György
16 °C
24 °C

Senki sem vágyik a közszférába

2006.11.13. 14:02
A Bell Research felmérése szerint - amelyet 2006 nyarán készített a Deloitte megbízásából a Top 200 magyar vállalat fiatal döntéshozói körében - a legfontosabb vállalati vonzerőnek a cég stabilitása, szakmai igényessége és a felső vezetés eredményessége bizonyult. A kutatás szerint a fiatal hazai vezetők optimisták saját cégük teljesítményével kapcsolatban.

A Deloitte célja az volt, hogy képet kapjon arról, 2006-ban a Top 200 vállalat fiatal, 25-40 év közötti vezetői (vezérigazgatók, pénzügyi, HR-, sales- és marketingigazgatók) saját vállalatukat, azok vállalati kultúráját, fejlettségi szintjét, jelenlegi munkakörülményeiket és karrierlehetőségeiket hogyan értékelik más magyar és európai cégekhez viszonyítva.

Stabilitás és igényesség

A kutatás kiterjedt a szabadidő kérdésére is, arra, hogy ebből mennyi áll a fiatal vezetők rendelkezésére, és mivel töltik szívesen. A Deloitte megbízásából készített felmérés arra keresett válaszokat, hogy a Magyarországra sok tekintetben jellemző szorongás és bizalmatlanság mennyiben határozza meg a hazai felső vezetők gondolkodásmódját. A kutatás eredményei egyértelműen jelzik, hogy a fiatal döntéshozók a magyarországi átlagnál jóval optimistábban látják saját helyzetüket, illetve vállalatuk lehetőségeit is.

A legrelevánsabbnak tartott tényezők közül a stabilitás és a szakmai igényesség terén a válaszadók igen elismerően szóltak saját vállalatuk teljesítményéről; kétharmaduk szerint hazai cégekhez mérten, kétötödük szerint pedig a vezető európai társaságokhoz viszonyítva is versenyképes teljesítményt nyújtanak. Ezenkívül az európai cégekkel összehasonlítva a felső vezetés eredményessége terén is megfelelnek a jelenlegi munkáltatók az elvárásoknak. A megkérdezettek véleménye szerint jelenlegi munkáltatóik jobb vállalati infrastruktúrát biztosítanak a hazai vállalatokkal összehasonlítva, az európai cégekhez képest pedig nagyobb a növekedési potenciáljuk. Nem meglepő módon a fizetések kérdésében mind a hazai, mind az európai vállalatokkal összehasonlításban az átlagosnál kevésbé elégedettek a fiatal döntéshozók.

El innen

A kutatásban részt vevők a következő 1-3 évben a hazai vállalati kultúra egyes jellemzői közül leginkább a vállalati infrastruktúrában várnak javulást, de a teljesítményértékelésben és a normavilágban is többségben vannak azok, akik ezeken a területeken is fejlődésre számítanak. Érdekes, hogy a társadalmi szerepvállalást, illetve a vállalati klímát illetően jóval mérsékeltebbek a várakozások, annak ellenére, hogy például a vállalati CSR tevékenység az elmúlt hónapok során látványosan a nagyvállalatok és a média érdeklődésének előterébe került. A fiatal döntéshozók elvárásait a jelenlegi munkáltatók leginkább az adott vállalaton belüli tapasztalatszerzés lehetősége, illetve a feladatok változatossága tekintetében elégítik ki, ellenben kritikus területnek bizonyult a folyamatos teljesítményértékelés, az elismertség, a továbbképzési lehetőségek és az elegendő szabadidő hiánya.

A Deloitte megbízásából készítetett felmérés egyik meglepetése a külföldi munkavégzés motiváló erejének megítélése volt, ugyanis a fiatal döntéshozók 50 százalékát érdekli a Magyarországon kívüli karrier lehetősége, akik pedig érdeklődnek a külföldi munkavégzés iránt, leginkább Nyugat-Európában folytatnák karrierjüket. A Top 200 vállalat megkérdezett fiatal döntéshozóinak 75 százaléka jelenleg is multinacionális cégnél dolgozik, de 10 százalékal alacsonyabb azok aránya (65 százalék) akik a következő 3 évben is hasonló vállalatnál szeretnék folytatni karrierjüket, míg a közszféra iránt mindössze egy százalékuk érdeklődne.