Zsuzsanna
-3 °C
3 °C

Bővült a pénzügyi szolgáltatók internethasználata

2001.07.27. 18:20
A GKI az idei év második negyedévében a pénzügyi szolgáltató cégek internethasználatát mérte fel, a kutatás eredményeit pedig egy indexben összegezte. A bankok, biztosítók és brókercégek internethasználatát tükröző index értéke 31,5, ami 4,6 pontos emelkedést jelent az előző felmérés 26,9 pontjához viszonyítva.
Ez a konjunktúraindex, amely a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az internettel és az internetes alkalmazásoknak az üzletmenetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, a pénzügyi intézmények esetében három kérdés eredményeit foglalja magában. A részindexek a következők: e-értékesítés részindex, internet hatása részindex, internet lehetősége részindex.

Hét banknál van internet-banking

A felmérésre 19 válaszoló bank közül 7 jelezte, hogy már jelenleg is működtet internet alapú pénzügyi szolgáltatást. Két válaszoló bank még az idén szeretné online szolgáltatását beindítani, míg nyolc 2001 után tervezi internetes szolgáltatásának beindítását. Két hitelintézet jelezte, hogy nem tervezi az internetes szolgáltatások nyújtását a közeljövőben sem.

Két cégnél köthető online biztosítás

A válaszoló 11 biztosító közül 2 jelezte, hogy már jelenleg is működtet internet alapú szolgáltatást. Egy válaszoló biztosító még 2001-ben, míg 5 2001 után tervezi internetes szolgáltatásának beindítását. Három biztosító nem szándékozik internetes szolgáltatással bővíteni értékesítési csatornáját.

A brókercégek többsége online is szolgáltat

A válaszoló 15 értékpapírcégek közül 8 már jelenleg is működtet internet alapú szolgáltatást. Egy válaszoló cég még 2001-ben, míg 4 2001 után tervezi internetes szolgáltatásának beindítását. Két értékpapírcég későbbre sem tervezi az online-bróker szolgáltatás megkezdését.

A WAP nem népszerű

WAP alapú mobil pénzügyi szolgáltatást a válaszoló bankok közül kettő nyújt. Ebben az évben további egy, míg ezt követően öt bank kíván ehhez a táborhoz csatlakozni. Egyáltalán nem tervezi viszont a WAP használatát 10 válaszoló bank.

Az értékpapírcégek közül egy válaszoló jelezte, hogy már jelenleg is használja a WAP-ot szolgáltatásaihoz. Ebben az évben a válaszoló cégek közül egyik sem, ezt követően 6 tervezi ezen szolgáltatás beindítását. Itt is magas azok aránya, akik egyáltalán nem szeretnék ezt az értékesítési csatornát használni (8 db).

Az internetezők egytizede bankol online

A folyószámla-szolgáltatást nyújtó bankok 2001. március 31-én kb. 80 ezer lakossági és 14 ezer vállalati internetes ügyféllel rendelkeztek, azaz a magyar internethasználók 10%-a használja a bankok online szolgáltatásait.

A Datamonitor szerint Európában jelenleg Svédország vezeti a rangsort az internet-banking ügyfelek arányában, ahol az internethasználók 44%-a végzi banki műveleteit online (is), Németország a második 34%-kal, az európai átlag pedig 31%. A kelet-közép-európai államok közül Lengyelországgal (10%) van hazánk hozzávetőlegesen egyező fejlettségi szinten az internetes banki ügyfelek tekintetében.

A biztosítók várakozásai szerint 2001-ben összes díjbevételük 0,2-1%-a származik interneten keresztüli értékesítésből, ami 2002-ben 1-5%-ra nő. A magyarországi online-bróker ügyfelek száma jelenleg kb. 10-11 ezer fő.

Csökkent az e-értékesítés részindex

Az e-értékesítés részindex értéke, mely részindexet az egyes pénzügyi szolgáltatók jellemző termékeinek a következő 12 hónapban várt internetes forgalomnövekedése és az internetes ügyfelek várt növekedése alapján számolták, 2001. 1. negyedévében 32. Az érték bár kevesebb, mint az előző felmérés 38-as adata, de még így is optimizmust mutat. Leginkább az értékpapírcégek várakozásai csökkentek, melyben nem kevés szerepe van a piacot sújtó érdektelenségnek. A bankok várakozásai szintén mérséklődtek, míg a biztosítóké jelentősen nőttek.

Javult az internet hatása részindex

Az internet hatása részindex értéke 34,3, ami számottevően magasabb az előző felmérés eredményénél (22). A pénzügyi szektor összes ágazata optimistábban nyilatkozott az internet saját piacukat átalakító hatása tekintetében.

A 2001. 1. negyedéves felméréshez viszonyítva a pénzügyi szolgáltatók saját jövőbeli képességeinek megítélése, az internet lehetőségeinek várható kihasználása javult, a jelenbeli helyzet értékelése kissé csökkent. A kapott válaszok alapján számolt internetlehetőség részindex értéke 28,2, amelyben a jelenre vonatkozó válaszok negatívak, a jövőre vonatkozó várakozások azonban optimisták.

A felmérés megbízhatósága:
A kutatásban részt vevő bankok a teljes bankrendszer eszközének több mint 73%-át, a biztosítók a szektor összes díjbevételének 47%-át, az értékpapírcégek a 2001. első féléves tőzsdei összforgalom 47%-át képviselték.