesítése miatt keletkezett – összességében pozitív – eredményhatás ellensúlyozta.

Mindezektől megtisztítva, az idei első három negyedévben a korrigált konszolidált adózás előtti eredmény 3,2 milliárd forintot tett ki, a harmadik negyedévben adózás előtt 641 millió forint veszteséget ért el a bankcsoport. A banki közlemény szerint a nettó kamatbevétel az előző negyedévhez képest 229 millió forinttal csökkent. Ez abból adódik, hogy a hitelek csökkenő kamatszinttel összhangban történt átárazódásának kamatbevételre gyakorolt hatását a forrásköltség csökkenésének mértéke nem tudta úgy kompenzálni, mint a megelőző negyedévekben.

Az FHB csoport konszolidált mérlegfőösszege 2014. szeptember 30-án 759,9 milliárd forint volt, ami 2,9 százalékkal, mintegy 22,6 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál és 85,2 milliárd forinttal, 12,6 százalékkal magasabb az előző negyedév véginél.