Piroska
-2 °C
5 °C

Jobbá teszi-e életünket az internet?

2006.10.07. 17:30
Az uniós Socquit projektben azt a kérdést vizsgálják, hogy az infokommunikációs technológiák (ICT) javítják, vagy éppenséggel rontják az életminőséget. A kutatók megvizsgálták az ICT-nek az életmódra, az időskori munkavégzésre és a helyi közösségekre gyakorolt hatását.

Az új technológiák terjedése, a társadalmi jólét és az életminőség közötti direkt kapcsolat időről időre vitákat vált ki a közgazdászok és a szociológusok közt. Csak valós felmérésekkel, vagy a folyó kutatások további elemzésével lehet választ adni a felmerülő kérdésekre. A jelenlegi digitális forradalomban az információs és kommunikációs technológiák (ICT) javítják az életminőséget és elősegítik a társadalmi interakciókat, vagy éppen a valós társadalmi hálózatok ellen hatnak?

Az IST Socquit projektje ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ. "Vegyük például a televíziót. Elterjedése azt eredményezte, hogy az emberek eltávolodtak a családjuktól és a barátaiktól. Vajon ugyanez történik majd a számítógép és az internet esetében is?" kérdezi Jeroen Heres, a projekt koordinátora. Sokan megkérdőjelezik a technológia terjedése és a társadalmi jólét közötti direkt kapcsolatot. A Socquitben az európai uniós szocio-ökonómiai kutatásokat elemezve, megvizsgálták a az ICT hatását az életünkre és az életminőségünkre. A projektben olyan speciális társadalmi csoportokat, mint a nyugdíjasok és a bevándorlók kulön vizsgáltak. Vajon az infokommunikációs technológiák elterjedése hatással van-e a munkakeresésre, ha segítségével dolgozhatunk nyugdíjas korunkban is? A betelepülő külföldiek ki vannak-e zárva az eTársadalom nyújtotta előnyökből? A projekt egyik nem titkolt célja az volt, hogy a politikusoknak és döntéshozóknak támpontokat adjanak ahhoz, hogy az ICT mennyire és hogyan változtatja meg a társadalmi életet, és segítsék munkájukat különböző döntés-előkészítési eszközökkel.

A projekt zárójelentése több megállapítást tesz az ICT-ről, azok hasznáról, illetve lehetséges káráról. Sokáig úgy gondoltak ezekre a technológiákra, mint a kapcsolatteremtés modernebb formáira, a személyes kommunikációt leváltó új médiumokra. Az ebből kiinduló kutatók az ICT fejlettségét egy adott térségben megpróbálták párhuzamba állítani az élettel való elégedettséggel, de nem jártak sikerrel. A modern kommunikációs technológiák nem helyettesítik, csupán megerősíti a már meglévő kapcsolatokat. Az együttes jelenlét érzését hozza létre a virtuális térben, de nem pótolja a fizikális találkozást. Az ICT-nek mindezeken túl óriási jelentősége van a társadalmi tőke gyarapításában. A különböző internetes közösségekben szerzett ismerősök, nem barátok, nem számíthatunk rájuk személyes problémáink feldolgozásában. Így az online közösségekben való beágyazottságunk nem járul hozzá a "pszichés jólét" érzéséhez, viszont például egy álláskeresésnél ez a kapcsolati tőke jól felhasználható. Így az ICT fejlettsége egy adott társadalmi szegmensben a "anyagi jóléttel" szoros összefüggést mutat.

A kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy az ICT-t a különböző társadalmi csoportok eltérő módon, eltérő céllal használják. Így nem feltétlenül célszerű hangzatos, általános igazságokat megfogalmazni. Egy kapcsolatépítő oldal használata más szerepet tölt be egy középiskolás, egy elvált középkorú és egy nyugdíjas életében. Nehéz, vagy egyáltalán nem lehet netezési szokásaikat együttesen kezelni.