Gerzson
-3 °C
3 °C

Kollaboráló cégeké a jövő

2001.11.09. 18:08
Kapcsolódók (1)
A fejlett gazdaságokban a vállalatközi üzletben az "e-forradalom" már lezajlott, az internetes tranzakciók már nem számítanak többé különlegességnek. A "c-korszak" vagyis az együttműködésen (collaboration) alapuló korszak eljövetele az üzleti folyamatok hagyományos merevségének felszámolását, a rendszerek integrálása és az internet-alapú kommunikáció révén hatékonyabb információcserét ígér.
Vállalatvezetők gyakran panaszkodnak arra, hogy hiába vásároltak drága számítógépeket, "nem megy jobban a szekér". Szó sincs valami rendkívüli jelenségről. Robert Solow Nobel díjas közgazdász már évekkel ezelőtt arra a megállapításra jutott, hogy a termelékenység növekedése nem áll közvetlen kapcsolatban az informatikai infrastruktúra gyarapodásával. Az Egyesült Államokban a termelékenység a '60-as évek óta drámaian csökkent - akkor kezdődött meg a számítógépek széleskörű bevezetése.

Egyre lustábbak volnának?

A termelékenységi paradoxont sokféleképpen próbálták már magyarázni. Az a teória talán kizárható, hogy az emberek egyre lustábbak. Ésszerűbbnek látszik az a vélekedés, amely szerint a hagyományos gazdasági modellek nem képesek a mindent elborító technológiai lehetőségek és az azokból fakadó alternatívák kezelésére. Az internetes gazdaság rövid története is jól mutatja, hogy a fejlett technológia hiába kínálja a termelékenység növelésének lehetőségét, a mélyben zajló üzleti folyamatok megváltoztatása nélkül ez nem képes.

Együttműködés a kulcsszó

A termelékenység felpörgetésében, a redundáns folyamatok felszámolásában, az üzletmenet anakronizmusainak megszüntetésében kulcsszerepet játszik az emberek közötti interakció és együttműködés fejlesztése. Minderre az új "csodaszer", a c-commerce (collaborative commerce - együttműködő kereskedelem) kínál megoldást. A c-commerce igen nehezen megfogható, mivel nem szoftverek együttese, nem is valamilyen tudományág, hanem "üzleti stílus, vagy még inkább valamilyen művészet, vagy vallás" - mondja Kristian Steenstrup, a Gartner tanácsadója. A c-commerce megfoghatatlanságának része, hogy - a valláshoz hasonlóan - önmaga nem, csak másokra gyakorolt hatása mérhető.

Fontos a bizalom

A c-commerce annak a felismerésnek a terméke, hogy az üzlet nem csak a tranzakciókról szól. Legalább ilyen fontos szerepe van a kapcsolatoknak, az egymás iránti bizalomnak, a hosszú távon is maradandó értékeknek. Azok a vállalatok, amelyek az internetet választották a tranzakcióik és kommunikációjuk alapjául, az e-mail és az intranet után tovább akarnak lépni. A logikus lépés az együttműködés-központú vállalat.

A Gartner Group sokszor idézett felmérése szerint a vállalatoknál a használható tudás 80 százaléka strukturálatlan adatok formájában az e-mailekben, az asztali számítógépek háttértárolóin, belső dokumentumokban, illetve a különböző számítógépes rendszerek (SAP, Oracle, Siebel stb.) által generált jelentésekben található. A hagyományos vállalati tudásmenedzsment-eszközökkel ezekhez hozzáférni nem tudnak, ezért a fennmaradó 20 százalék optimalizálásával és kezelésével foglalkoznak. Az új kollaboratív eszközök viszont az "elérhetetlen" 80 százalékra koncentrálnak.

A vállalaton belüli tudás hasznosítása kétségkívül rendkívül fontos, a c-commerce lehetőségei azonban korántsem érnek itt véget. Az együttműködés kiterjesztése a partnerekre és az ellátási és a terjesztési csatornákra alapvetően átalakítja az üzletről korábban alkotott fogalmakat.

Vállalati együttműködés-menedzselés
A web-alapú munkahelyeknek köszönhetően lehet más emberekkel közösen dolgozni. Lehetővé teszi az információk megosztását, a munka koordinálását, az információkhoz a végzett munka kontextusában való hozzáférést. A nagy virtuális közösségek számos ilyen munkahelyet - személyeset és megosztottat - tartalmaznak, amelyek valamennyien tagjai az egységes on-line munka "csoport-memóriájának."

A "többen-többeknek" együttműködést biztosító technológia az alkalmazottak, ügyfelek, partnerek és beszállítók hatékony közös munkáját teszi lehetővé anélkül, hogy azok ismernék egymás információigényét, szakértelmét, a munkában betöltött szerepét, vagy a hozzáférés engedélyezését. Az együttműködésnek ez a formája lehetővé teszi az események, vagy bizonyos fogalmak szerinti feliratkozást, "push", vagy "pull" értesítést, munkafolyamatok követését (workflow), illetve szerepek szerinti hozzáférést.

A vállalati tudásbázis tanulási és újrahasznosítási célra összegyűjti az on-line munka eredményeit. Mivel az emberek együtt, megosztott térben dolgoznak, az információkat a keletkezés helyén, az adott kontextushoz kötve lehet összegyűjteni. A felhalmozott tudás a használattal növekszik, ezért egyre jobban megéri az embereknek újra felhasználni, mint újra kitalálni azt.

Forrás: Dotkom Internet Consulting