Ágnes
2 °C
11 °C

Plastica Dreams a Műcsarnokban

2003.06.17. 15:30
A Műcsarnok Plastica Dreams című kiállítása megkísérel átfogó képet adni arról a változásról, amely a 90-es évek közepétől kezdődően végbement a magyar művészeti színtéren a szobrászat műfajában. Az évtized derekától megjelenő új művésznemzedék kevésbé látszik kötődni az avantgárd normákhoz és előképekhez. A hazai vizuális környezet is gyökeres változásokon ment át: a művészeti ágak és műfajok mediatizálódása, a kommersz műtípusok megjelenése a képzőművészeten belül, az appropriáció és a fotorealizmus reneszánsza természetes hátteret biztosított egy új szemlélet kialakulásához. Az évtized utolsó éveitől kezdve az installáció-készítési hullám fokozatos csillapodása figyelhető meg.

A kiállítás egyfelől dokumentálja az 'installáció utáni' állapotot, másrészt rámutat azokra a sajátosságokra, amelyek ezt a változást előidézték, illetve megjeleníti azokat a jellegzetes plasztikai problémákat, amelyek nóvumot hoztak a körplasztika világába. A szobrászat mint műfaj átmeneti lappangása majd fókuszba kerülése fontos attitűdváltást jelez: a kihagyás utáni kitűntető figyelem az elmélyült munkával karöltve a műfaj megújulásának lehetőségeihez vezethet el. A kiállítás megkísérli nyomon követni azt a folyamatot, amelyben a tárgyi meghatározottságától fokozatosan eloldódó objektek az installáció, vagy a mixed-média munkák korszakát követően a műformálás lehetséges következő stádiuma felé teljesednek ki.

A Plastica Dreamsben résztvevő művészek
Baditz Gyula, Balikó Emese, Bartalus Ildikó, Bartalus Sándor, Borbély Gábor, Borsos Róbert, Csáki László, Csepregi Balázs, Dajko Tibor, Duronelly Balázs, Előd Ágnes, Erős Apolka, Erős Ágost Koppány, Farkas Zsófia, Fáskerti Zsófia, Galbovy Attila, Gálhidy Péter, Hangay Enikő, Huszár Andrea, Király Vilmos, Kiss László László, Konecsny Emőke, Kontur András, Kotormán Norbert, Kovách Gergely, Körösényi Tamás, Kungl György, Medence csoport, Menasági Péter, Monori Sebestyén, Nagy Csaba, Oláh Katalin, Oláh Mátyás László, Oroszy Csaba, Péli Barna, Pető jános, Pertl Evettke, Restyánszki Attila, Roskó Gábor, Sallai Géza, Stössel Nánda, Szabó Ádám, Szabó Dezső, Szász György, Szanyi Borbála, Szentjóby Tamás, Szöllősi Géza, Türk Péter, Uglár Csaba, Vákuum TV - Till Attila, Waliczky Tamás, Zajtai Szabolcs