Bernadett
-2 °C
4 °C

A belépők bukhatnak a kivándorláson

2004.02.27. 11:37
Mindössze egy százalék körülire jósolja az új tagállamokból a tizenöt régi EU-tagországokba irányuló migráció mértékét egy friss tanulmány, amely szerint a kivándorlás hátrányait inkább az új belépők érzik majd, fennáll ugyanis az agyelszívás veszélye. A munkanélküliség mértéke ugyanakkor alig befolyásolja a költözködési kedvet. A jelenlegi tagországok ennek ellenére szigorítanak.
A munkaképes népesség körében egy százalék körülire jósolja a belépő országokból a jelenlegi uniós tagországokba irányuló migráció mértékét egy az Európai Bizottság (EB) és a Munka- és Életkörülmények Fejlesztéséért Alapítvány nemrégiben készült tanulmánya. A vizsgálat azt jósolja, öt év múlva csupán 220 000 elvándorlóval kell számolni évente a 450 milliós Európai Unióban.

Jót is tesz nekik

A tanulmány szerint a tipikus kivándorló egyetemi képzésben résztvevő, vagy már végzett fiatal, aki egyedül, kötöttségek nélkül él.

"A vizsgálat eredménye megerősítette az EB-t abban, hogy azok a félelmek, miszerint a belépéstől, 2004. május 1-étől a hatalmas kivándorlási hullám indul meg az új tagországokból, nem jogosak" - mondta Margot Wallström, az EB foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztosa. Wallström megjegyezte, az új tagok a legszükségesebbel, magasan képzett munkaerővel szolgálhatják az európai gazdasági fejlődést.

A munkanélküliség nem nyom a latba

Ezzel kapcsolatban a tanulmány az "agyelszívásra" is felhívja a figyelmet: a 15-45 éves korosztály mintegy 2-3 százaléka költözne, egyharmaduk tanuló, egynegyedük már végzett valamilyen felsőoktatási intézményben.

A migráció kétélűségére hívta fel a figyelmet Willy Bushcak, az Európai Alapítvány ügyvezetője. Amíg ugyanis a munkaerő mobilitása a gazdaság növekedésének, és az EU-régió egészében kohéziós erővel bír, a befogadó területek szociális ellátásának terhelése megnő.

Módszertan
A felmérést a Eurobarometer készítette az Euróapi Bizottság megbízásából. Az adatokat 2002 tavaszán gyűjtötték a tíz újonnan belépő tagországban ezer-ezer fő megkérdezésével, ez alól kivétel Malta és Cirpus volt (500 fő), Lengyelországban és Törökországban 2000 embert kérdeztek meg. A legutolsó hasonlóan nagyszabású felmérés szerint a jelenlegi tagországok közötti munkaerőáramlás 1,5 százalékos volt a munkaképes lakosságra vetítve.
A vizsgálat legmeglepőbb tanulsága az, hogy a belépő országok munkanélkülisége kevésbé befolyásolja a migrációt, mint azt korábban feltételezték. A munkanélkülieknek csupán 2 százaléka tervezi, hogy kivándorol. A leginkább befolyásoló tényezőt a családi állapot jelenti: a költözők kicsivel több mint 70 százaléka egyedülálló, 26 százalékuk nős, vagy együtt él valakivel, míg valamivel kevesebb mint 4 százaléka elvált vagy megözvegyült.

"A befogadó országok jobb minőségű munkaerőre számíthatnak, amely egy dinamikusabb demográfiai struktúrát teremtve, rövid távon a gazdasági, hosszabb távon társadalmi-gazdasági bázisát erősíti az adott országnak. Ez összességében több lehetőséget, mint kockázatot jelent a régi tagországok számára" - állítja a tanulmány.

Középtávon hátrányosan érinti az új tagországokat

Összegzésként a szerzők megállapítják: középtávon az új tagállamok számára lesz kedvezőtlen a kivándorlás, míg előnyeit a tizenötök élvezhetik, ezért a költözködőket maradásra bíró feltételek megteremtésére, valamint a munkaerő oda-vissza irányú mobilitásának ösztönzését javasolják a huszonöt tagúvá váló Európai Unióban.

Csak Írország nem szigorított

A tanulmány állításai homlokegyenest ellentmondanak annak, amit a jelenlegi tagállamok a munkavállalók beáramlásának kérdésében vallanak. Miként arra a minap a Wall Street Journal amerikai lap vezércikke is felhívta a figyelmet, a korábbi európai tapasztalatok azt mutatják, éppenhogy gondot nem jelentenek az újak munkavállalói. A lap példaként idézi az Egyesült Államokba a kilencevenes években bevándorolt tizenhárommillió külföldit, akiknek hatására javultak a gazdasági mutatók, sőt a munkanélküliség is csökkent. Portugália és Spanyolország az Unióba való felvételekor is hasonló történt: a munkavállalást korlátozó intézkedéseket idő előtt felololdották.

Jelenleg csak Írország és részben Nagy-Britannia nem léptetett életbe korlátozó intézkedéseket az új tagországok munkavállalóival szemben. Legutóbb a kérdésben a kezdetben szigorúnak egyáltalán nem nevezhető Hollandia is tovább szigorított az új tagországokból érkező munkavállalók beáramlásának korlátozásán.