Ervin
14 °C
21 °C

Közgyűlést tart a Magyar Telekom

2006.11.17. 13:00
Csaknem fél év alatt eljutott arra a pontra a Magyar Telekom, hogy végre megtárgyalhatja 2005. évi pénzügyi beszámolóját.

Közgyűlést hív össze a Magyar Telekom igazgatósága december 21-re, és az eseményen megtárgyalják a 2005. évi pénzügyi beszámolót és az osztalékfizetési javaslatot is. Az igazgatóság mostani döntéséből arra lehet következtetni, hogy hamarosan lezárul a Magyar Telekom montenegrói leányvállalatánál az a vizsgálat, ami több, összesen mintegy 2 milliárd forint értékű megbízási szerződés ügyében folyik.

A társaság legutóbb e héten szerdán tartott közgyűlést, de azon nem hoztak döntéseket, és az esemény a napirendi pontok tárgyalása nélkül zárult le. A felügyelő bizottság saját hatáskörben összehívott közgyűlése azért nem volt sikeres, mert a jogszabályok által előírt határidőn belül, azaz 15 nappal korábban nem tették közzé a 2005. évi beszámolót és az osztalékfizetési javaslatot.

A társaság korábban közölte: elkötelezett az iránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az ügyben illetékes hatóságok követelményeinek és elvárásainak. A társaság törekszik arra, hogy az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül elfogadtassa éves eredményeit. A közgyűlési előterjesztés és a beszámoló elkészültének eddig az volt az akadálya, hogy folyik egy vizsgálat a Magyar Telekom montenegrói érdekeltségének bizonyos kifizetéseivel kapcsolatban, és annak lezártáig a társaság nem tudja lezárni a tavalyi mérlegét. A Magyar Telekom október 9-én rendkívüli közgyűlésén arról tájékoztatták a részvényeseket, hogy a vizsgálat még tart, és az igazgatóság a 2005. évről még semmilyen pénzügyi kimutatást nem hagyott jóvá. Kiderült az is, hogy a montenegrói leányvállalat által kötött konzulensi szerződések a korábban jelzett 700 millió forinttal szemben 1,98 milliárd forintról szólnak, és a vizsgálattal kapcsolatban felmerült költségek elérik a 3,1 milliárd forintot.

A Magyar Telekom 2006. február 13-án közzétett, nem auditált 2005. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója alapján az igazgatóság a tavalyi évihez hasonló mértékű, 70 forint körüli osztalék kifizetését tartja indokoltnak, minden 100 forint névértékű törzsrészvény után. Az akkori közlés szerint az igazgatóság az osztalék pontos összegére vonatkozó javaslatát majd a vizsgálat, illetve az azt követő audit lezárása után fogja megtenni.