A német PEN Klub nem kér Szőcsékből

2016.10.14. 23:19

Elutasította a magyar PEN Club meghívását a német PEN Club. A Szőcs Gézáéknak küldött nyilvános levél egyértelművé is tette, miért: a magyar testvérszervezet kritika helyett a kormány szolgálatában áll, és a kisebbségek védelmét sem vállalja fel.

„Kedves Szőcs Géza, kedves Turczi István, köszönöm a meghívást a magyar PEN Club fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezendő budapesti ünnepségre. A meghívásnak sajnos nem tudunk eleget tenni, mert

a magyar PEN Club jelenlegi magatartása számunkra nem elfogadható.

Már több év óta aggodalommal figyeljük magyar testvérszervezetünk működését, és sajnos nem tudunk szabadulni attól a benyomástól, hogy a magyar PEN Club a PEN alapokmányában rögzített kötelezettségeinek, nevezetesen mindenfajta rasszizmus, osztályok vagy népek ellen irányuló gyűlölködés elleni, és egy egységes világ, egy békében élő emberiség érdekében történő fellépés kívánalmának, nem tesz az elvárható mértékben eleget. A közelmúltban nagyon is

fontos lett volna a magyar PEN Club állásfoglalása az ország kormányának menekültpolitikájával kapcsolatban.

Ez az az állásfoglalás azonban nem következett be.

Azt is kétségbe vonjuk, hogy a magyar PEN egyáltalán fellép a kisebbségek jogainak védelmében.

Már a PEN 2013-as, reykjaviki kongresszusán is vitát folytattunk arról, hogy a magyar testvérszervezetnek nem kellene-e lényegesen kritikusabb hangnemben felszólalnia az országban zajló folyamatokkal kapcsolatban, amint az – a magyarral ellentéten – a legtöbb PEN Club esetében meg is valósul.

Sajnos e pillanatig nem sikerült Önöket meggyőzni arról, hogy a PEN elnöke nem lehet egyszersmind a kormányfő tanácsadója is.

Gratulálunk a PEN fennállásának 90. évfordulójához, ám megértésüket kérjük, amiért

jelenlegi hozzáállásuk miatt... nem szeretnénk Önökkel együtt ünnepelni."  • Hírek
  • Csok