Titokban döntöttek a Postabank mellékperében

2007.03.02. 18:29
Üzleti érdekre hivatkozva zárt tárgyaláson hozott most részben jogerős ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Miután Princz Gábor perében felmentő ítélet született már korábban első fokon a Postabank "fő" perében, most egy egészen más eljárásban, a könyvvizsgálók mellékperében csak a határozatokat ismerheti meg a nyilvánosság, a részleteket nem. Az egyik mostani ítélet felmenti a 40 milliárdos kártérítés alól a bank korábbi könyvvizsgálóit. Egy még nagyobb, 132 milliárdos ügyben pedig új eljárásra kötelezték az elsőfokú bíróságot, így tovább húzódik az ügy.

A magyar államnak a Postabank három egykori könyvvizsgálója ellen indított kártérítési perében a mintegy 132 milliárd forintnyi konszolidációs kárt illetően a Fővárosi Ítélőtábla megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet és új eljárásra utasított pénteken kihirdetett másodfokú határozatával mindhárom alperes vonatkozásában.

Jogerős a negyvenmilliárdos kártérítés elutasítása

A mintegy 40 milliárdos részvénynévérték-csökkenésben megnyilvánuló vagyonvesztést illetően ugyanakkor jogerősen elutasította a magyar állam mint felperes kárigényét a másodfokú bíróság.

A hat évvel ezelőtt kezdődött és most hatályon kívül helyezés folytán első fokon újrainduló perben még évekig eltarthat, amíg megszületik a jogerős ítélet.

Sok felperes és sok alperes

Az állam és több más felperes, így az ÁPV Rt., a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Villamos Művek, a Magyar Posta és a Szerencsejáték Rt. azért indított pert a Postabank 1994 és 1998 közötti három könyvvizsgálója, a Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., az Arthur Andersen Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft., illetve a Prudentia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ellen, mert álláspontja szerint hozzájárultak ahhoz, hogy a pénzintézet működéséről, gazdasági teljesítményéről hamis kép alakuljon ki.

Az alperesek auditált postabanki mérlegei alapján került sor az 1997-es, illetve 1998-as tőkeemelésekre, majd a bank konszolidációjára, amelyek összességében mintegy 170 milliárd forintjába kerültek az államnak.

Összesen 170 milliárd volt a tét

A felperesek kétfajta jogcímen összesen mintegy 170 milliárd forintos kárigényt kívántak érvényesíteni a perben: egyfelől a Postabank-részvények névértékének csökkenésében megnyilvánuló mintegy 40 milliárdos vagyonvesztés, másfelől pedig a pénzintézet 1998. december 30-iki rendkívüli közgyűlésén történt alaptőke-emeléssel összefüggő mintegy 132 milliárd forintos konszolidációs kár miatt.

Az elsőfokú bíróság 2005. május 31-én két alperes könyvvizsgáló cég, az Andersen és a Prudentia esetében elutasította a keresetet, ugyanakkor kimondta, hogy a Deloitte és a magyar állam fele-fele arányban felel a bekövetkezett kárért. A Fővárosi Bíróság akkor mindkét kárigény vonatkozásában megállapította a Deloitte felelősségét.

Kinek, mit kellett volna tudnia?

A nem jogerős indoklás szerint a felpereseknek tudniuk kellett volna, hogy veszteséges a Postabank, az elsőrendű alperes viszont késve adott tájékoztatást. Az elsőfokú bíróság a kártérítés összegéről nem döntött, csupán a jogalapról. Fellebbezések folytán került az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtáblára, amely pénteken jogerősen elutasította a részvénynévérték-csökkenéssel kapcsolatos 40 milliárdos kárigényt mindhárom könyvvizsgáló cég vonatkozásában.

Ugyanakkor a 132 milliárd forintnyi konszolidációs kárt illetően megalapozatlannak találta és hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet, új eljárásra utasítva a Fővárosi Bíróságot mindhárom alperes vonatkozásában. A per hat éve zárt ajtók mögött folyik, üzleti titok címén a Fővárosi Ítélőtábla pénteki tárgyalását is a nyilvánosság kizárásával tartották meg, csupán a határozat kihirdetése volt nyilvános.

A Deloitte elégedett

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (Deloitte Kft.) rendkívül elégedett a Fővárosi Ítélőtábla döntésével - tudatta a cég az Indexszel.

A Deloitte hangsúlyozza: "A bíróság megváltoztatta az első fokú bíróság által hozott ítéletet és részlegesen elutasította a magyar állam, mint felperes keresetét a részvényesként követelt kártérítés tekintetében. A bíróság a továbbiakban hatályon kívül helyezte az első fokú ítéletet, és megismételt eljárás lefolytatására kötelezte az első fokú bíróságot."

A cég kiemeli: "Tekintettel az első fokú ítélet tartalmára, ez a döntés volt az egyetlen olyan lehetséges alternatíva, amely garantálja az ügy kétfokozatú elbírálását és a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos jog érvényesülését. A Deloitte Kft. a megismételt eljárásban is határozottan ki fog állni a saját álláspontja mellett. A Deloitte Kft. mindenkor a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel és a vonatkozó magyar és nemzetközi előírásoknak és jogszabályoknak megfelelően végezte el a Postabank könyvvizsgálatát.  • Hírek
  • Lakáshitel