Magyar csillagászok találtak egy holdat a Naprendszerben

2017.05.19. 09:52

Törpebolygó körül keringő pinduri holdat talált Kiss Csaba MTA CSFK-ban működő kutatócsoportja, és felismerésüket a Hubble és más űrtávcsövek adataival is igazolták. A Naprendszer harmadik legnagyobb törpebolygójának holdja segíthet pontosítani űrbéli környezetünk keletkezésének modelljeit – írja az MTA közleményében.

Kiss Csaba és kutatótársai a a Kepler-űrtávcsővel vizsgálták a Neptunusz pályáján túl elhelyezkedő Kuiper-öv objektumait, és észrevették, hogy az 2007 OR10 törpebolygó elég lassan forog a tengelye körül. Azt gyanították, hogy a jelenségre egy eddig ismeretlen hold gravitációs hatása lehet a magyarázat. Az égitest azonosításában egy másik űrtávcső, a Hubble segített. A Wide Field Camera 3 nevű kamerája archívumában egy év különbséggel két felvételt találtak a 2007 OR10-ről, melyek meggyőzően bizonyították, hogy a két objektum között gravitációs kapcsolat van.

Az ESA Herschel-űrtávcső korábbi méréseiből kiderült, hogy egy 240-400 km-es hold kering a nagyjából 1500km átmérőjű törpebolygó körül.

A 2007 OR10 holdjának felfedezésével világossá vált, hogy a Kuiper-öv törpebolygói esetében a kísérőobjektum jelenléte szinte szükségszerű.

„Az a tény, hogy – a Sedna kivételével – az összes törpebolygó körül holdakat találunk, arra utal, hogy amikor ezek az égitestek évmilliárdokkal ezelőtt kialakultak, az ütközések jóval gyakoribbak lehettek. Mindez pedig erős kényszerfeltételeket szab az égitest-keletkezési modellek számára” – mondta el Kiss Csaba.

A holdak jelenléte az ütközések sebességviszonyairól is árulkodik - mondta John Stansberry, a Space Telescope Science Institute (Hubble) kutatója. Hiszen ha egymáshoz képest túl nagy sebességű objektumok ütköznek, rengeteg, a rendszertől messzire eltávozó törmelék keletkezik (épp ez a helyzet a kisbolygóövben a Jupiter hatása miatt), ha pedig ez a viszonylagos sebesség kicsi, csak becsapódási kráter jön létre. Ahhoz, hogy az összeütköző objektumokból holdak alakuljanak ki, a viszonylagos sebességnek valahol a kettő között kellett lennie.

A helyzet iróniája, hogy az űrtávcsövek jelenlegi mérési adatai alapján nem volt bizonyítható, hogy a lassú forgás és a hold jelenléte között kapcsolat lenne. Így előfordulhat, hogy nem a most felfedezett hold a felelős a 2007 OR10 lassú forgásáért, ami ugyanakkor nem csökkenti a felfedezés jelentőségét.  • Hírek
  • Bankszámla