Sámuel, Hajna
21 °C
32 °C

Szlovák: egy nyelv mind felett

2009.04.16. 21:20
Bármilyen nyilvános szöveget (plakát, katalógus, tankönyv) először szlovákul kell feltüntetni, bárminemű más nyelv csak ezután jöhet, legföljebb azonos betűméretben. Így szól a most szigorított államnyelv-törvény új verziójának elsőm olvasta, amit 135 honatyából 77 fogadott el. Aki megsérti az új jogszabályt, az akár 5 ezer euróra is büntethetik. A hivatalos verzió szerint állítólag mindez nem érinti a nyelvhasználatot.

Elfogadta a szigorított államnyelvtörvényt első olvasatban csütörtökön a szlovák parlament. A szlovákiai magyar, illetve szlovák civil szervezetek és a magyar külügyminisztérium által is bírált jogszabályra a pozsonyi törvényhozásban jelenlévő 135 képviselő közül 77-en támogatták. A Magyar Koalíció Pártjának javaslatát, hogy a törvény megvitatását szakítsák meg, a többség elutasította. Az előterjesztő, az oktatási minisztérium a törvény szigorításának szükségességét a jogszabály egyre gyakoribb megsértésével, figyelmen kívül hagyásával indokolta. Amennyiben a törvény életbe lép, megszegésért akár 5000 eurós pénzbüntetés is kiszabható.

Az MKP képviselői szerint a módosított államnyelvtörvény egyebek között ellentétes a Szlovákia által is elfogadott európai kisebbségi és regionális nyelvi chartával. Marek Madaric oktatási miniszter viszotn azzal érvelt, hogy a kisebbségi nyelvhasználatot nem érinti. (A módosított jogszabály egyebek között engedélyezik a kisebbségi nyelvek használatát azokban a szociális és egészségügyi intézményekben, amelyek olyan településen működnek, ahol a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság 20 százalékát.)

Minden párt és szervezet alapszabályzatát és más hivatalos iratait viszont államnyelven kell elkészíteni. Az emlékműveken, emléktáblákon a szöveget először szlovákul kell feltüntetni, csak azután következhet a más nyelvű szöveg. A betűméret nem lehet nagyobb az államnyelven írt szöveg betűméreténél. Az emlékművek, illetve emléktáblák állítóinak ki kell kérniük a kulturális minisztérium kötelező érvényű álláspontját arról, hogy a két szöveg megegyezik-e. Az előterjesztők szerint így megelőzhetők azok a kiadások, amelyeket az esetleges javításokra kellene fordítani.

Az államnyelvű és a más nyelvű szövegek sorrendjét, illetve betűnagyságát a különféle közfeliratoknál, reklámoknál, közléseknél is be kell tartani. Ezt a cikkelyt a szlovákiai vállalkozók kifogásolták. Minden nyilvános írásos közlést (legyen szó plakátról, hirdetőtábláról, múzeumi katalógusról, mozi- és színházprogramról) először államnyelven kell feltüntetni, csak azután következhet a más nyelvű szöveg. Ezen a téren eddig más volt a gyakorlat.

A községi rádiók a vegyesen lakott területeken először államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szólalhatnak meg. Amennyiben a parlament véglegesen megszavazza, a szigorított államnyelvtörvény augusztus elsején lép életbe.