Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Játékkal az öregedés ellen

2009.05.24. 09:02
Közhelyként hangzik már, de egyre markánsabb trend, hogy mind több játék készül nem csak szórakoztatásra. A célközönség sem mindig ugyanaz: egy európai uniós projekt keretében például időseknek dolgoztak ki jól működő számítógépes játékplatformot.

Az ElderGames projekt egyrészt kognitív és szocializációs ösztönző, másrészt az elmeműködés rendellenességeinek korai detektálását is lehetővé teszi.

„A játék már önmagában jó médium, viszont a kihívást az jelentette, hogy a felhasználók általa tartsák folyamatos működésben az ebben az életkorban legfontosabb kognitív funkciókat" – jelentette ki Malena Fabregat, a projekt koordinátora.

game1

Különböző területeken dolgozó szakértők bevonásával állapították meg, mely funkciókra, funkciócsoportokra kell koncentrálniuk, melyek károsodnak leginkább az öregedés során. Ezek a következők: figyelem fenntartása és irányítása, tervezés, problémamegoldás, döntéshozás, motorikus adottságok, memória.

A kutatókat az elmélet gyakorlatba ültetésekor nagyon kellemes meglepetés is érte: az idősek jelentős része idegenkedik az új technológiáktól, s igyekeznek minél kevesebbszer használni azokat. A spanyol, norvég és brit nyugdíjas-otthonokban végzett tesztek során viszont nagyon gyorsan megszabadultak ez irányú félelmeiktől.

„Már a sok kábellel, kamerával felszerelt első prototípussal való ismerkedéskor öt-tíz perc után megfeledkeztek a technológiáról" – lelkendezik a kutató.

Az alapos kísérletek és tesztek eredményeként tökéletesítették, felhasználóbaráttá tették az interaktív játékasztalt és a megjelenítőt, miközben fontos kognitív funkciókat igénybe vevő, folyamatos működésben tartó, szocializáló és egyben szórakoztató játékokban gondolkodtak.

„Egyszerűnek tűnik, mégis rendkívül fontos az életút e szakaszában" – folytatja Fabregat – „Az időseknek különösen szükségük van arra, hogy hasznosnak érezzék magukat, higgyék, hogy képesek nehéz feladatok végrehajtására. Érezniük kell, hogy bőven akadnak olyan dolgok, amelyek érdeklik őket."

A platform az összes kritériumnak megfelel. A felhasználó és a virtuális világ közti interakciót – és magát a játékasztalt – több kamera, kézzel kezelhető mutatóeszközök (pointers) teszik természetessé. A játékasztal (és rajta keresztül a plazma vagy lcd- kijelző) működtetéséhez nincs szükség technológiai ismeretekre.

A kutatók több száz játékot elemeztek, s döntötték el róluk, megfelelnek-e az adott funkciók, funkciócsoportok ébren tartásához, illetve elég interaktívak és szórakoztatók-e ahhoz, hogy a résztvevők ne csak egyszer próbálkozzanak. Húszat választottak ki, közülük válogathat az idős felhasználó.

game2

A játékok és az asztal mellé szoftvert is fejlesztettek: feladata a játékos monitorozása, az illetékes egészségügyi személyek figyelmeztetése, ha komoly negatív kognitív változások bekövetkeztére utaló rendellenességet észlel. Ez azért is fontos, mert az idős személyeket kevésbé stresszeli, ha a róluk történő információgyűjtés szórakoztató keretek között (és nem egy klinikán) történik.

„Több felmérés bizonyította már, hogy a játék és a szabadidős aktivitás kapcsolatban állnak az élettel való elégedettséggel" – nyilatkozta Fabregat. – „Az ElderGames is ezek közé tartozik. Ráadásul az egészségügyi szakértők értékes egyéni információkhoz jutottak a csoportos aktivitások alapján."

Merre tovább? Miként lesz kísérleti tesztek sorozatából kézzel fogható valóság, hogyan hasznosíthatók a projekt értékes fejlesztései? A cél természetesen az, hogy az ElderGames a lehető legtöbb felhasználóhoz jusson el. Európai, észak-amerikai, indiai játékgyártók már érdeklődtek iránta. A visszajelzések bíztatók.