Minimum 46 millió forintért a miénk lehet a Gyertyás lány

2023.04.17. 12:43 Módosítva: 2023.04.20. 12:42
A Kieselbach Galéria új kiállítása az elmúlt 78 év magyar képzőművészetének kiemelkedő műveiből válogatott: a második világháború vége óta számolják a tágabb értelemben vett kortárs képzőművészet kezdetét. Bálint Endre, Korniss Dezső, Barcsay Jenő és a korábbi klasszikusok mellett szerepel például Keserü Ilona vagy Bak Imre is. A válogatás legkülönlegesebb darabja egy Vajda Lajos-kép, amelynek kikiáltási ára 46 millió forint, értékét 65 millió forintra becsülik.

Az országos rekordokat hozó téli aukció után jön a Kieselbach Galéria új kortárs árverése, aminek anyagát mindenki megtekintheti a galéria kiállításán. A főműveket és felfedezéseket egyaránt bemutató, 78 év művészetét átfogó válogatás egyik főszereplője Vajda Lajos 1936-os, Gyertyás lány című remekműve, a legnagyobb méretű, még magánkézben őrzött olajkép abból a különleges életműből, amely megtermékenyítette az 1945 utáni modernséget.

Vajda csak halála után vált „felmutató ujjú” ikonná a háború utáni kortárs művészetben: életében csak egy kis szellemi-baráti társaság szemében számított etalonnak, halála után viszont évtizedekig inspirálta a modernizmus képviselőit.

A földszínekben izzó, geometriai formákra redukált gyertyás lány figurája egyszerre idéz fel ortodox ikonokat (vagy éppen a Szent Korona zománctáblácskáit), félalakos figurája a glóriával archaikus fejsziluetté lényegül át, ajkain talányos, derengő mosoly játszik. Vaskos ecsetvonások geometrizálják köntösét királyi palásttá. De a legmarkánsabb motívum a kompozíciót keretező két gyertya, a zöldellő gömbökkel ellátott íves szarvforma.

Vajda nem iskolás módon használta az ikonográfiát, hanem szürrealista módjára hagyatkozott rajzoló kezére. A Gyertyás lány esetében is minden bizonnyal képi fragmentumok és kultúrtörténeti morzsák rémlettek fel előtte, és imbolygó vonalaival egymásra írta azokat: az ortodox ikonok angyalait, a történelem előtti korok totemjeit, a gyertyával vonuló ministránsokat vagy a vecsernyés asztal közepére ünnepi gyertyát helyező pravoszláv szerbeket. De leginkább a sábát kezdetén, péntek este sötétedés előtt két gyertyát meggyújtó zsidó asszonyok képe lebeghetett Vajda előtt.

A Gyertyás lány hátoldalán ráadásul egy rejtett szentendrei látkép is szerepel, ami saját jogon is fontos szereplője lehet a modern magyar festészet történetének. Vastag kontúros házszerkezetei azt a fonalat ejtették el, amelyet Szentendrén Barcsay Jenő tíz évvel később.

Ahogy a galéria vezetője, Kieselbach Tamás kifejtette:

Vajda Lajos személye számomra – többször hangsúlyoztam már – nem csak kulcsfontosságú modern művész, hanem az egyik legjelentősebb szereplője a 20. századi képzőművészetnek. Vajda 1945-ben már több éve nincs az élők között, életműve viszont ekkor hat igazán, az örökösök és tanítványok titkos világában, megtermékenyítve a kortárs magyar művészetet. Ennek analógiája, ahogy Szinyeit csak a nagybányás új nemzedék fedezte fel, évtizedekkel a Majális születése és kudarcos fogadtatása után. Fontosnak tartom egyben látni és láttatni az elmúlt közel nyolc évtizedet, az Európai Iskolától a feltörekvő mai fiatalokig, ugyanakkor a mostani válogatásban ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 1945-ös korszakhatár némiképp erőltetett, kívülről beemelt szempont.

A Gyertyás lány Rácz István legendás kollekciójának részeként vált híressé az 1960-as években. Rácz a szocializmus sötét évtizedeinek egyik legnagyobb látnoki erővel rendelkező, úttörő gyűjtője volt, aki még az 1950-es évek szorongató miliőjében kezdte a műgyűjtést, olyan alkotók fő műveit szerezve meg két évtized alatt, mint Egry József, Gulácsy Lajos, Bálint Endre vagy akár éppen Vajda Lajos.

78 év telt el 1945 óta, a második világháború vége óta, ahonnan hagyományosan a művészettörténészek számolják a tágabb értelemben vett kortárs képzőművészet kezdetét. A nemzetközi világban ez a „post war & contemporary” kategória. Magyarországon ezt a korszakot a szocializmus kultúrpolitikájának és az illegális kortársaknak párhuzamos történetei bonyolítják.

A Kieselbach Galéria tavaszi válogatásában tükröződik ennek a 78 esztendőnek sokszínű valósága, szerepel benne az Európai Iskola tiltott öröksége, a neoavantgárd kortárs klasszikusai, a szocializmusnak görbe tükröt állítók, a rendszerváltás korának csillagai és a feltörekvő mai fiatalok. Korniss Dezsőtől Keserü Ilonáig, Bak Imrétől Szabó Ábelig terjed a kiválogatottak sora. Vajda Lajos képének kikiáltási ára 46 millió forint, értékét 65 millió forintra becsülik.

A Kieselbach Galéria kiállítása 2023. április 20-ig látható, az aukció 2023. április 21-én este hatkor kezdődik a Hotel Marriottban.