Eufrozina, Kende
4 °C
15 °C

Letámadták a kormányt adóügyben

2007.10.05. 16:32
Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács mai ülésén az adócsomag számos pontjába belekötöttek a szociális partnerek. Az adóegyszerûsítés visszavonását követelték, és azt, hogy állapodjanak meg az átmeneti sarcok megszüntetésének idõpontjában.

Hiába akarta megúszni a kormány, hogy az Országos Érdekegyeztetõ Tanács mai ülésén éles bírálatot kapjon a munkaadóktól és a munkavállalóktól a jövõ évi adócsomagért, érintõlegesen az eddigi megszorításokért és a 2008-as költségvetési tervekért, a szakszervezetisek és a munkaadók kifüstölögték magukat.

Információink szerint a múlt héten még az volt az elgondolás, hogy az OÉT mai ülésén - más napirendi pontok mellett - a három oldal megvitatja a jövõ évi adóváltozásokat és belefog a bértárgyalásokba. A hét elején azonban változott a menetrend: egyes pletykák szerint a munkaadói oldal kezdeményezésére, más pletykák szerint a kormányzati fél akaratára került ki a napirendi pontok közül a két téma.

Nem konzultáció volt

A kabinet sejthette, hogy az adóügyekben kényes helyzetbe kerülhet: az egy két héttel ezelõtti, a munkaadókkal folytatott konzultáción különösen az adóegyszerûsítés verte ki a biztosítékot a cégek vezetõinél. Nehezményezték, hogy a kisadók összevonása nem hoz majd számukra adminisztrációs könnyítést, de még plusz elvonással is sújtaná õket. A kormány némiképp korrigált az eredeti tervén, finomított az üzleti szféra szája íze szerint, és így terjesztette be az adócsomagot múlt pénteken az Országgyûléshez.

A mai OÉT-ülésre szóló meghívó tanúsága szerint a napirendi pontok között nem szerepelt az adókkal és a bérekkel kapcsolatos egyeztetés. Az összejövetel kezdetén aztán a munkavállalói oldal kezdeményezésére mégis felvették, hogy a 2008-as költségvetési törvényjavaslat megvitatatásának keretében essen szó az adómódosításokról is. Pontosabban, a vállalkozások és az alkalmazottak szervezeti tárgyalni szerettek volna az adókérdésekrõl, a kormányzati oldal inkább csak meghallgatta volna a másik két partner álláspontját, és a jövõ héten kerített volna sort az egyeztetésre. A kabinet képviseletében felszólaló Tátrai Miklós, a Pénzügyminisztérium államtitkára végül tartotta magát ehhez a szándékhoz: az adóügyekben elhangzottakat rögzítettük, fogalmazott a napirendi pont vége felé.

Konzultációnak valóban nem lehet nevezni, ami történt. (Már az is húsz percbe telt, hogy az OÉT három oldala arra jusson több forduló után: adókról beszélnek a mai ülésen, de a bértárgyalásokat csak jövõ héten kezdik el.)

Adóegyszerûsítésbõl így nem kérnek

Amint arra számítani lehetett, a kormány kapott hideget-meleget az adóegyszerûsítésnek elkeresztelt intézkedéstervéért. A parlament elõtt heverõ javaslat értelmében nem négy, hanem csak három kis járulékból gyúrnának egy újat. A munkavállalók és a munkaadók egyhangúlag azt követelték, a kabinet vonja vissza a tervét. A szakképzési járulék körül kialakult rendszer jól mûködik, nincs ok ennek a megbolygatására; az adminisztrációs teher nem lesz kisebb, sõt akár még növekedhet is; a megszüntetni tervezett három kis járulékból összesen befolyó bevételnél lényegesen magasabb összeget akar beszedni az állam jövõre az efehónak nevezett új elvonás révén - érveltek a cégek és az alkalmazottak . Arra kérték a kormányzatot, ha pár hónap múlva úgyis elõáll a 2009-tõl hatályba lépõ, adóreformnak titulált intézkedésekkel, akkor érdemesebb lenne 2008 tavaszán, a parlamenti tárgyalás elõtt és alatt elõvenni az ügyet.

Tátrai állította: nem akarnak többletbevételt beszedni. Ezzel szemben a benyújtott 2008. évi költségvetési törvényjavaslatból kiderül: az idei elõirányzathoz képest csaknem 14 százalékkal vár többet (66 milliárd forint helyett 75 milliárdot) az állam jövõre, ami a 4,5 százalékosra kalkulált várható infláció mellett bizony tízszázalékos növekedést takar reálértelemben is. A PM államtitkára nem akart engedni a két partnernek. Úgy fogalmazott, a kormány az adóegyszerûsítésrõl szóló döntés meghozatalakor ismerte az oldalak véleményét. Kiskaput azonban hagyott, amikor hozzátette: a parlamenti tárgyalás alatt van lehetõség módosító indítványok benyújtására, és akkor a kabinetnek ismét döntenie kell.

Azóta sem mûködik

A munkaadói oldal szóvá tette azt is, hogy a kormány nem tartja magát egy fontos tavalyi ígéretéhez. Az OÉT-en - állításuk szerint Gyurcsány Ferenc jóváhagyásával - megállapodtak abban, hogy ha a konvergenciaprogram végrehajtása jobban alakul a gondoltnál - márpedig a kormány is többször azt mondta, hogy jobban alakul -, akkor a pluszbevételek elosztásáról az OÉT-en tárgyalni fognak. Sõt, erre szûk egy esztendõvel ezelõtt bizottságot is létrehoztak, amely azóta sem mûködik - hangzott el a mai ülésen. Az érdekképviseleti és a szakszervezeti vezetõk felhánytorgatták azt is, hogy a mai napig sincs megállapodás arról, sõt, a mostani adótörvény-javaslatban sincs utalás arra, hogy a megszorító csomag tavalyi jelentésekor, elfogadásakor átmenetinek nevezett sarcokat, úgymint a szolidaritási adót és az újracsomagolt bankadót, a hitelintézeti járadékot mikor szüntetik meg.

Erre a két kifogásra reagálva Tátrai lényegében csak a kormányzati tisztségviselõk által állandóan ismételt mondatokat hangoztatta. Ezek szerint a többletbevételeket adócsökkentésre, a gazdaság serkentésére, a foglalkoztatás javítására 2009-tõl lehet fordítani, és a jövõ tavasszal elfogadandó adócsomag fog errõl rendelkezni.