Géza
-12 °C
-4 °C

Hiányosságok a Magyar Művelődési Intézet gazdálkodásában

2014.02.11. 18:31

Számos hiányosságot tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) 2008 és 2012 közötti működésének ellenőrzésekor - írja az MTI. Az ÁSZ a jogutód Nemzeti Művelődési Intézetnél és az irányító minisztériumnál végzett helyszíni ellenőrzést, most első alkalommal értékelte az intézet közfeladat-ellátásának szabályszerűségét és azt, hogy a rábízott közpénzekkel felelősen gazdálkodott-e.

A jelentés szerint az intézmény irányítószervi feladatait ellátó minisztériumok (Oktatási és Kulturális Minisztérium, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, majd 2012 májusától Emberi Erőforrások Minisztériuma) szabályszerűen gondoskodtak az alapító okiratok módosításainak kiadásáról, de az intézmény szervezeti és működési szabályzata nem volt összhangban az alapító okiratokkal az ellenőrzött időszakban - közölte az ÁSZ.

A jelentés szerint az MMIKL belső ellenőrzési rendszere a vizsgált időszakban nem biztosította a szabályszerű feladatellátást, közpénzfelhasználást és vagyongazdálkodást. A kontrollkörnyezet kialakítása az ellenőrzött időszakban csak részben, a kontrolltevékenységek kialakítása pedig egyáltalán nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, mert a 2010 novemberéig hatályos szabályzatok a jogszabályok előírásai ellenére nem tartalmazták a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére jogosultak feladatait.

Az MMIKL pénzügyi stabilitása az ellenőrzés teljes időszakában biztosított volt, az intézmény pénzgazdálkodásában azonban a belső kontrollok nem működtek megfelelően, az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel többek között a kötelezettségvállalási, az ellenjegyzési, a szakmai teljesítésigazolási és az utalványozási jogkörök gyakorlásánál is. A számvevőszéki megállapítások szerint az intézmény vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályzatai az ellenőrzött időszakban nem szolgálták az állami vagyon hatékony és gazdaságos működtetését, állagának védelmét, értékének megőrzését, gyarapítását.

Az ÁSZ jelentésében a jelenlegi emberi erőforrások minisztere, a jogutód Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója, valamint a nemrég kinevezett új gazdasági igazgató részére tett javaslatokat a hiányosságok megszüntetése érdekében. A címzettek a hibák kijavítása iránt részben már intézkedtek, a többi területre vonatkozóan intézkedési tervet kell készíteniük, amelynek teljesülését az ÁSZ utóellenőrzésen értékelheti.