Magdolna
18 °C
27 °C

Az Európai Tanács

2003.09.19. 14:06
Az Európai Tanács, vagy Csúcstalálkozó az Európai Unió legmagasabb szintű politikai döntéshozó fóruma, az EU csúcsszerve. Feladata a közösség működését és fejlődését meghatározó döntések meghozatala. A szervezet 1974 óta létezik, de csak az 1986-os Egységes Európai Okmány ruházta fel jogi státusszal.

Az Európai Tanácsban a tagállamok állam- vagy kormányfői üléseznek, az adott tagállam alkotmányos berendezkedésétől függően, és az Európai Bizottság elnöke. A szervezet elnökségét fél éves rotációs rendszerben látják el az egyes tagállamok, az Európai Unió Tanácsának elnökségével megegyezően. Minden tagállam a lakosságával arányos számú szavazattal rendelkezik a szervezetben.

Csúcstalálkozókat évente négyszer rendeznek, ebből kettő hivatalos (általában júniusban és decemberben) és kettő informális, konzultatív jellegű. A szervezetnek állandó székhelye nincs, a hivatalos találkozókat mindig az elnökséget betöltő országban rendezik. A találkozók előkészítését az Általános Ügyek Tanácsa végzi, szükséges esetben sor kerülhet rendkívüli ülésekre is.

Az Európai Tanács biztosítja a tagállamok legmagasabb szintű politikai képviseletét a közösségben. Itt alakítják ki a tagállamok közötti kompromisszumokat és döntenek a legfontosabb stratégiai kérdésekben. Ezek közé tartozik az EU politikai, gazdasági és szociális irányvonalának kijelölése. A csúcstalálkozókon egyeztetik a közös külpolitika legfontosabb kérdéseit, így itt határoznak a bővítéssel kapcsolatos kérdésekről is.

Az Európai Tanács döntéseinek az Unió jogalkotó szervein keresztül szerez érvényt, a csúcstalálkozók közötti időszakban ezek a döntések határozzák meg azok működését.