Sándor, Ede
-4 °C
-1 °C

Sikerült elolvasni az oxyrhynchosi papiruszokat

2005.04.19. 09:46
Műholdas megfigyelésben is használt módszerekkel tették olvashatóvá brit kutatók az írást a több mint száz éve megtalált, azonban súlyosan rongálódott oxyrhynchosi papiruszokon. Az ókori szeméthalmokból kiásott tekercseken az első pár napban a kutatók Szophoklész, Euripidész és Hésziodosz többezer éve eltűntnek hitt műveire is rábukkantak, és akár elveszett evangéliumokra is rálelhetnek. A Fenevad új száma már megvan.

Több mint száz éve okoztak a tudósok körében lelkesedést és frusztrációt egyaránt azok a görög és latin nyelvű ókori tekercsek, melyektől sokan azt várták, hogy gyökeres változásokat hoznak az ókori irodalomról szóló ismereteinkben, sőt "újrarajzolják a klasszikus világ térképét". Már ha el lehetett volna őket olvasni.

Mióta több mint egy évszázada, a XIX. század végén kiásták őket, az oxyrhynchosi papiruszok néven ismert írások folyamatosan foglalkoztatták a klasszika-filológusokat. A papiruszokon négyszázezer szövegtöredék lelhető fel, sok klasszikus ókori íróktól származhat, de eddig csak igen kis részüket sikerült elolvasni. A papiruszokat egy közép-egyiptomban, Oxyrhynchos városa mellett feltárt ókori szeméttelepen találták, és nagyrészt olvashatatlannak bizonyultak, el voltak rohadva, megrágták őket a férgek, és megfeketedtek. Az Oxford Egyetem Sackler Könyvtárában, nyolcszáz dobozban tárolt négyszázezer töredék a legnagyobb klasszikuskézirat-gyűjtemény a világon.

Elveszett evangéliumok


Egy papirusz

Az Oxford egyetem kutatói, a utahi Brigham Young Egyetem munkatársai segítségével azonban most áttörést értek el: infravörös technológiával olvashatóvá tették az oxyrhynchosi papiruszokat, írta az Independent. Lehetséges, hogy az elkövetkezőkben több száz elveszettnek hitt görög színdarabot és epikus költeményt fednek fel e módszerrel a lapokon.

A műholdas megfigyelésben használt módszerekből kifejlesztett, úgynevezett multispektrális képalkotási technológia infravörös fénnyel teszi láthatóvá a tintát. A töredékeket még össze is kell állítani, mint egy hatalmas puzzle-t. A hiányzó részeket, a kutatók reményei szerint, ki lehet majd pótolni későbbi szerzők idézetei és nyelvtani elemzés segítségével.

Második reneszánsz

Az elmúlt napokban a kutatók Szophoklész, Euripidész és Hésziodosz többezer éve elveszettnek hitt műveinek töredékeit sikerült elolvasniuk. Köztük Szophoklész drámatetralógiájának második részét, a híres "Epigonoi"-t, ami Oidipusz fiainak testvérháborújáról szól (a történetet korábban Aiszkhülosz is megírta Heten Théba ellen címmel, az a dráma fönnmaradt). Lehet, hogy elveszett evangéliumok is találhatók az írások között, melyek eredetijei még abból az időből származhatnak, amikor az Újszövetség legkorábbi könyvei is íródtak.

Christopher Pelling, az Oxford professzora szerint a most olvashatóvá tett munkák "központi szövegek, melyekről a tudósok évszázadok óta spekulálnak" - idézte az Independent. Az akadémikusok szerint a kutatás eredménye az lehet, hogy az ismert ókori művek száma akár húsz százalékkal is emelkedhet, a népszerű irodalmi művek (korabeli "ponyvák") száma pedig akár meg is duplázódhat. Néhányan lelkesen már "második reneszánszról" is beszélnek.

A Fenevad új száma

A kutatást vezető Dirk Obbink kijelentette: "Az anyag a hellenisztikus és római Egyiptom életének gyakorlatilag minden aspektusát meg fogja világítani, és ennek következtében az ókori világot is." A főleg görög, de latin, héber, kopt, szír, arámi, arab, núbiai és óperzsa nyelven íródott részeket is tartalmazó szöveg a becslések szerint ötmillió szóból áll. Az első részleteket jövő hónapban hozza nyilvánosságra a londoni Egyiptomkutató Társaság, a gyűjtemény tulajdonosa és a kutatások finanszírozója. A papiruszoknak online adatbázist is nyitottak, aminek természetesen gyors gyarapodása várható a következőkben.

A már korábban publikált papiruszok között az egyik legérdekesebb a Jelenések könyvének harmadik-negyedik századból származó töredéke, mely a mű egyes részleteinek legkorábbi ismert változatát tartalmazza. Ebben a Fenevad száma a közismert 666 (vagy a néhol említett 665) helyett 616. Ez a változat ugyan ismert volt a kutatók körében, Szent Ireneusz is említi (és egyúttal elveti) egy helyen, de ez a legkorábbi Jelenések-verzió, amiben szerepel is.