Olga, Liliána
20 °C
35 °C

Harmincmillióba került, hogy az előfizetők nem reklamálhattak

2008.07.10. 11:30
A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) huszonegy hírközlési szolgáltatót összesen 30 millió forintra bírságolt, mert az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződéseik továbbra sem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak, jelentette be az NHH csütörtökön.

A közlemény szerint a hatóság a legmagasabb összegű, 12 millió forintos bírságot a Magyar Telekom Nyrt-re szabta ki, míg többek között az Invitelt Zrt-t 5,5 millió forintra, a GTS-Datanet Kft-t 5 millió forintra, a Fibernet Zrt-t 3,5 millió forintra, a Digi Kft-t pedig 1,5 millió Ft-ra bírságolta.

Az egyedi előfizetői szerződés (EESZ) és az általános szerződési feltételek (ÁSZF) együttesen alkotják az előfizetői szerződést. A szolgáltatók az előfizetőkkel előre kidolgozott feltételek alapján szerződnek, így az előfizetői szerződés (ÁSZF és EESZ) megkötése során az előfizető nem tudja saját egyedi szempontjait érvényesíteni. "A szerződések jogszerűségének vizsgálatát az NHH a fogyasztók érdekeit védő alapelvek biztosítása miatt kiemelten fontosnak tartja" – áll a közleményben.

Az egyedi előfizetői szerződések 2006/2007-es vizsgálatának eredménye lesújtó volt, a vizsgált közel száz szolgáltató közül egynek sem volt teljes mértékben megfelelő a szerződése. Az utóellenőrzés első körében negyvenegy helyhez kötött telefonszolgáltatást kínáló cég szerződéseit vizsgálta újra az NHH. Az eredmények azt mutatják, hogy a hatóság korábbi felhívásának hatására a szolgáltatók általában igyekeztek szerződéseiket a jogszabályoknak megfelelően módosítani és megkötni, de még mindig vannak olyan hiányosságok, amelyek miatt a hatóság huszonegy szolgáltató esetében bírsággal, tizenhét szolgáltatónál pedig újabb felhívással élt.

A hatóság mindössze három olyan szolgáltatót talált – JUROP Telekom Telekommunikációs Egyéni Cég, PR-TELECOM Zrt., IP-Park Kft. –, melyek vizsgált egyedi előfizetői szerződései teljes mértékben megfeleltek a jogszabályi követelményeknek és a jogszabályoknak megfelelő szerződéseket alkalmaznak.

Szembetűnő, hogy az előfizetők érdekeit védő kötelező tartalmi elemek (a hibabejelentés lehetséges módjai, a panaszok megtételének módja, utalás arra, hogy az általános szerződési feltételek mely pontjai tartalmazzák a szerződésszegés jogkövetkezményeit, a szerződés megszüntetésének feltételei, az ügyfélszolgálat elérhetősége, az előfizetőt megillető kötbér mértéke) az esetek több mint felében továbbra is hiányoztak. Ugyanakkor a szolgáltatók érdekkörébe tartozó (a számlázáshoz, az előfizető elérhetőségéhez és esetleges számonkéréséhez szükséges) tartalmi elemek kivétel nélkül mindig megtalálhatók.

A hatóság az internet-, a műsorterjesztés- és a mobiltelefon-szolgáltatás területén folytatja az utóellenőrzéseket. Azok a szolgáltatók, amelyek az utóellenőrzés során sem feleltek meg az előírásoknak, újabb ellenőrzésre számíthatnak. A hatóság ki fogja kényszeríteni, hogy a szolgáltatók úgy módosítsák egyedi előfizetői szerződéseiket, hogy azok mindenben megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak. Átláthatóak, érthetőek legyenek, és segítsék a tudatos fogyasztói magatartást. Mivel az eddigi felhívások nem hozták meg a kellő eredményt, az NHH a következő ellenőrzések során a fokozatosság elvét figyelembe véve még nagyobb bírságok kiszabását helyezi kilátásba. A hatóság a továbbra is jogsértő szolgáltatókat akár azok árbevételének 0,25 százalékának megfelelő bírsággal sújthatja, ami egyes szolgáltatók esetében több tíz-, akár százmillió forint bírságot is jelenthet.