Piroska
-2 °C
5 °C

Érzelmeket közvetít a mobil

2006.03.12. 12:04
A Svéd Számítástechnikai Kutatóintézetben olyan mobiltelefonokon működő rendszert fejlesztettek ki, melynek segítségével érzelmi töltetet tudunk az általunk írt szöveges üzenetekhez rendelni. Az érzelmeket ráadásul nem egy listából, vagy egy ábrából választjuk, hanem egy speciális tollal hevesen gesztikulálva fejezhetjük ki.

A mai MI kutatás egyik legnépszerűbb területe az un. érzelmi programozás. A terület egyszerre foglalja magába az érzelmi működés modellezését, azok felhasználását az ismeretek megszerzésében és döntések meghozatalában, valamint az érzelmek használatát az ember - számítógép interakcióban (human computer interaction, HCI) és a számítógép közvetítette kommunikációban (computer mediated communication, CMC). Az érzelmeket gyakran a racionalitás ellenpólusaként tekintik, pedig nagyon fontos, sok szempontból sokkal körülményesebben kommunikálható információt hordoznak. A számítógépek közvetítette kommunikációban a kezdetektől nagy problémát okozott az leírt szöveg által hordozott érzelmek félreérthető volta. A szmájlik gyors elterjedése, és a mai napig tartó rendszeres használatuk azt bizonyítja, hogy ez a probléma még nem megoldott az informatikában. A mobiltelefonokon használt SMS-ekben szintén rá vagyunk szorulva a kettőspontok, nyitó és záró zárójelek használatára, hiszen 160 karakterben még a sokszor nyers és tömör fogalmazáson keresztül is kétértelmű az író szándéka, annak lelkiállapota. :)

A Svéd Számítástechnikai Kutatóintézetben olyan megoldást próbáltak erre a problémára találni, ami megtartja az érzelmek kifejezésének spontán jellegét: nem túl tudatosan érzékeli a küldő által kifejezni kívánt érzelmet, nem túl szájbarágó módon kommunikálja azt az SMS-t fogadó fél felé; és mindezen túl működik mobiltelefonon. Egy un. "Stylus Tollat" használtak fel az érzelmek dekódolására. Miután a toll segítségével a felhasználó az okostelefonba beírta az üzenetet, különböző mozdulatokat, "érzelmi gesztusokat" végez a tollal. A tollba épített gyorsulás és szórítás-mérő segítségével a toll a mozgás sebességét és ritmusát, valamint a toll szorításának az erejét érzékeli, majd bluetoothon elküldi az eMoto-t futtató telefonnak. A rendszer a beprogramozott érzelmi modell alapján kiválaszt egy érzelmet a mozdulathoz. Ehhez az érzelemhez tartozik egy háttér mintázat, amit az SMS mögé téve az üzenet, immár érzelmekkel dúsítva elküldhetővé válik.

A felhasznált érzelmi modell egy két dimenziós tér, melyben az egyik dimenzión az érzelem pozitív-negatív volta jelenik meg, míg a másik dimenzión az érzelem intenzitása. Az előbbit a kézmozdulat ritmusából számolja ki a rendszer, az utóbbit a szorítás erősségéből. Fontos momentum, hogy az egy érzelemhez nem egy kézmozdulat tartozik. Így mindenki használhatja a saját megszokott gesztikulációit természetesen a rendszerhez való bizonyos mértékű adaptáció után.

Az eMoto nevű program egyelőre csak a Sony Ericsson P800-as és P900-as telefonjain fut. Az okos telefonok borsos ára mellett még a nem kevésbé olcsó "Stylus Pen" szenzort s meg kell vennünk ahhoz, hogy használhassuk a programot. Természetesen elég körülményesnek, és talán haszontalannak is tűnhet ez az elgondolás. Kétségkívül igaza van a szkeptikusoknak, akik nem akarják fölöslegesen megbonyolítani az életüket, és vagyonokat költeni arra, hogy egy generált színes háttérért cserébe még egy tollat is kelljen rázogatniuk. Mindenesetre az érzelmek számítógépen keresztüli kommunikációjának alapproblémája még megoldatlan és a szövegtől független modalitás (gesztusok, kézmozdulatok) érzelmekkel való összekapcsolása jó ötletnek tűnik. Az alkalmazás játékosságából adódóan kellően motiválhatja a felhasználót. Talán az eredmény: a színes háttér, az ami kevesebb információt hordoz az elvárhatónál. Az érzelem tulajdonképpen egy színként jelenik meg a befogadói oldalon. A színek érzelmekhez rendelése nem annyira egyértelmű és főként nem vált ki elég erős érzelmi reakciót ahhoz, hogy az alkalmazás elterjedjen.