József, Bánk
1 °C
12 °C

Módosul a vasúti törvény

2008.05.11. 08:53
A vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhető számára gazdasági hátránnyal járó vasúti közszolgáltatásra, a mozdonyvezetők kéthetente legfeljebb 80 órát vezethetnek - egyebek mellett ezeket a szabályokat is tartalmazza a vasúti törvény módosítása, amelyet pénteken terjesztett a parlament elé a gazdasági és közlekedési miniszter. A javaslat szövege az Országgyűlés honlapján olvasható.

A vasúti törvény jelenlegi szövege szerint a pályahálózat működtetésére, a személy- illetve áruszállításra és a vontatási szolgáltatásra külön-külön is megszerezhető az engedély, amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az új szabály úgy szól, hogy vasúti személyszállításra és árutovábbításra működési engedély külön-külön is megszerezhető. Vontatási szolgáltatás viszont csak vasúti személyszállításra vagy vasúti árutovábbításra vonatkozó működési engedély birtokában végezhető. A pályahálózat működtetésére vonatkozó szabály változatlan: engedély arra csak egy adott vasúti pályahálózatra adható ki.

A módosítás során kerül be a törvénybe a saját célú vasúti pályahálózat. Ezen kizárólag a vasúti pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység. Saját célú vasúti áruszállításra működési engedélyt kizárólag a saját célú vasúti pálya tulajdonosa kaphat. Saját célú személyszállítási engedély nem adható ki.

Ez év elejétől került be a vasúti törvénybe a fejlesztési közreműködő. Ez olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat létesítését, fejlesztését, felújítását végzi, és nem minősül a vasúti pályahálózat működtetőjének. Így e tevékenységéhez nincs szüksége működési engedélyre. Magát a pályahálózatot csak olyan gazdasági társaság működtetheti, amelynek egyedüli tulajdonosa a Magyar Állam. Ehhez kapcsolódva kerül be a javaslat szerint a törvénybe a kétféle tevékenység elhatárolása. A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül a létesítést, felújítást és fejlesztést a vasúti pályahálózat működtetője vagy a fejlesztési közreműködő (az építtető) végezheti. Ha ez utóbbi végzi a létesítést, felújítást és fejlesztést, akkor a vasúti pályahálózat működtetője - mint a vasúti pályahálózat működtetésére hatósági engedéllyel rendelkező szervezet - közreműködik a munkában. A vasúti pályahálózat működtetője és a fejlesztési közreműködő a feladatok megosztásáról együttműködési szerződést köteles kötni.

A térségi pályahálózat működtetésével kapcsolatban eddig így szólt az előírás: az adott térség érintett önkormányzatai kötelezettséget vállalhatnak a helyi igényekhez jobban illeszkedő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére. A módosítás kibővült azzal, hogy ezt a feladatot külön jogszabály (miniszteri rendelet) fogja meghatározni.

Legfeljebb napi 9 óra mozdonyvezetés

A javaslat kimondja, hogy a vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhető számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt vasúti közszolgáltatásra. Ilyen esetben - ha a vállalkozó vasúti társaság valamely feladatot a továbbiakban nem szándékozik végezni - valós gazdasági hátrányának, illetve az utazási igények és egyéb körülmények jelentős változásának bemutatásával, a minisztertől kérheti a vasúti közszolgáltatási tevékenység vagy annak egy része alóli felmentését.

A miniszter közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthatja fenn, vagy rendelheti el, ha azt a közérdek megköveteli, és a vasúti közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható. Ekkor a vállalkozó vasúti társaság részére ki kell egyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségből eredő valós gazdasági hátrányát. A döntésig - de legfeljebb egy évig - a vállalkozó vasúti társaságnak a vasúti közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell. Ha a veszteséges szolgáltatást a miniszter fenntartja, akkor arra a vállalkozó vasúti társasággal közszolgáltatási szerződést kell kötnie. Ekkor a társaság köteles számvitelileg elkülöníteni a szerződés általi szolgáltatásokat a többitől.

Egy új paragrafus foglalkozik a javaslatban a vasúti járművezetőkkel. Eszerint vasúti jármű csak vasúti társasággal fennálló munkaviszony keretében vezethető. A vezetési idő hossza a napi munkaidőn belül nem haladhatja meg a kilenc órát. Aki éjszakai időben legalább három órán keresztül dolgozik, a vezetési ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. Kéthetes időszakonként a vezetési idő hossza legfeljebb nyolcvan óra lehet.

A módosítás várhatóan július 1-jén lép hatályba.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!