Októberig válaszol a Legfelsõbb Bíróság az MS-perben

c|net
2000.06.23. 03:12
Az amerikai fõügyész egyoldalas levélében az igazságügyi minisztérium azt kérte a Legfelsõbb Bíróságtól, hogy fogadja el az antitröszt-per közvetlen tárgyalását. A levél javaslatot tesz egy összegzõ "bemutatkozásra" is, amely során a felek augusztusig leadnák tárgyi bizonyítékaikat. A kereset azután érkezett, hogy Thomas Penfield Jackson bíró az Expediting Act nevû gyorsító-törvényre hivatkozva jóváhagyta a fellebbviteli bíróság átugrását az ügy tárgyalásában. A Legfelsõbb Bíróság október elsõ hetéig válaszolhat, elfogadja-e az ügyet, amit csak nemzeti fontosságú esetekkor szokott megtenni. Amennyiben az LB elfogadja az ügyet, várhatóan jövõ júniusig dönt a Microsoft sorsáról. Ellenkezõ esetben a per visszakerül a fellebbviteli bírósághoz, és ekkor csak az eset átvizsgálása egy évig elhúzódhat.


  • Csok