Piroska
-2 °C
5 °C

Júliustól lehet szociálisan foglalkoztatni

MTI
2006.05.17. 14:26
A kormány rendeletben szabályozta a szociális foglalkoztatás engedélyezését és támogatását, amely személyenként, a ledolgozott munkaórák alapján differenciáltan napi 1800-5000 forintig terjedhet. A munka-rehabilitációs támogatás összege napi 4 órás foglalkoztatásnál 1800 forint, míg 6 órás foglalkoztatásnál napi 2200 forint. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásnál a 4 órában foglalkoztatott személyek után napi 3000, míg a 8 órában foglalkoztatottak után 5000 forint támogatás jár.

Azoknak a szociális intézményeknek, amelyek támogatásra jogosultak, fenntartójukon keresztül az éves összesített igénybejelentést július 5-ig kell megtenniük a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál. A támogatás július 1-jétől jár, és azt minden hónap 25-éig kapják meg a foglalkoztató intézmények.

A foglalkoztatásnak két formája van: munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás. A munka-rehabilitáció szolgálati időre jogosít, amennyiben az előírt nyugdíjjárulékot is befizetik. Munka-rehabilitációnak minősül különösen az intézmény környezetében végzett kisegítő, kiegészítő jellegű, a karbantartással, a külső-belső környezet rendben tartásával összefüggő feladatok elvégzése. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja, hogy a megváltozott munkaképességű személyek elsajátíthassák azt a tudást és technikát, amely hozzájárul munkaerő piaci alkalmasságukhoz, a szabad munkaerőpiacon történő részvételhez.

A minisztérium számításai szerint a bentlakásos otthonok, illetve rehabilitációs intézmények lakói közül körülbelül 9 ezren veszik majd igénybe ezt a támogatást.

A célszervezeti támogatási rendszer átfogó rendezése érdekében 2005-ben hatályba léptek a rehabilitációs akkreditációról, illetve a támogatási rendszer átalakításáról szóló jogszabályok, amelyek meghatározzák a munkáltatók foglalkozási rehabilitációs feladatait, továbbá az új támogatások szabályait.

Az uniós elvárásoknak megfelelő szabályozás egyik lényeges alapelve a szociális foglalkoztatás, valamint a piaci versenyben szereplők tevékenységének, támogatásának elhatárolása.

A súlyos, illetőleg halmozottan fogyatékos, pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg személyek foglalkoztatása speciális szakértelmet, sajátos módszereket igényel.

Mivel a szociális intézmények által szervezett foglalkoztatás időtartama korlátozott, a rendelet lehetővé teszi a munkaerő-piaci foglalkoztatás keretei között megvalósuló, karitatív-szociális elemeket hordozó foglalkoztatás támogatását is.