Különleges bolygó-együttállás lehetett a betlehemi csillag

MTI
2005.12.20. 14:36

A betlehemi csillag, amely a hagyomány szerint karácsonykor a három királyt Jézus betlehemi szülőhelyéhez vezette, alighanem egy különleges bolygó-együttállás lehetett - vélekedik egy svájci csillagász. A betlehemi csillag jelenségének magyarázata napjainkban is foglalkoztat sok embert, köztük számos csillagászt. A fényjelenség mibenlétéről keletkezett teóriákat három fő feltételezésben összegezte a Svájcban lévő winterthuri Eschenberg obszervatórium vezetője, Markus Griesser: csillagrobbanás történhetett, erős fényű üstökös tűnt fel az égbolton, vagy pedig bolygók valamilyen különleges együttállásáról lehetett szó. Ezek közül Griesser az elsőt egyrészt nem tartja valószínűnek, másrészt rámutat: semmi nem utal arra, hogy abban az időben szupernova bukkant volna fel.

Az üstökös-verzió hihetetlennek tűnik számára, jóllehet az idők során a betlehemi csillag ábrázolásában szinte általánossá vált a jellegzetes csóva. Griesser azonban emlékeztet arra, hogy az üstököst az ősi időkben valamilyen közelgő szerencsétlenség jelének tekintették, tehát aligha valószínű, hogy Jézus születési helyét olyasmi mutatta volna, amit egyébként a halál és a háború hírnökének tartottak. Marad tehát a harmadik lehetőség: erős fényű bolygók találkozása. Ez a tézis Johannes Kepler csillagászra vezethető vissza, aki 400 évvel ezelőtt igen erős fénypontot látott felgyulladni az égbolton. Ilyen jelenség tényleg létezik, és akkor keletkezik, ha bolygók Földünkhöz képest egy egyenes mentén egymás mögé kerülnek. Griesser szerint a Jupiter és a Szaturnusz ilyen módon találkozott a Halak csillagképben a Krisztus születése előtti 7. évben. A betlehemi csillaggal kapcsolatos ilyen magyarázat azért is tűnik elfogadhatónak, mert a régen a bolygók együttállásának igen fontos jelképszerepe volt: a Jupiter királycsillagnak számított, a Szaturnusz Izrael patrónusa volt, a Halak csillagképet pedig Palesztinával kötötték össze.

Az akkori világszemlélet alapján a jelenséget - az igen ritkán jelentkező, hármas bolygó-együttállást - szükségszerűen valamely rendkívüli jelentőségű dolog előjelének tekintették - írta Griesser. Emlékeztetett arra, hogy legutóbb 25 évvel ezelőtt, 1980-81-ben volt látható a "betlehemi csillag", vagyis ahhoz hasonló fényjelenség az égbolton. Aki ezt nem figyelte vagy nem látta, élete nagy égi színjátékáról maradt le helyrehozhatatlanul: a Jupiter és a Szaturnusz ugyanis legközelebb 2238-39-ben "találkozik" majd egymással.  • Hírek
  • Bankszámla