Jogtalan számlák, tisztességtelen feltételek

2002.01.17. 21:30
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vizsgálata szerint a távközlési szolgáltatók elfelejtenek engedélyt kérni, néhanap tisztességtelen feltételekkel kötnek szerződéseket, amelyekben a feltételek megváltozását néhanap homály fedi.
A távközlési szolgáltatók hajlamosak arra, hogy az előfizetői szerződések módosításáról a fogyasztókat csak részben tájékoztassák - állapította meg a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF) legutóbbi vizsgálata során.

A 12 távközlési szolgáltató vizsgálatáról készített összefoglaló jelentés emlékeztet arra, hogy az előfizető kedvező írásbeli nyilatkozata eredményezheti a szerződés módosítását, az ettől eltérő forma jogszerűtlen.

Jogtalanul kiszámlázott tételek

A fogyasztóvédők a vizsgálatok során találkoztak jogtalanul kiszámlázott tételekkel is. Ilyen esetekben a jogellenesen kiszámlázott díjat legkésőbb a következő számlán egy összegben kell az előfizető számára jóváírni vagy visszatéríteni.

Nincs engedély

A 76 vezetékes műsorellátó szolgáltató ellenőrzésekor a hatóság megállapította, hogy több szolgáltató nem rendelkezik a Hírközlési Felügyelet szolgáltatási engedélyével, illetve olyan településeken is végez tevékenységet, ahol erre engedélye nem jogosítja fel. Ezekben az esetekben a fogyasztóvédők bírságot szabtak ki és a jogsértő állapot megszüntetésére kötelező határozatot adtak ki.

Áttették a másik programcsomagba

A vizsgálat során a fogyasztóvédők megállapították, hogy az elmúlt években a keresettebb magyar nyelvű ismeretterjesztő műsorokat a bővített programcsomagokba tették át a szolgáltatók és ez nagy felháborodást keltett a fogyasztók körében. A fogyasztóvédők emlékeztetnek arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti döntésében már kimondta, hogy a magyar nyelvű kereskedelmi adásoknak kizárólag a bővített csomagban történő értékesítése nem megengedett.

Tisztességtelen feltételek

A fogyasztóvédők vizsgálatuk során megállapították, hogy egyes szolgáltatók az előfizetői szerződésben, illetve vállalkozói feltételekben a fogyasztók széles körét érintő tisztességtelen szerződési feltételeket is alkalmaznak. Ilyen esetekben a fogyasztóvédők az érintett felügyelőségek bevonásával eljárást folytatnak le a szolgáltató ellen.

Eltérő színvonalú ügyfélszolgálat

A vizsgálat során kiderült az is, hogy valamennyi vezetékes műsorellátó ellát ügyfélszolgálati tevékenységet, de ezek típusa és színvonala eltérő. A szolgáltatókhoz érkező panaszok túlnyomó többsége műszaki jellegű, a vétel minőségével függ össze.

Műszaki panaszok

A fogyasztóvédők 33 internet szolgáltatót is vizsgáltak. Volt olyan szolgáltató, amely a hírközlési hatóság szolgáltatási engedélye nélkül kezdte meg működését. Az internet szolgáltatóknál előforduló fogyasztói panaszok jellemzően műszaki tartalmúak és csak kisebb részét teszik ki a számlázással kapcsolatos kifogások.  • Tippek
  • Bankszámla