Etelka, Aletta
1 °C
5 °C

Brexit: az EP harcba száll a pénzünkért

2017.04.05. 15:07
Az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani, mondja ki az Európai Parlament állásfoglalása. A képviselők beleegyezése nélkül nem lesz alku a kilépésről.

Az európai parlamenti képviselők megszavazták, milyen feltételekkel fogadják el az Egyesült Királyság majdani kilépési szerződését, amihez az ő beleegyezésük is kell.
   
A határozat hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani. A britekre a kilépésig érvényesek az EU alapszerződésekből fakadó kötelezettségek a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségekkel együtt, még ha azok a kilépés utáni időszakra nyúlnak is. (Alapesetben 2019 márciusára kilépnének a britek, de a költségvetés 2020-ig tart.)

Az EP szerint nem tanácsos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok kérdésében ágazati megállapodásokat, a biztonság és a gazdasági együttműködés összekapcsolásával pedig különalkut kötni. Az Európai Parlament megerősíti, hogy a négy szabadság - a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgása - szétválaszthatatlan.

A képviselők úgy látják, hogy akkor kezdődhetnek el az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó megbeszélések, ha magáról a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelő ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet. A jövőbeni kapcsolatokról csak akkor egyezhetnek meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból.

A tárgyalási folyamatnak a kezdetektől teljes összhangban kell lennie a 27 tagállam polgárainak érdekeivel, ideértve Írországot is. A képviselők szerint biztosítani kell az észak-írországi békefolyamat stabilitását és el kell kerülni a fizikai határ újbóli felállítását. Az Ír-sziget egyedülálló helyzete miatt a helyzetet a kilépési megállapodásban mindenképp rendezni kell.

A határozat hangsúlyozza, hogy a mozgás szabadságához fűződő jogok bármiféle, brexit előtti csorbítása ellentétes lenne az uniós joggal. Az maradó tagállamoknak meg kellene vizsgálnia, hogyan lehetne enyhíteni az EU-ban élő britek félelmét, hogy elveszthetik a mostani jogaikat.

Az EP azt akarja, hogy a felek jóhiszeműen és az átláthatóan tárgyaljanak. Óva inti az Egyesült Királyságot attól, hogy bármely tagállammal külön egyezkedésbe kezdjen.

A képviselőtestület ugyan nem vesz részt a brexit-tárgyalásokon, de fenntartja magának a jogot, hogy véleményt mondjon róluk. Adott esetben – a tárgyalások előrehaladásának vagy megfeneklésének függvényében – további állásfoglalásokat fogadhat el.

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.