Konstantin
12 °C
26 °C

Jön az uniós bankkártya

2007.04.25. 08:02
Az egységes európai fizetési térség (Single European Payments Area - SEPA) kialakítására 2010-ig kell felkészülnie a pénzügyi szolgáltatóknak, utána a határon átnyúló tranzakciókért nem számolhatnak fel nagyobb díjat, mint a belföldiekért.

A határon átnyúló készpénzkímélő fizetési módok (kártyaműveletek, banki átutalások) egyszerűsítését, olcsóbbá tételét célzó uniós irányelvtervezetet tegnap elfogadta az Európai Parlament plenáris ülése. A tagállamok miniszterei által korábban már jóváhagyott jogszabályra azért van szükség, mert a készpénzkímélő fizetési módok jelenleg a tagállamok saját pénzforgalmi rendszeréhez kötötten zajlanak, ez pedig a határon átnyúló tranzakciókat lassabbá és drágábbá teszi az egy adott tagállamon belüli átutalásokhoz képest. Emellett a különféle bankkártyák is sokszor csak a kibocsátó hitelintézet országában használhatók, ezért munkavállalás, tanulás céljából hoszszabb ideig egy másik tagállamban tartózkodóknak az adott országban is bankszámlát kell nyitniuk, amennyiben rendszeresen szeretnének pénzkifizetéseket végezni. Ugyanezen nehézséggel szembesülnek a vállalkozások is, ami nehezíti és megdrágítja a cégek határon átnyúló üzleti célú pénzmozgásait.

SEPA = mindenütt ugyanannyi

Az irányelv szerint az érintett pénzintézeti szereplőknek, bankoknak és klíringintézeteknek 2008-tól 2010-ig fokozatosan kellene felkészülniük a határon átnyúló fizetési szolgáltatások egyszerűsítését, olcsóbbá tételét megvalósító új rendszerre, az egységes európai fizetési térség (Single European Payments Area - SEPA) kialakítására. A tervek szerint a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv 2009 végén lép hatályba, azonban az első pán-európai fizetési eszközök már 2008 januárjától megjelenhetnek.

A SEPA keretében a határon átnyúló és az egy adott tagállamon belüli tranzakciók ugyanolyan módon és azonos idő alatt valósulhatnak meg, mivel a belföldi és a tagállamok közötti átutalásokat egy közös európai rendszeren keresztül bonyolítják majd le. Ennek értelmében bármely tagállamban kibocsátott bankkártyákat az unió mindegyik tagállamában elfogadják, mindenféle extraköltség levonása nélkül. Mivel az EU-szintű és az országonkénti pénzforgalmi rendszer közös technikai alapokra épül majd, nem lesz szükség a másik országban történő bankszámlanyitásra sem.

A díjak is csökkenhetnek

Az Európai Bizottság reményei szerint a SEPA kiépítésének köszönhetően jelentősen csökkennek az alapvető banki szolgáltatások díjai, amelyek jelenleg egy átlagos uniós polgár esetében évi 34-252 euró közötti összegre rúgnak. Brüsszel úgy véli: az EU gazdasága akár évi 50-100 milliárd eurónyi megtakarítást is elérhet azzal, hogy a tagállamok közötti tranzakciók költsége a belföldi átutalásokéval lesz azonos.

A tervezetet az EP gazdasági és pénzügyi szakbizottsága már tavaly szeptemberben elfogadta. A plenáris ülésen való tárgyalás késését az okozta, hogy a képviselő-testület szeretett volna előzetes egyezségre jutni a miniszterek tanácsával, hogy a javaslatot már az első olvasatkor elfogadhassák. A két fő uniós intézmény együttműködésére azért van szükség, mert a javaslatot az EP-nek és a tanácsnak közösen, az együttdöntési eljárásban kell elfogadnia. A tagállamok pénzügyminiszterei végül március végi ülésükön állapodtak meg a tervezet szövegében, így a tegnapi plenáris ülés már a miniszterek által jóváhagyott kompromisszumos szöveget fogadhatta el. Az EP és a miniszterek tanácsa közötti részletes megállapodást a jövő héten hozzák nyilvánosságra.