Teréz
5 °C
23 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Módosul a vasúti törvény

2008.05.11. 08:53
A vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhető számára gazdasági hátránnyal járó vasúti közszolgáltatásra, a mozdonyvezetők kéthetente legfeljebb 80 órát vezethetnek - egyebek mellett ezeket a szabályokat is tartalmazza a vasúti törvény módosítása, amelyet pénteken terjesztett a parlament elé a gazdasági és közlekedési miniszter. A javaslat szövege az Országgyűlés honlapján olvasható.

A vasúti törvény jelenlegi szövege szerint a pályahálózat működtetésére, a személy- illetve áruszállításra és a vontatási szolgáltatásra külön-külön is megszerezhető az engedély, amennyiben a kérelmező megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek. Az új szabály úgy szól, hogy vasúti személyszállításra és árutovábbításra működési engedély külön-külön is megszerezhető. Vontatási szolgáltatás viszont csak vasúti személyszállításra vagy vasúti árutovábbításra vonatkozó működési engedély birtokában végezhető. A pályahálózat működtetésére vonatkozó szabály változatlan: engedély arra csak egy adott vasúti pályahálózatra adható ki.

A módosítás során kerül be a törvénybe a saját célú vasúti pályahálózat. Ezen kizárólag a vasúti pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység. Saját célú vasúti áruszállításra működési engedélyt kizárólag a saját célú vasúti pálya tulajdonosa kaphat. Saját célú személyszállítási engedély nem adható ki.

Ez év elejétől került be a vasúti törvénybe a fejlesztési közreműködő. Ez olyan gazdasági társaság, amely a vasúti pályahálózat létesítését, fejlesztését, felújítását végzi, és nem minősül a vasúti pályahálózat működtetőjének. Így e tevékenységéhez nincs szüksége működési engedélyre. Magát a pályahálózatot csak olyan gazdasági társaság működtetheti, amelynek egyedüli tulajdonosa a Magyar Állam. Ehhez kapcsolódva kerül be a javaslat szerint a törvénybe a kétféle tevékenység elhatárolása. A vasúti pályahálózat működtetésének elemei közül a létesítést, felújítást és fejlesztést a vasúti pályahálózat működtetője vagy a fejlesztési közreműködő (az építtető) végezheti. Ha ez utóbbi végzi a létesítést, felújítást és fejlesztést, akkor a vasúti pályahálózat működtetője - mint a vasúti pályahálózat működtetésére hatósági engedéllyel rendelkező szervezet - közreműködik a munkában. A vasúti pályahálózat működtetője és a fejlesztési közreműködő a feladatok megosztásáról együttműködési szerződést köteles kötni.

A térségi pályahálózat működtetésével kapcsolatban eddig így szólt az előírás: az adott térség érintett önkormányzatai kötelezettséget vállalhatnak a helyi igényekhez jobban illeszkedő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére. A módosítás kibővült azzal, hogy ezt a feladatot külön jogszabály (miniszteri rendelet) fogja meghatározni.

Legfeljebb napi 9 óra mozdonyvezetés

A javaslat kimondja, hogy a vállalkozó vasúti társaság nem kötelezhető számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa vállalni nem kívánt vasúti közszolgáltatásra. Ilyen esetben - ha a vállalkozó vasúti társaság valamely feladatot a továbbiakban nem szándékozik végezni - valós gazdasági hátrányának, illetve az utazási igények és egyéb körülmények jelentős változásának bemutatásával, a minisztertől kérheti a vasúti közszolgáltatási tevékenység vagy annak egy része alóli felmentését.

A miniszter közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthatja fenn, vagy rendelheti el, ha azt a közérdek megköveteli, és a vasúti közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható. Ekkor a vállalkozó vasúti társaság részére ki kell egyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségből eredő valós gazdasági hátrányát. A döntésig - de legfeljebb egy évig - a vállalkozó vasúti társaságnak a vasúti közszolgáltatást változatlan feltételekkel biztosítania kell. Ha a veszteséges szolgáltatást a miniszter fenntartja, akkor arra a vállalkozó vasúti társasággal közszolgáltatási szerződést kell kötnie. Ekkor a társaság köteles számvitelileg elkülöníteni a szerződés általi szolgáltatásokat a többitől.

Egy új paragrafus foglalkozik a javaslatban a vasúti járművezetőkkel. Eszerint vasúti jármű csak vasúti társasággal fennálló munkaviszony keretében vezethető. A vezetési idő hossza a napi munkaidőn belül nem haladhatja meg a kilenc órát. Aki éjszakai időben legalább három órán keresztül dolgozik, a vezetési ideje nem haladhatja meg a nyolc órát. Kéthetes időszakonként a vezetési idő hossza legfeljebb nyolcvan óra lehet.

A módosítás várhatóan július 1-jén lép hatályba.