Antal, Anett
16 °C
24 °C

Szóljon hozzá a regisztrációs adóhoz!

2004.09.08. 14:20
Magyarországon nincsen nyilvános fóruma a regisztrációs adóról szóló vitának, viszont az Unió törvénykezési folyamatában napirenden van az ilyen adófajták fokozatos felszámolása. Az adóügyi főbiztosság még néhány napig élő online kérdőíve segítségével mindenki megteheti épületes javaslatait.
Az Európai Unió a gépjárművek belső piacát és a polgárok szabad költözködését hátrányosan befolyásoló adónemek fokozatos felszámolását kezdeményezi, a széndioxidkibocsátás alapján kiszabott forgalmi adók egyidejű bevezetésével. Ezzel kapcsolatban az autóipar és a fogyasztóvédelmi szervezetek véleményét már kikérték.

Szeptember 10-ig a civilek előtt is nyitott a lehetőség, hogy az Unió honlapján véleményükkel vagy javaslatokkal segítsék az új irányelven dolgozók munkáját.

Megvágott átköltözők

Az Európai Bizottság az egyik tagállamból a másikba áttelepülők esetében olyan regisztrációs díj szedését tartja elfogadhatónak, amely nem sokkal haladja meg az autó forgalomba állításával járó valódi adminisztratív ráfordításokat.

Emiatt tavaly formálisan eljárás indult Görögország és Dánia ellen, mivel rendkívüli összegeket követelnek a szabad költözködési jogukat gyakorló polgároktól. Az Európai Bíróság júliusban tiltotta el Finnországot a beköltözők hátrányos megkülönböztetésétől.

Adót vissza nem adunk

Az adóügyi főbiztosság által tervezett átfogó változások indoklása szerint a különböző országokban érvényes regisztrációs adóterhekkel az a legnagyobb probléma, hogy az autó végleges kivitelekor egy fillér sem jár vissza belőle, a célországban pedig lehet újból fizetni. Az egyik javaslat szerint a megszüntetés átmeneti időszakára a regisztrációs adót részben visszatérítő rendszert (Registration Tax Refund System) vezethetnének be.

Az országonként fizetendő adó helyett Frits Bolkestein adójogi főbiztos ésszerűbbnek tartaná az üzemben tartást megadóztatni, és ennek során a jármű meghajtási módja és széndioxidkibocsátása (fogyasztása) alapján kivetni az adót. A javaslat kialakításához viszont szükségük van az EU polgárainak észrevételeire is.

Üzemanyag alapú terhek

Az erre vonatkozó ajánlást eddig egyedül Nagy-Britannia követi. A szigetországban 2001 márciusa óta a széndioxidkibocsátás arányában, sávokat felállítva állapítják meg a gépjárműadó (Vehicle Excise Duty) összegét.

A fentiek alapján talán érthetőbb, hogy minden magyarázat nélkül miért szerepel a magyarországi újautó hirdetések alatt a széndioxidkibocsátás szerinti besorolásra vonatkozó kisbetűs kiegészítés. A tájékoztatást előíró EU irányelv ezen túl megköveteli a mindenki számára elérhető központi adatbázis fenntartását. Ez jelenleg a Közlekedési Felügyeletek honlapján látható, a tájékoztatás valódi célját viszont nem közlik.

Megégették magukat

A régi tagállamok közül tizenegyben kérnek használt autó behozatala esetén fogyasztási vagy regisztrációs adó jellegű illetéket. A tagországok a Dániát, Portugáliát, Finnországot, Ausztriát és Görögországot törvénymódosításra kötelező korábbi ítéletekből tanulva óvakodnak diszkriminálni a külföldről bejövő járműveket. Így általában az érték adott százalékát kell leróni, és garantálják az érdemi fellebbezést a határozat ellen.

Írország és Dánia például fix százalékos mértéket állapított meg (23 illetve 61 százalék), míg Portugáliában, Finnországban és Görögországban az új autó után fizetendő adóból sávosan számolják vissza az adott használt után kérhető legnagyobb ilyen összeget.

A magyar virtus

Értéktől független, semmivel sem csökkenthető összegű adót egyedül Magyarországon követelnek. Nem számít, hogy az "importőr" fokozottan rászoruló mozgássérült, átköltözőként az ingóságai mellett a saját tulajdonát hozza be, kiküldetésből tér haza, esetleg örökölte az autót.

A méltányossági szempontok elmaradása a későbbiekben még kiválthatja az Unió rosszallását. A belső uniós piac működését viszont jobban sérti a piacvédő túladóztatás. Hiszen a magyarországi használt autók árában az értékkel arányosan egyre kevesebb adó hárul a vásárlóra, miközben a pontosan ugyanolyan külföldi szerzemények után mindenképpen annyit kell fizetni, mintha újat venne az ember.