Vilmos
21 °C
33 °C

Hatszáz kézfogásnyi távolság

2006.07.30. 09:37
Nagy Testvér folyamatosan figyel, valódi és lehetséges terroristák után kutat. Telefonhívások, online üzenetek milliárdjait nézi át naponta. Munkájához a számítástudomány és a mesterségesintelligencia-kutatás legújabb eredményeit, módszereit is felhasználja.
Főként az évezred első éveiben komoly tudománnyá kiforrott társadalmihálózat-elemzésre (social-network analysis) és az olyan – korábban csak a mesterséges intelligenciához kapcsolódó K+F-ben, majd a marketingben alkalmazott – adatbányász technikákra, mint a mintafelismerő algoritmusokra támaszkodik.

Előrejelző adatbányászat

Az emberi interakciók feltérképezése elvileg működőképes a potenciális terrorista csoportok, titkos és földrajzilag szétszórt szerveződések kiderítésében, szándékaik dekódolásában. A hagyományos eljárásoknál sokkal hatékonyabb a telefonhívások, elektronikus levelek, online üzenetek és pénzügyi tranzakciók feldolgozása, a köztük lévő rejtett kapcsolatok kimutatása.


Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynöksége és más hírszerző szervezetek megállás nélkül, éjt nappallá téve kutakodnak. Az adatbányászat immáron nemcsak hitelkártya-csalások és pénzmosások megállapításához nélkülözhetetlen, hanem a terrorizmus elleni háborúban is. A társadalmi hálózatok feltérképezésében úttörő Valdis Krebs munkái úgyszintén: a kutató 2002-ben forradalminak számító eljárással kimutatta, hogy a 2001. szeptember 11-ei támadások összes elkövetője kapcsolatban állt egymással. Csakhogy mindez 2002-ben történt, s nem a fatális nap előtt… És az adatbányászat segítségével mindmáig nem lepleztek le nyilvánosan terrorista hálózatokat, nem bizonyították be üzelmeiket. Holott a legfontosabb az lenne, hogy az új módszerekkel – az érintettek múltbeli tevékenységének elemzésével, a közös minták kimutatásával – pontos előrejelzéseket készítsenek.

Az előrejelző szoftvereknek gondosan kiválasztott adatmintákon kellene tanulniuk. Több szakértő viszont úgy véli, hogy az összes vonatkozó adatra szükségük van. Ám a zömük nem több használhatatlan (rosszabb esetben tévútra vezető) zajnál. Jobb, ha egyetlen ösvényen indulunk el, és nem hálózatok végeláthatatlan labirintusát fürkésszük – vallják mások. Mert különben előfordulhat, hogy az elhíresült hat helyett hatszáz kézfogásnyi távolságra találjuk magunkat az Egyesült Államok elnökétől. Vagy az egyik feltételezett terrorista a másiktól…

Pontok, csomópontok

A Barabási Albert-László munkáiból (is) ismert eljárások számítógépes grafikáin látható pontok és csomópontok hálózatokká állnak össze. Ki a csomópont? Milyen kapcsolatok, kötődések állnak fenn a különböző pontok között? A linkeket akkurátusan mérik, súlyozzák, mátrixalgebrát és más módszereket használva elemzik. Leegyszerűsítve: három szempontot vesznek figyelembe – a kapcsolat szintjét (connectedness), a hálózat különböző pontjai közötti összeköttetések erősségét (betweenness) és a közelséget (closeness), azaz a két pont közötti lehető legrövidebb utat.

Az elsőt a network összes pontja által elért pontok száma, a másodikat az alapján mérik, hogy az adott személy hányszor funkcionál kommunikációs csatornaként a hálózatban. A harmadiknál a legfontosabb szempont, hogy a kiválasztott minimális lépésben maximális ponttal kerüljön (közvetlen) összeköttetésbe.

Mindhárom nélkülözhetetlen, mert amennyiben csak az egyiket figyeljük, könnyen vonunk le téves következtetéseket, alkalmasint olyan illetőkben látunk főterroristát, akik sok személyt ismernek egy hálózatban, esetleg ők kötik össze a rendszert, viszont a rendszeren kívüliekkel szinte semmiféle kapcsolatuk nincs.

Ki a főszereplő?

A témakör egyik szaktekintélye, a Carnegie Mellon Egyetemen dolgozó David Krackhardt társadalmi hálózatokat vizualizáló szoftvert fejlesztett.

A kutató egyik egyszerű modellje jól példázza, mennyire fontos mind a három szempont érvényesítése.


Első ránézésre Diane tűnik központi személynek, ő kapcsolódik a legtöbb ponthoz. Viszont, ha eltávolítjuk, a kommunikáció ugyanúgy működik, hiánya nem érződik. Talán mégsem ő a főszereplő?

A „perifériára szorult” Heather-ről egyáltalán nem hinnénk, hogy fontos lenne. De vegyük ki a rendszerből, és rögvest megszűnik a jobb és baloldal közötti kommunikáció. Ő tartja a kapcsolatot a „külvilággal”, ő a többi network felé vezető híd, alkalmasint különböző terrorista sejtek közötti összekötő.

Fernando és Garth szintén fontosak: ők figyelik és továbbítják a hálózaton belüli üzeneteket, ők a legjobban informáltak. Ha kívülállóként érdemleges adatokhoz szeretnénk jutni, nyilvánvalóan hozzájuk fordulnánk.

Azaz felejtsük el gyorsan Diane-t, mert Heather a kulcs, valamint (csekélyebb mértékben) a hozzá közeli Fernando és Garth!