Ukrajna hajtsa végre a Velencei Bizottság ajánlásait

2017.12.13. 23:05

Az Európai Parlament plenáris ülése kedd este vitázott a 2016-os jelentésről az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról. Bocskor Andrea – aki a Fidesz listájáról jutott az Európai Parlamentbe – felhívta a figyelmet: „sajnálatos módon Ukrajnában épp 2016-ban indult el az a folyamat, mely 2017 őszén az új ukrán oktatási törvény oktatási nyelvre vonatkozó cikkelye által csökkenti a nemzeti kisebbségek anyanyelv-használati jogait”.

A kárpátaljai képviselő felszólalásában felidézte a múlt pénteki EU-Ukrajna Társulási Tanács záródokumentumát, melyben az EU hivatalos álláspontjaként fogalmazták meg, hogy a  kisebbségek már meglévő  jogai nem szűkíthetők. Ezzel szemben pont ennek az ellenkezője történt Ukrajnában. “Míg korábban a kisebbségek az oktatás minden szintjéhez hozzáférhettek anyanyelvükön, ez 2018 után csak az elemi oktatásra korlátozódik majd, tehát az új ukrán oktatási törvény már megszerzett jogot vesz el” – összegezte a helyzetet Bocskor Andrea.

A politikus továbbá ismertette, hogy a Velencei Bizottság hétfőn közzétett jelentése szerint jogosak a 7. cikkely miatti kritikák, hiszen az elfogadott szöveg jelentősen különbözik attól a tervezettől, melyről korábban egyeztettek a kisebbségekkel. Az ukrán törvény 7. cikkelye további jelentős kétértelműségeket tartalmaz, pedig átfogó reformok esetén elengedhetetlen a nemzetközi és alkotmányos kötelezettségvállalások figyelembevétele, különösen a már meglévő kisebbségi jogokra vonatkozóan (Velencei Bizottság véleményének 120. cikke). A Velencei Bizottság a 7. cikkely módosítását javasolja (125. cikk), továbbá kifejezetten ajánlja annak biztosítását, hogy az új törvény végrehajtása ne veszélyeztesse a kisebbségek kulturális örökségének megőrzését és a kisebbségi nyelvi oktatást (126. cikk).

„Remélem, hogy Ukrajna teljes mértékben végrehajtja a Velencei Bizottság ajánlásait, konzultál az érintett kisebbségekkel és a szomszédos országokkal, valamint beépíti a kisebbségi közösségek igényeit és javaslatait az oktatási reform végrehajtása során” - zárta felszólalását a kárpátaljai EP-képviselő.

(EPP magyar delegációja)

Az Európai Parlament által társfinanszírozott rovat.
Az Európai Parlament a tartalomért azonban nem vonható felelősségre.


  • Hírek
  • Árfolyam