Gusztáv
-4 °C
1 °C

Az EU-polgárok adójából támogatják a pán-európai pártokat

2003.06.19. 10:39
Az Európai Unió azt tervezi, hogy pénzügyi támogatást ad a pán-európai pártoknak. Az alapot csak a legnagyobb szervezetek vehetik igénybe, a pénzt pedig az európai polgárok adójából különítik el. Ezzel egy időben megtiltják, hogy a pártok 12 ezer eurónál nagyobb értékű támogatást fogadjanak el.
Ahhoz, hogy egy párt 2004 július 1-jétől részesüljön a 8,4 millió eurós alapból, az adott ideológiai tömörülésnek az uniós tagországok legkevesebb egy negyedében jelen kell lennie. Az EU így azokat a politikai csoportosulásokat részesíti előnyben, amelyek határokon átnyúló ideológiát vallanak magukénak, és nem segíti a nemzeti alapon szerveződő, többnyire euroszkeptikus tömörüléseket.

Az elképzelés fogadtatása nem egyöntetű, de a hét elején, a 15 külügyminiszterből álló miniszteri tanács végül megszavazta. (A tervet az olasz, a dán és az osztrák miniszter nem támogatta.) A miniszterek törölték a törvényből azt a paragrafust, amely szerint az európai pártalapokat nemzeti pártok is használhatták volna.

Az előterjesztés most az Európai Parlament elé kerül, ahol első olvasatban a képviselők valószínűleg elfogadják majd.

Szigorú a szabályrendszer

Egy-egy párt akkor juthat támogatáshoz, ha a tagországoknak legkevesebb negyedében a politikai közélet szereplője, az Európai Parlamentben, illetőleg a nemzeti vagy regionális (tartományi) törvényhozásban képviselője van. Akkor is kérhet pénzt a pártalapból, ha a legutóbbi európai választásokon legkevesebb 3 százalékot ért el, legalább négy államban.

A pártnak ezen felül meg kell felelnie azoknak az elveknek, amelyek az Európai Unió alapját képezik. Ezt az Európai Parlament lesz köteles ellenőrizni abban az esetben, ha az euróképviselők minimum negyede (legalább három különböző politikai csoportosulásból) ezt kezdeményezi. Az Európai Parlament a vizsgálódás után egyszerű többséggel dönti el, hogy a párt méltó-e a támogatásra vagy sem. Az új szabályok értelmében az 500 euró feletti adományt publikussá kell tenni, 12 ezer eurót meghaladó értékű támogatást pedig tilos elfogadni.

Dán ellenzi, német támogatja

"Ellene vagyok ennek az elképzelésnek. Az európai politikai pártok mesterségesek, és saját magukat kellene tudniuk eltartani, a polgároktól származó adományokra alapozva" - mondja Jens Peter Bonde dán képviselő. Véleménye szerint a törvény alkotmányellenes is.

"Az én országomban biztosan alkotmányellenes, és vélhetően az EU-ban is, hiszen sérti az egyenlőség elvét. Nem adhatsz csak úgy pénzt egyes képviselőknek, más képviselőknek pedig nem. Az ügy biztosan az Európai Bíróság elé kerül" - mondja a dán képviselő.

Jo Leinen német szociáldemokrata képviselő szerint az lenne az ideális, ha nem lenne szükség az uniós támogatásra. "Az emberek még a nemzeti pártokat is alig támogatják, így az európai pártoknak szükségük van az alapra". A képviselő szerint a támogatási terv nem tesz különbséget a képviselők között, hiszen az elképzelés pártok támogatásáról szól.

Mindenható bizottság?

A törvény szerint a jogosultág megvizsgálására ellenőrző mechanizmust hoznak létre. Három tagból álló bizottság dönti majd el, hogy egy adott párt teljesíti-e a támogatáshoz előírt feltételeket. A testületbe egy-egy embert küld az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság.

A testületnek fontos szava lesz, hiszen egy-egy pártot kirekeszthet a központi támogatásból, ugyanakkor nem áll módjában betiltani a párt tevékenységét, mint ahogyan az Németországban ma működik.