Lukács
4 °C
15 °C
283 677 szavazat
371 560 szavazat

Netkönyvtárosok a szerzői jog ellen

2002.02.20. 17:41
Hamarosan az amerikai Legfelsőbb Bíróság elé kerül az a per, amelynek kimenetelétől függ, hogy elérhető lesz-e sokezer régi könyv, film és zeneszám az interneten. A pert Eric Eldred, egy ingyenes online könyvtár vezetője indította, aki úgy véli, az amerikai törvényhozás túlságosan szigorú intézkedést hozott a szerzői jogok érvényességi időtartamának meghosszabbításával.
Az 1998-as Copyright Term Extension Act nemcsak a jövőbeli, hanem a jelenleg védettség alatt álló művek szerzői jogvédelmét is kiterjesztette húsz évvel. Korábban a művek szerzői jogi védelme a szerző halála után ötven évig volt érvényes, a törvény ezt hetven évre terjesztette ki, a cégek felhasználási jogait pedig 95 évre. A vitatott amerikai törvény után egy évvel elfogadott magyar szerzői jogi törvény más hasonló európai jogszabályokkal együtt szintén hetven évig garantál szerzői jogi védelmet a szerző halála után az alkotásoknak.

A régi filmek még archiválás előtt tönkremennek

Eric Eldred szerint a törvény miatt ezernyi régi könyv, film és zeneszám elvész, mielőtt archiválni lehetne. Manapság már alig lehet példányokat fellelni a harmincas években készült művekből, nagy részük megsemmisült.

Eltűnnek a könyvek is

Az Eldred által tanúskodásra felkért Mark Lemley jogászprofesszor szerint az 1930-ban megjelent 10 024 könyv közül mindössze 174 kapható jelenleg is a boltokban. Véleménye szerint a digitális archívumok ingyenesen vagy minimális költséggel néhány éven belül elérhetővé tehetnék az olvasóközönség számára a többi 9853 könyvet is, ha a törvény nem tiltaná ezt. "Ha a törvényt nem helyezik hatályon kívül, tovább kell várnunk, miközben egyre több alkotás tűnik el és sorra szalasztjuk el a megmentésükre kínálkozó alkalmakat" - mondta Lemley.

A zenészeknek szintén rossz

A szerzői jog élettartamának kiterjesztése nemcsak néhány régi film és könyv végleges eltűnését jelenti. Azokat a független kiadókat, filmterjesztőket és komolyzenészeket is kellemetlenül érinti, akik anyagi megfontolásokból főleg szabadon felhasználható művekre építettek ezidáig. A kis zenekarok nem képesek megfizetni a szerzői jogi védelem alatt álló művek jogdíját, így repertoárjuk csökkent.

Alkotmányellenesnek tartják

A pert még 1999-ben indította Eldred többekkel együtt, azt állítva, hogy alkotmányellenes a szerzői jogi törvény kiegészítése, mivel egyfelől az alkotmány első kiegészítésébe ütközik, másfelől pedig túlzottan kihasználja az alkotmány szerzői jogra vonatkozó passzusát. Az amerikai alkotmány felhatalmazza a törvényhozást arra, hogy a szerzőknek kizárólagos jogot garantáljon műveikre, egy bizonyos időtartamra. Ez az időtartam 1790-ben még csak 14 év volt.

Az amerikai törvényhozás az elmúlt negyven év során 11 alkalommal hosszabbította meg a szerzői jogok érvényességét. Manapság már a szerző halála után eltelt hetven évet jelent, ismeretlen szerző esetén pedig a mű kiadásától számított 75 évig érvényes a jog.

A Legfelsőbb Bíróság fog dönteni

A washingtoni fellebbviteli bíróság idén február 16-án elutasította a felperesek kérelmét, akik a Legfelsőbb Bíróság elé vitték panaszukat; a bíróság kedden bejelentette, hogy hajlandó tárgyalni az ügyet.

Miből van a szerzői jog?
A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban

9. § (1) A szerzőt a mű létrejöttétől kezdve megilleti a szerzői jogok - a személyhez fűződő és a vagyoni jogok - összessége.

(2) A szerző személyhez fűződő jogait nem ruházhatja át, azok másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk.

(3) A vagyoni jogok - a (4)-(6) bekezdésekben foglaltak kivételével - nem ruházhatók át, másként sem szállhatnak át és azokról lemondani sem lehet.

(4) A vagyoni jogok örökölhetők, róluk halál esetére rendelkezni lehet.

(5) A vagyoni jogokat öröklés útján megszerző személyek azokról egymás javára rendelkezhetnek.

(6) A vagyoni jogok a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel átruházhatók, illetve átszállnak. A jogszerző - a jogok átruházására irányuló szerződés eltérő kikötése hiányában - a vagyoni jogokkal a továbbiakban rendelkezhet.

(1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról)