Tekla
9 °C
20 °C

Informatikai biztonság - törvényi szabályozás II/2

2002.04.10. 16:05
A cikk előző részében az új törvényi szabályozás fontosabb kérdéseit kezdtük a szakmai közvélekedés tükrében áttekinteni. Ebben a részben a tartalmat érintő főbb elemeket tekintjük át.
Az internet, intranet jogtalan kifürkészése, zárt csoportnak szóló vagy zártan közölt információ feltörése, elolvasása, másnak címzett elektronikus levelek tartalmának megszerzése

Ez a terület többnyire semlegesen kezelt a közvélemény által. A "lehallgatás" cselekményét természetesen mindenki büntetendőnek tartja. Valójában azonban sokan nincsenek is igazán tisztában azzal, hogy az elektronikus levelek, üzenetek mennyire kiszolgáltatottak. Akik pedig komolyabban foglalkoznak a témával, azok a munkahelyre érkező levelek, üzenetek vállalat általi figyelésének jogszerűtlenségét is ebbe a körbe utalnák, véleményük szerint a törvénynek ezeket a kérdéseket is pontosítani kellene.

Gyermekpornográfia

A gyermekpornográfia terjesztését eddig is büntette a törvény, mostantól azonban a pornográf képek birtoklása vagy a számítógépen, internetes weboldalon történő felajánlása is bűncselekménynek számít.

Ezen kategória szigorításával kapcsolatban sem lehet komoly ellenkezést tapasztalni a szakmai közvélekedésben, legfeljebb a szolgáltatók hivatkoznak bizonyos ellenőrzési nehézségekre, célja ellen nem emelnek kifogást.

Az informatikai társadalmat ebből a szempontból inkább az, a törvénnyel közvetlen kapcsolatba nem hozható hangulati elem zavarja, mely a sajtóban sokszor egybemossa az internetet a gyermekpornográfiával, a bombagyártással és a politikai szélsőségekkel, annak tartalmi korlátozásának szándékával. Ilyen megvilágításban igen sokszor állítják szembe a véleménynyilvánítás szabadságát és az esetleges szabályozás kérdését.

Az adatok változatlan formában történő megőrzésének elrendelése

Az egyiklényeges eljárásjogi újdonság a kötelező megőrzés intézménye. Jövő évtől a hatóságoknak lehetőségük lesz arra, hogy a bűncselekmények felderítése, és az elektronikus bizonyítékok megóvása érdekében elrendeljék az adatok változatlan formában történő megőrzését, korlátozva ezáltal a kezelő beavatkozási jogát.

Büntetési tételek

A jogszabályokban szereplő új bűncselekményeket egytől két évig, míg a gyermekpornográfiával kapcsolatos bizonyos elkövetési módokat akár nyolc évig terjedő börtönbüntetéssel is sújthatja a bíróság.