Koronavírus adatok

2022. jan. 24.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Pál
-8 °C
3 °C

Extrópiánusok II.

2000.10.05. 14:42
Sok futurológussal ellentétben, FM-2030 elsősorban nem azt elemezte, hogy mi lesz például 2030-ban, hanem azt is, hogy a jelen társadalmainak milyen változásokon kell átmenniük ahhoz, hogy a transzhumanista jövőkép valósággá váljon. Alvin Toffler ("harmadik hullám") és Alexander Bard ("informácionalizmus") jut az eszünkbe... Csakhogy - noha mindkét gondolkodóval párhuzamba állítható - FM XXI. százada az információ helyett a poszthumán létről szól.
FM-2030: A legsürgősebb előttünk álló probléma a halál
Még a politikára is kitért. Pedig a Big Bang és a Big Crunch közötti távlatokban gondolkodó bölcsek idejüket nem szokták holmi bal- és jobboldali vitákra fecsérelni... Ő se tette, csak arra mutatott rá, hogy a két oldal, az összes létező és meghatározó ideológia az indusztriális korban fogant, annak összes béklyóját, csökevényét magán hordozza. Holott magunk mögött hagytuk az ipari társadalmakat, azaz a - harmadik hullámra, informácionalizmusra egyaránt rímelő - (telekommunikáció uralta) "teleszférikus" időket éljük. Új irányok, új oldalak, új stratégiák igényeltetnek, elsősorban a - jobbon, balon, konzervativizmuson, liberalizmuson túllépő - "felső szárny" (Up-Wing).

"A legprogresszívebb jobbos és a balos ideológiák is csak a már létező szisztémát akarják modernizálni" - írta. "Jobb családi kapcsolatokért, fejlettebb iskolákért, felszereltebb kórházakért, megbízhatóbb távközlésért, hatékonyabb állami bürokráciáért, több munkáért, gazdagságért, nyíltabb választásokért, tisztább és áttekinthetőbben közigazgatott városokért küzdenek." Szép, szép, de ezeken már rég túl vagyunk - politikusaink száz éve hasonló jelszavakkal kampányolnak. Tegyünk bármit, nincs az a modernizáció, amely megmenthetné, haladóvá pofozhatná az ipari kor (elavult) maradványait.

Hiszen a lét szinte minden területén a decentralizáció, a komplexitás, a globalizáció felé haladunk. (FM a specializáció és a monopóliumok szerepének csökkenéséről is elmélkedett, csakhogy az előbbi egyelőre utópisztikusnak, az utóbbi meg még inkább annak tűnik.)

És ez mind csak a felszín. Valójában a biológia, az élet jellege és színtere változik meg gyökeresen. ("Visszaszámlálás a halhatatlanságig" - FM egyik esszéjének címe sokat elárul...)

Fizikai halhatatlanság

Tíz transzhumanista kérdés
Hogy transzhumanisták vagyunk-e, vagy sem, azt magunk is eldönthetjük. Csak az alábbi kérdésekre kell megfelelően válaszolni.

"1. Tervezi azt, hogy százötven évig, vagy tovább, esetleg a végtelenig éljen? Ha igen, akkor gondolt-e már a lehűtésre?
2. Megbarátkozott a nanotechnológia, a genetikus tervezés, a feltöltés (uploading), a mesterséges intelligencia, a mesterséges élet (A-Life), a biotechnológia, és a poszthumanizmus gondolatával?
3. Aktívan keresi az intelligenciát és a kreativitást fejlesztő módszereket?
4. Felismeri az érzelmi akadályokat? Törekszik arra, hogy finomítsa az érzelmeit?
5. Megtervezte már saját élet-meghosszabbítását, illetve a jövőre vonatkozó anyagi elképzeléseit?
6. Olvasott-e legalább egyet az alábbi, nem-fikció könyvekből?
"Engines of Creation" (K. Eric Drexler)
"The Prospect of Immortality" (Robert C. W. Ettinger)
"Are You A Transhuman?" (FM-2030)
"Your Personal Life-Extension Program" (Saul Kent)
"The Demon-Haunted World" (Carl Sagan)
7. Vonzódik az űrutazáshoz?
8. Nyitott-e a kapcsolatokra, a szexualitásra és a genderre vonatkozó új elképzelésekre?
9. Az Up-Wing vonzza inkább, vagy a jobb- illetve a baloldal?
10. Az Ön által vallott értékek megegyeznek-e a transzhumanista célokkal?"

"A legsürgősebb előttünk álló probléma se nem társadalmi, se nem gazdasági, se nem politikai, hanem a halál" - állította. A többi csak másodlagos. Hiszen a halál a szabadságot illúzióvá, relatív kategóriává degradálja. Fejleszthetjük magunkat, de az élet alapjain nem módosíthatunk.

A történelem során először jutottunk el addig, hogy az öregedési folyamatot mesterségesen elodázhatjuk. Lecserélhetjük testünk "meghibásodott" részeit - és ez csak a kezdet.

A halhatatlanság természetesen nem szünteti meg a problémákat, viszont az emberi élet tragikus aspektusát végleg felszámolja. És immáron nem az a kérdés, hogy lehetséges-e, hanem az, hogy mikor lesz lehetséges.

FM optimista alapállásból közelítette meg a kérdést: "Ha 2010-ben élsz, jó esélyed van arra, hogy még 2030-ban is élj. S ha 2030-ban is itt vagy, akkor - korodra való tekintet nélkül - addig élsz, amíg akarsz." Azután pedig bármi lehetségessé válik.

Az űr meghódítása

FM a hatvanas években lett ismert. Timothy Leary úgyszintén. Talán nem a véletlen műve, hogy mindkettejük az emberiség előtt álló, egyik legfőbb megoldandó kihívásnak a világegyetem feltérképezését, fokozatos birtokbavételét tekintették. Hogy Föld-központú főemlősből földönkívüli poszthumán lényekké alakulhassunk. Hogy más, esetleg fejlettebb, egyelőre ismeretlen intelligenciákkal kooperálhassunk.

Teleszférák

Megroggyant az ipari kor intézményrendszere. És, mivel minden mindennel összefügg, ha az apparátus egy része inog, akkor az a többi összeomlását vonja maga után. A szolgáltatások, a munkák, a kommunikáció-típusok, a döntéshozó folyamatok egésze rég nem azok, aminek hisszük / hittük őket.

Teleszférában élünk, környezetünk elektronikus környezet. Nincs többé szükségünk az ósdi és körülményes állami bürokráciára, hiszen a szolgáltatásokhoz (akármikor, akárhonnan) közvetlen úton hozzáférhetünk. Iskolák helyett távoktatás, kórházak helyett megelőzés-alapú táv-medicina, posta helyett elektronikus levelezés jelzi a jövőt.

A családon kívüli hálózatok rendszere

FM (jobbik esetben) a házasság, (rosszabbik esetben) a "nukleáris család" helyett a "megosztott szülőség" és a genetikai tervezés elvét hirdette.

Túlélés-utáni gazdaság

Az összes eddigi gazdaság a túlélésen (táplálkozás, szállás, öltözködés) alapult. Az őskor óta csak a részletek finomodtak, a lényeg azonban ugyanaz maradt: hogyan elégítsük ki alapvető szükségleteinket.

Az új-gazdaságnak a halhatatlanságra kell fókuszálnia, arra, hogy az ehhez szükséges forrásokat megőrizzük, a technológiákat pedig tökéletesítsük. Talán nem lesz nehéz: némelyük máris több billió dolláros iparággá nőtte ki magát. "Az Up-Wing gazdaság nem elégszik meg a bölcsőtől a sírig tartó gondoskodással. Fel akarja számolni a sírt."
Az új-gazdaság a Halhatatlanság Gazdasága.

Együttműködő döntéshozáson alapuló politika

Sokáig hittük, ma is hisszük, hogy a szabad választás a demokrácia ismérve. Közben csak vezetőket választunk. Márpedig a vezető-választással a társadalom automatikusan két részre, kormányokra és követőkre oszlik. Viszont, hogy a hatalmat ténylegesen a köz birtokolja, nem személyekre, hanem közvetlenül témákról kellene szavaznunk. A technológiák adottak. Az "önkormányzás" gyorsabbá, hatékonyabbá, és - nem elhanyagolandó szempont - politikamentessé teheti életünket.

A felsorolt "célkitűzések" összefüggenek egymással: az egyikben elért eredmények a többire is kihatnak.  • Vennék
  • Hírek