Bonifác
10 °C
17 °C

Súlyosan szabálytalanul gazdálkodott az MDF utódpártja

2017.09.26. 11:02 Módosítva: 2017.09.26. 14:38

Lezárult a Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) és pártalapítványa, az Antall József Alapítvány (AJA) 2014-2015. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése, az Állami Számvevőszék súlyos szabálytalanságokat tárt fel – írja az ÁSZ honlapján. 

Az ellenőrzések feltárták, hogy a JESZ és az AJA a szabályozási hiányosságok miatt nem teremtették meg a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. A pénzügyi kimutatásokat, az éves jelentéseket és a számviteli beszámolókat nem, vagy nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítették el, továbbá nem biztosították gazdálkodásuk, vagyoni helyzetük átláthatóságát sem. A 2012-2013. évet érintő utóellenőrzés pedig megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az AJA nem hajtotta végre, a szabályszerű működés és gazdálkodás feltételeit továbbra sem teremtette meg. Jelentéseiben az ÁSZ összesen 40 javaslatot fogalmazott meg, és több jelzéssel élt a hatóságok felé.

Az MDF utódjaként létrejött JESZ a törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben 526 millió 550 ezer forint központi költségvetési támogatásban részesült, ugyanakkor a 2014. évi pénzügyi kimutatásban 515 millió 936 ezer Ft bevételt, valamint 541 millió 961 ezer Ft kiadást számolt el. 2015-ben a JESZ nem kapott központi költségvetési támogatást, mivel a 2014. évi országgyűlési választásokon 0,2 százalékos szavazati arányt ért el, így nem jutott be az Országgyűlésbe. Az AJA 2014 első és második negyedévében egyaránt 7 millió 75 ezer Ft költségvetési támogatásban részesült. 2014 harmadik és negyedik negyedévben és a 2015-ben költségvetési támogatásra nem volt jogosult, mivel alapító pártja, a JESZ nem jutott be az Országgyűlésbe.

Az ÁSZ megállapította, hogy a JESZ gazdálkodásának szabályozási környezetét nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki. Emellett sem a párt, sem alapítványa nem készítette el pénzügyi kimutatásait, és súlyos szabálytalanságokat követett el a könyvvezetés és a gazdálkodás területén. A JESZ működéséhez a forrásokat, köztük a költségvetésből juttatott támogatásokat nem szabályszerűen használta fel és számolta el, a gazdálkodással összefüggő tevékenységének keretében a kiadások kifizetése során a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait nem tartotta be, a közpénzekkel nem átlátható és ellenőrizhető módon gazdálkodott.

 Az AJA még a JESZ-nél is nyilvánvalóbban hagyta figyelmen kívül a törvényi előírásokat, a 2012-2013-as évre vonatkozó ellenőrzés által feltárt hibákat nem sikerült kijavítaniuk. Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben meghatározott 21 feladatból 20-at nem hajtott végre az AJA, egy feladat végrehajtása pedig nem volt időszerű. Az alapítvány nem intézkedett például a támogatott szervezetek támogatási szerződés szerinti elszámoltatásáról, és egy meghiúsult rendezvény miatt kifizetett kártalanítási költség (1 millió 429 ezer Ft) visszafizetéséről. 

Az ÁSZ jelentéseiben 28 javaslatot fogalmazott meg a JESZ elnöke részére, és 12 javaslatot az AJA Kuratóriumának elnöke részére, hogy szüntessék meg a jogszabálysértő gyakorlatokat.

JESZ: a választási sikertelenség miatt volt

A JESZ cikkünk megjelenése után levélben elküldte saját álláspontját az ÁSz megállapításaival kapcsolatban, amit alább közlünk.

"Az ÁSZ a két szervezet 2014-2015 évre vonatkozó gazdálkodásában olyan problémákat talált, ami a 2014-es választási sikertelenséggel függ össze. A gyenge választási eredményt követően a párt vezetése lemondott, a két szervezetnek pedig nem maradt pénze arra, hogy a továbbiakban alkalmazottakat foglalkoztasson. Ennek ellenére a JESZ és Alapítványa minden törvényi kötelezettségét teljesítette, igaz sok esetben a határidőket nem sikerült tartani, ami valóban számviteli szabálytalanságnak minősül. Nagyon fontos látni, hogy a két szervezet a rendkívüli helyzet ellenére, más pártokkal ellentétben, mindenben segítette az ÁSZ vizsgálatát, és az ellenőrzési kötelezettségnek maradéktalanul alávetette magát."