Géza
-12 °C
-4 °C

A cégek nem érzik a távközlési liberalizáció hatását

2003.01.06. 12:46
A vállalati szektorban már több éve folyik a verseny a telefonbeszélgetéseknek a Matáv hálózatáról való eltereléséért, ennek ellenére a hagyományos vezetékes telefonszolgáltatásból származó bevételek több mint 80 százalékát továbbra is a Matáv realizálja - áll a Bell Research legfrissebb felmérésében. A kutatás szerint az alternatív szolgáltatók fókuszából kiesett mikro- és kisvállalatok 90 százaléka egyáltalán nem érzékeli a liberalizáció hatását.
A hazai nagyvállalatok közel kétharmada (65 százalék), a középvállalatok több mint fele (54 százalék) 2002. első félévében kapott személyre szabott ajánlatot vezetékes telefonszolgáltatásra, pontosabban bizonyos hívásirányokban (belföldi távolsági, mobil, nemzetközi relációban) elérhető megtakarításokra - áll a felmérésben. Ennek ellenére a többség (a nagyvállalatok 66 százaléka, a középvállalatok 85 százaléka) egyáltalán nem érzi a vezetékes telefonpiac 2001. év eleji liberalizációjának előnyét, amely arány még magasabb a mikro- és kisvállalatok esetén (90 százalék).

Korai verseny

Ennek oka nem csupán a kritikák állandó össztüzében lévő szabályozásnak köszönhető: a vállalati szektor a beszédcélú VoIP (Voice Over IP) szolgáltatást tekintve részben már korábban is versenypiac volt, így a vállalatok a tényleges piacnyitás előtt megtapasztalhatták az egyes hívásirányokban való megtakarítás lehetőségét, igaz, akkor még az előírt minőségrontás mellett. A beszélgetés tartamára biztosítani kellett a legalább 250 ms átlagos késleltetést a hangjelek végpontok közötti átvitelében. A szolgáltató nem garantálhatta vállalkozási feltételeiben, hogy a beszédcsomagok elvesztésének a valószínűsége, mely a beszédhang rövididejű kimaradásával járhat, kisebb, mint 1 százalék.

Alternatív szolgáltató igénybevételi aránya a hagyományos vezetékes távközlési szolgáltató mellett

Internetes telefónia

A liberalizációt megelőzően, elsőként 1999-ben a mobil és az alternatív üzleti kommunikációs szolgáltatók indították el a VoIP szolgáltatást. Elsőként a PanTel, illetve a vele szövetkezett Pannon GSM vezette be az IP alapú nemzetközi távolsági telefonhívást 2000 első félévében, a szolgáltatást +0-ra "keresztelték". Az alternatív szolgáltatók közül a saját hálózattal nem rendelkezők zömében 2000 második félévében léptek piacra. 2001. április végén már összesen 23 vállalat és cégcsoport nyújtott kis- és/vagy nagykereskedelmi VoIP szolgáltatást Magyarországon.

Spórolnak a nagyvállalatok

2002. közepén kb. 4600 cég vett igénybe alternatív távközlési szereplőtől vezetékes telefon szolgáltatást, amelyek közül minden második (55 százalék) a 10 fősnél kisebb mikrovállalati szegmensbe tartozik. Annak ellenére, hogy számosságukat tekintve a 250 főnél többet foglalkoztató nagyvállalatok az alternatív szolgáltató kapcsolatoknak mindössze egyötödét adják, minden ötödikről (19 százalék) elmondható, hogy alkalmaz valamilyen költségtakarékossági megoldást.

A kis cégeknek nem kedvező

A több vezetékes szolgáltató igénybevételének valószínűsége a cégnagysággal együtt drasztikusan csökken, hiszen az alternatívok ajánlatai mindezidáig a jelentősebb nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező közép- és nagyvállalati szegmensre koncentráltak. Ugyanakkor a mikro- és kisvállalati szegmensben ma is jelentős igény mutatkozik a mobil és távolsági hívásirányú megtakarításokra. Ahhoz azonban, hogy kisebb hívásforgalom mellett is megérje az alternatív szolgáltatónak ezen cégeket kiszolgálni, illetve a távolsági és mobil irányokban is érezhető megtakarítást tudjanak kínálni, az összekapcsolási szerződések feltételeinek újratárgyalása lenne szükség.

A Matáv dominálja a piacot

A hazai vezetékes szolgáltatóknak az 1 vagy több főt foglalkoztató cégektől befolyt - vezetékes telefonforgalomból származó - havi bruttó árbevétele 2002. közepén mintegy 13 milliárd forint volt. Ehhez a 10 vagy több főt foglalkoztató vállalati szegmens közel bruttó 7, míg a 10 fősnél kisebb vállalatok bruttó 6 milliárd forinttal járultak hozzá. A mintegy 1250 db 250 fősnél nagyobb vállalat generálja a kiadások közel egyötödét, és velük azonos volument képviselnek a telefonszámlák költségeiből az 50-249 fős középvállalatok, amelyek számosságukat tekintve több mint négyszer annyian folytatnak üzleti tevékenységet. A teljes hazai, vezetékes telefonnal rendelkező vállalati körön belül a vezetékes telefon forgalomból eredő bevétel több mint 80 százalékát 2002. év közepén még továbbra is a Matáv realizálta. Az alternatív szolgáltatókkal kapcsolatban álló 10 főt vagy többet foglalkoztató vállalati körben a PanTel jellemezhető a legmagasabb ügyfélkapcsolati aránnyal, azonban mellette meghatározó jelenléttel bír a piacon az eTel és a Vivendi is.