Sára, Márió
2 °C
6 °C

Viselkedésmérő gépek

2003.11.26. 16:40
Kapcsolódók (1)
A programok - korlátozott értelemben - mindig figyelték, követték ténykedésünket, hiszen utasításainkra reagálnak. Előre kiszámítható cselekedetekre. A viselkedésmérő, viselkedést kutató (behaviometric) szoftverek azonban az ember, állat, vagy a gép váratlan húzásaira is igyekeznek fényt deríteni.

Mi tekinthető átlagos viselkedésnek?

Számos kérdés vetődik fel. Mi tekinthető "normális", átlagos viselkedésnek? Mennyire relatív a normális? És, mivel az emberi, s egyéb magatartásformák állandóan változnak, az is eldöntendő, hogy meddig érvényes egy-egy standard, illetve mikortól nem használható többé? A környezeti tényezők szintén számítanak: bizonyos minták emitt normának minősülnek, másutt azonban kirívó esetnek.

Az adott témakörök specialistáival közösen végzett fejlesztések egyelőre a részterületekre szakosodnak. Ugyan még távolról sem tökéletesek, és komplexnek még annyira sem nevezhetők a szoftverek, ám szép jövőt jósolnak nekik. A specialisták munkája főként abból áll, hogy ők segítenek meghatározni, mi a fontos és a tipikus.

Időseket monitorozó rendszer

A gerontológusokkal szorosan együttműködő Living Independently (New York City) rendszere "nem-tolakodó" biztonsági szenzorokkal, a problémákat azonosító LI szoftverrel monitorozza az időseket. Amennyiben hirtelen viselkedés-változásokat észlel, azonnal figyelmezteti a családot és az érintett egészségügyi dolgozókat. Infravörös érzékelők követik figyelemmel, hogy az illető mikor kel fel, megy a fürdőszobába, nyitja ki orvosságos-szekrényét, készíti elő étkezését, stb. Az adatok vezeték nélküli kapcsolattal jutnak el a bázisállomásra, onnan pedig közönséges telefonvonalon a vállalathoz. Az információt speciális algoritmusok hasonlítják össze a korábbi vizsgálatok alapján, statisztikai módszerekkel normálisnak minősített viselkedéssel. (Ha a változások állandósulnak, a rendszer az új állapotot feltételezi "normálisnak", és ahhoz viszonyít a későbbiekben.)

Living Independently mozgásszenzorok, bázisállomás, orvosság-követő és napi jelentés

A figyelembevett szempontok szűkítése, az adatszűrés (data filtering) az egyik legnehezebben megoldható probléma. Egyrészt a minimumra kell redukálni, másrészt úgy, hogy ez a minimum még használható legyen, s ne csak általánosságokból álljon, azaz legyen elegendő, de ne túl sok információ - maximális minimum. Hogy részletekbe veszés nélkül tartalmazza a probléma sajátosságait. Különben még a leggyorsabb számítógépek munkáját is lebénítaná a tömérdek adat.

Biztonság, azonosítás

Az atlantai VistaScape Security Systems szoftvere megfigyelőrendszerek által felvett videóanyagokat tanulmányoz. Elsősorban biztonsági szempontból kockázatosnak minősített helyszíneken alkalmazzák. A kliens határozza meg a szabályokat, melyeket - általános képsablonokat használva - aktivitásokkal köt össze a program. A helyzettől függően számos tényezőt kell vizsgálnia: mikor magasabb a vízszint a megengedettnél, ki lép a célzónába, milyen magasságig merészkednek az objektumhoz közelítő madarak, és így tovább. Tárgyak méretére és formájára, színekre, mozgásirányra, járművek sebességére, mindig az adott szituációhoz igazodva. Ráadásul úgy, hogy mindebből használható következtetéseket vonjon le. Olyanokat, melyek nekünk ugyan evidensek, viszont e képesség elsajátítása hosszú gépi tanulást igényel.

A Technion (Izraeli Technológiai Intézet, Haifa) két hallgatója személyeket gépelési stílus alapján, majdnem száz százalékos bizonyossággal azonosító programot írt, mely nem vesz tudomást a szövegről, csak a gépelőre koncentrál: mennyi (milliszekundumokban mért) ideig üt le egy karaktert, milyen hosszan tartja ujjait egy-egy billentyűn, ami már a következő leütést is befolyásolja. Mivel a kombinációk végesek, az egy-egy felhasználóra vonatkozó valószínűségi modell már létező algoritmusokkal kidolgozható. Ha valakinek a gépelése nem illik a modellbe, valószínűleg nem ő az adott személy. A legtöbb gondot az azonosítási kritériumok kidolgozása és alkalmazásuk (single-class identification problem) jelentette.

A projekt kezdetekor a szoftver csak előre meghatározott karaktersoroknál működött hatékonyan, különben viszont nem - kommentál a neves egyetemen számítógép-tudományokat tanító (gépitanulás-specialista) Ran El-Yaniv.