Vince, Artúr
-7 °C
1 °C

Jövőre is marad a maradványszigor

2005.09.15. 08:27
A jövő évi költségvetésben nem szerepelnek azok a tartalékolási kötelezettségek, melyeket az idén kellett végrehajtaniuk a tárcáknak. Az viszont szerepel benne, hogy nem változhat a tárgyévet megelőző évhez képest a maradvány összege.
A bevételi és kiadási számok helyét kipontozva küldték szét a tárcákhoz a 2006-os költségvetési kötet tervezetét, néhány ponton azonban lényeges információkkal szolgál a Napi Gazdasághoz is eljutott iromány. Kiderül például belőle, hogy idénhez képest ezúttal nem írnak elő a költségvetési szerveknek és fejezeti kezelésű előirányzatoknak 1-10 százalékos kötelező tartalékolást, ellenben a Munkaerő-piaci Alap egyes jogcímeinél a kiadások 20 százalékát csak akkor lehet elkölteni, ha az augusztus végi makrohelyzet erre lehetőséget ad.

Újdonság a költségvetési törvénytervezetben az államháztartási törvény módosítására tett javaslat, miszerint a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló, egymilliárd forint nominális összértéket meghaladó többéves állami kötelezettségvállalások költségvetési évben elvállalható összege legfeljebb a központi költségvetés kiadási főösszegének 2 százaléka lehet. Az előírás a beruházásokra, eszközök felújítására, karbantartására, üzemeltetésére, szolgáltatásvásárlásra és bérleti ügyekre terjedne ki. Ez egyértelműen a nyakló nélküli kötelezettségvállalást hivatott meggátolni. A javaslatban kevesebb jogcím alá gyűjtik össze azokat a bevételtípusokat, amelyekből a tárgyévben ténylegesen származó bevételeik öt százalékát a központi költségvetési szervek kötelesek a központi büdzsé rendelkezésére bocsátani. Míg az idei évről szóló jogszabályban 95, illetve február után 85 százalékát tarthatták meg bevételeiknek a fejezetek, jövőre csak a 95 százalékos korlát marad meg.

Változnak a kormány, illetve egyes állami intézmények adott évre vonatkozó kezesség-, illetve hitelvállalási küszöbértékei. Jövőre a kormány által vállalható egyedi kezességek együttes összege nem haladhatja meg a 100 milliárd forintot; az idei eredeti előirányzatban 125 milliárd forintban állapították meg a plafont. A kiállítások rendezéséhez nyújtható garancia felső értéke 120-ról 160 milliárd forintra emelkedik. Az MFB forrásszerzési célú, éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek együttes állománya az év folyamán nem haladhatja meg majd az 1200 milliárd forintot, míg ebben az évben 1000 milliárd forintot engedélyezett a törvény.

A tárcáknak, illetve a társadalombiztosítási költségvetési szerveknek újra fel kell készülniük arra, hogy nem változhat maradványként nyilvántartott állományuk a tárgyévet megelőző év végihez képest: a tervezet szerint "2006-ban a 2005. évivel azonos összegű előirányzat maradvány képződését kell elérni". Idén állítólag több minisztert is meglepett, hogy a kormány augusztusi határozatában e rendelkezés végrehajtására utasította a tárcákat, holott annak törvényi alapja benne foglaltatott a 2005-ös évről szóló költségvetési törvényben.

Továbbra is a két évvel korábbi szja 40 százalékát kapják meg a helyi önkormányzatok, s az sem változik, hogy 10 százalék marad helyben, a többit újraosztják a települések között. A helyhatóságoknak jövőre az szja-alap 16,7 százalékából tartalékot kell képezniük; idén 17,25 százalékot várt el a kormány.