Csilingel az államkassza: több mint 8000 milliárd forint többlet jött össze 2023-ban

BJASZ20190404010
2024.03.01. 09:30
Legyőzte a magyar export az importot, így mind a termék-, mind a szolgáltatás-külkereskedelmi mérleg pozitívan alakult 2023-ban. Előbbinél 9,2, utóbbinál 11 milliárd eurót tesz ki az aktívum.

A kivitel volumene 8,4, a behozatalé 0,8 százalékkal csökkent 2023 decemberében a megelőző év azonos időszakihoz viszonyítva. A passzívum 271 millió euró volt, az egyenleg 27 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) külkereskedelmi termékforgalomra vonatkozó második decemberi, illetve a teljes 2023-as évre vonatkozó becsléséből. 

Novemberhez viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,5, az importé 14 százalékkal nőtt. A kivitel értéke 10,2 milliárd euró (3897 milliárd forint), a behozatalé 10,5 milliárd euró (4000 milliárd forint) volt tavaly decemberben.

Korrigált a második becslés

Euróban kifejezve az export értéke 9,1, az importé 9,0 százalékkal csökkent 2023 decemberében az előző év azonos időszakához képest.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 1,6 százalékkal mérséklődött, míg a behozatalé 4,4 százalékkal nőtt éves bázison.

A termék-külkereskedelmi egyenleg 27 millió euróval javult. (Az egyenleg 83 millió euróval nagyobb hiányt mutatott az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,9, a behozatalban 14 százalékkal csökkent a megelőző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 8,3 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,3, a dollárral szemben 9,0 százalékkal erősödött.

Nézzük termékfőcsoportonként!

  • A gépek és szállítóeszközök 2022. decemberi áron számított kivitele 13, behozatala 7,5 százalékkal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben több mint tizedével, a behozatalban kismértékben csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene pár százalékkal nőtt, míg importvolumene közel tizedével maradt el a bázisidőszakitól. A híradástechnikai, hangrögzítő és ‑lejátszó készülék exportvolumene több mint tizedével csökkent, míg importvolumene közel tizedével emelkedett az egy évvel korábbihoz viszonyítva. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben hatodával, a behozatalban kismértékben maradt el a 2022. decemberitől. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 7,3, a behozatalban 3,4 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.
  • A feldolgozott termékek exportvolumene 6,1, importvolumene 5,6 százalékkal kisebb lett. A volumencsökkenést az exportoldalon a szakmai, tudományos ellenőrző műszer és készülék, az importoldalon az egyéb feldolgozott termék forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 1,7, az importban 1,9 százalékponttal fokozta a teljes forgalom mindkét irányban megfigyelt volumencsökkenését.
  • Az energiahordozók exportvolumene 26, importvolumene 57 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. Az exportoldali forgalomnövekedés a kőolaj és kőolajtermék, az importoldali pedig a természetes és mesterséges gáz volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az energiahordozók forgalombővülése a teljes volumencsökkenés ütemét az exportban 0,9, az importban 7,0 százalékponttal ellensúlyozta.
  • Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,0 százalékkal nagyobb, míg a behozatalé 14 százalékkal kisebb lett. Az exportban és az importban bekövetkezett volumenváltozást döntően a gabona és gabonakészítmény forgalma befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom csökkenését 0,4 százalékponttal mérsékelte, míg az importcsökkenés ütemét 0,9 százalékponttal fokozta.

Három, négy magyar termék az EU-ba megy

Az Európai Unió (EU27) tagállamaiba irányuló kivitel volumene 9,0, az onnan érkező behozatalé 7,7 százalékkal kisebb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 80 millió euróval javult, 774 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75, az import 66 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4 százalékkal csökkent, míg a behozatalé 14 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 53 millió euróval romlott, 1,0 milliárd eurós passzívumot mutatott.

Több ezer milliárd forintos többlet

A 2023-as évben (január–december) a kivitel értéke 149,2 milliárd euró (57,0 ezer milliárd forint), a behozatalé 140,0 milliárd euró (53,5 ezer milliárd forint) volt.

A kivitel volumene 2,5 százalékkal emelkedett, míg a behozatalé 3,5 százalékkal mérséklődött 2023. január–decemberben az egy évvel korábbihoz képest.

A termék-külkereskedelmi mérleg 18,3 milliárd euróval javult, a többlet 9,2 milliárd eurót (jelenlegi árfolyam mellett több mint 3615 milliárd forint) tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,3, a behozatalban 6,6 százalékkal csökkent a megelőző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,7 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 2,4, a dollárhoz viszonyítva 5,3 százalékkal értékelődött fel.

A szolgáltatási mérleg is az államkassza felé billen

Szintén a KSH adatai szerint a szolgáltatások euróban számított exportja 5,8, importja 0,2 százalékkal nőtt 2023 IV. negyedévben a megelőző év azonos időszakához képest.

Az export értéke 8,5 milliárd euró (3,3 ezer milliárd forint), az importé 5,9 milliárd euró (2,3 ezer milliárd forint) volt a tavalyi negyedik negyedévben. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,6 milliárd eurót (1 ezer milliárd forintot) tett ki.

A szolgáltatáscsoportok közül

  • az üzleti szolgáltatások 594,
  • a szállítási szolgáltatások 580,
  • a turizmus 903 millió euróval járultak hozzá a 2023. IV. negyedéves aktívumhoz.

Szolgáltatásexportunk 63, -importunk 74 százalékát az Európai Unió tagországaival bonyolítottuk le, ebben a viszonylatban 1,1 milliárd eurós többlet keletkezett.

Első számú partnerünk továbbra is Németország, amellyel az összforgalom 21 százalékát bonyolítottuk le. A második legfontosabb, az Amerikai Egyesült Államok 9,7, míg a harmadik helyen álló Ausztria 7,8 százalékkal részesedett a kereskedelemből.

A teljes szolgáltatásexportból az üzleti szolgáltatások aránya 47 százalék (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 26 százalék) volt, ezt követte a szállítási szolgáltatások 23, majd a turizmus 20 százalékos részesedéssel. Az import tekintetében a legkiemelkedőbb szintén az üzleti szolgáltatások részaránya volt 58 százalékkal (az idetartozó egyéb üzleti szolgáltatásoké 32 százalék), miközben a szállítási szolgáltatások 23, a turizmus 14 százalékkal részesedett a teljes importforgalomból. 

Ez történt éves bázison

A szolgáltatásexport euróban számított értéke 5,8 százalékkal nőtt (forintban 1,6 százalékkal csökkent), az import értéke 0,2 százalékkal növekedett (forintban 6,9 százalékos csökkenés volt) 2023. IV. negyedévben az egy évvel korábbihoz képest. Az aktívum 462 millió euróval (114 milliárd forinttal) meghaladta a megelőző év azonos időszaki többletét.

Az aktívum mérsékelt bővüléséhez elsősorban a turizmus és a bérmunka-szolgáltatások egyenlegének 270 és 135 millió eurós növekedése járult hozzá, fontos azonban kiemelni a szállítási szolgáltatások egyenlegében bekövetkezett 20 millió euró értékű csökkenést

– közölte a KSH.

Aktívumunk az európai uniós forgalomban 23 százalékkal, 201 millió euróval vált kedvezőbbé, amihez jelentősen hozzájárult két kiemelt partnerünkkel, Németországgal és Írországgal folytatott kereskedelmünk egyenlegének 116 és 60,4 millió euró értékű javulása.

Az EU-n kívüli országok esetében a többlet 261 millió euróval, 20 százalékkal emelkedett. A legnagyobb értékű egyenlegjavulást, 154 millió eurót Svájc viszonylatában regisztráltuk.

Több ezer milliárdos többlet

Az előző évben kivitel értéke 2023-ban 33,7 milliárd euró (12,9 ezer milliárd forint), a behozatalé 22,7 milliárd euró (8,7 ezer milliárd forint) volt.

A szolgáltatás-külkereskedelmi aktívum 11 milliárd eurót (jelenlegi árfolyam számítva 4332 milliárd forint) ért el 2023-ban, 2,1 milliárd euróval többet, mint egy évvel korábban.

A kivitel értéke 11,6 százalékkal (3,5 milliárd euróval), a behozatalé 6,7 százalékkal (1,4 milliárd euróval) bővült 2023-ban az egy évvel korábbihoz képest.

(Borítókép: Jászai Csaba / MTI)