A magyarok szerint a pénznél és a karriernél fontosabb a harmonikus élet

2023.10.26. 16:57
Egy, a Prima Primissima Alapítvány megbízásából készült felmérés szerint a magyar lakosság meglepő véleménnyel van a sikerről, a teljesítmény elismeréséről és a példaképekről.

A magyar lakosság a harmonikusan felépített életet és a kiegyensúlyozottságot fontosabb sikerkritériumnak tartja a pénznél és a karriernél a Prima Primissima Alapítvány megbízásából készült vizsgálat szerint.

Csupán a harmadik helyre kerültek az anyagiak abban a rangsorban, amely a legfontosabb sikerkritériumokat gyűjtötte össze. A „Sikeres az, aki…” kérdést a legtöbben úgy fejezték be, hogy „...céltudatos, eléri a céljait”.

A többi válasz is azt támasztotta alá, hogy

a felnőtt magyar lakosság szerint elsősorban az sikeres, akinek kiegyensúlyozott, harmonikus élete, szerető családja, boldog párkapcsolata és kiteljesedést adó munkája van.

Ami a női/férfiúi vonzerőt, előnyös külsőt illeti, annak szintén nem tulajdonítanak meghatározó szerepet az emberek. Az összképet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy a jobb anyagi helyzetben lévők saját magukat jellemzően sikeresebbnek látják.

Összességében a magyarok több mint fele érzi magát valamennyire sikeresnek. A szubjektív sikerérzet nem csak a magasabb iskolai végzettséggel, de a jövedelemmel is egyenesen arányos mértékben nő.

Így a „tipikus sikeres magyar” felsőfokú végzettségű, házasságban/párkapcsolatban él, és a havi jövedelme 500 ezer forint fölött van.

Ugyanakkor – egy más megközelítésű kérdésfeltevés alapján – szerető család veszi körül, a szülei büszkék rá, sokan szeretik a környezetében, és harmóniában telnek a mindennapjai.

A kutatásban rákérdeztek arra is, mit gondolnak a magyarok a példaképekről, illetve kiket tekintenek példaképnek. A legtöbben olyanokra asszociálnak ilyenkor, amilyenek ők maguk is szeretnének lenni. Kifejtve pedig

a munkájában, illetve a magánéletében sikeres embert tekintik megfelelő példaképnek.

A többség szerint a példás emberi tulajdonságok, a pozitív karakterjegyek, a családi élet örömei tesznek valakit jó példaképpé, és nem feltétlenül a látványos karrier.

A Prima Primissima díj

A Prima Primissima díjnak, illetve a díjazottak reflektorfénybe állításának egyik felvállalt célja, hogy évről évre olyan személyiségekre hívja fel a nyilvánosság figyelmét, akik a munkájuk mellett az egyéni emberi kvalitásaik révén is érdemessé váltak rá, hogy egy-egy területen sokak példaképei lehessenek.

Október 24-től november 29-ig lehet szavazni a Prima Primissima idei Közönségdíjasára. A szavazás keretében a résztvevők SMS-ben szavazhatnak az általuk választott jelöltre.

Indexes siker

Az Index Közélet rovatának újságírója, Holló Bettina Junior Prima díjat kapott ismeretterjesztés és média kategóriában. Immár második egymást követő évben kapja meg szerkesztőségünk egyik tehetsége az elismerést.

Bettina 2021 májusában csatlakozott az Indexhez, ahol a szakterületévé vált az egészségügy és az oktatás, visszatérő témái között szerepel a hajléktalanság, a függőség és a bántalmazás.

Az elmúlt időszakban nagy szakmai visszhangot váltott ki sorozata, amely a pszichés panaszokról, függőségekről szól. Riportjai az anonim önsegítő csoportokról, így a szerencsejátékosokról, a drogfüggőkről, az alkoholistákról, a munkaholistákról, a szex- és szerelemfüggőkről, a túlevőkről, valamint a társ- és kapcsolatfüggőkről a hazai sajtóban elhallgatott, ki nem beszélt területekre nyújtottak betekintést.