Villanyfényben úszik a Balaton

2014.01.09. 11:24

Az évezreden át nádtengerbe burkolózott Balatont végre nem csak fölfedeztük magunknak, de már az egyik legnagyobb hazai technikai alkotás is elérte. Betörők garázdálkodnak Szegeden. Frucsa végrendelettel búcsúzott a vörössipkás honvéd. Fehérváron egy őrült majdnem végzett családjával, otthonában borzalmas állapotban volt az öt gyermek. Esti Újság, 1914. január 9.

Kábel a Balatonban

Kétségtelen, hogy a Balaton Európa egyik legszebb része. Ez a csodás vidék mégis csak néhány évtizede bontakozott ki az ismeretlenség homályából. Több község alatt a nádtengert csak egy két év előtt vágták keresztül. A falu népe egy évezreden át nem férhetett a Balatonhoz, nem is füdött hát sohasem.

Egyszerre azonban megindult az évszázadok mulasztását pótló hazafias, lázas munka, melyet az újabban megalakult fürdőegyesületek folytatnak nagy buzgalommal.

Legelsősorban a falu eszeinek maradisága ellen kellett valóságos ostromot folytatni, például az utcalámpák dolgában. Azt mondták, ne is jöjjön a faluba olyan vendég, aki éjjel akar csatangolni.

Végre mégis csak megvették a keszthelyi és tapolcai utcalámpákat.

Ilyen körülmények között igazán szinte üdítő haladásnak nevezhetjük, hogy a petróleumlámpák fölállítása után néhány évvel befejezéshez áll Tihany alatt, Aszófő községben az a nagyszabású villamos mű, mely a 79 kilométer hosszú Balatont nemsokára köröskörül világítja. A nagyközönség alig hallott valamit erről a szép magyar munkáról, amely az ország egyik legnagyobb szabású technikai alkotása.

Ott, hol a törökök rohama ellen a magyarok széles árokkal átvágták a félsziget nyakát, nagy gyárkémény, hatalmas épület ütközik ki a balatonmenti hegyi hajlékok fehér serege közül. Itt van az áramot fejlesztő telep, mely óránkint tízezer tonna gőzt termel a kazánházban. A másik helyiségben két darab 600 és egy 1250 lóerős gőzturbina áll.

Ezek 3250 Volt feszültségű forgóáramot szolgáltatnak, így a telep százezer darab 16 gyertyafényű fémszálas izzólámpát tud majd árammal táplálni.

Föltűnik a telep nagy hűtőtornya, amely érdekességet ad az eddig csak agrárkultúrában élő vidéknek. Az üzem 2400 lóerős, óránként ezer köbméter vizet emészt. Ez az egy telep képes a Balatont köröskörül megvilágítani. Sőt az áramot vezető drótot Marcaliba és Polgárdiba is elvezetik.

A pozsonyi kábelgyár különleges, háromvezetékű kábeleket gyártott, amelyeket kettős laposvashuzampáncéllal látott el. Egy-egy kábelrész 600 méter hosszú és nyolcezer kilogram nehéz volt.

A kábeleket nagy orsókon szállították Siófokra, ahonnan hajókkal Balatonföldvárra vitték. Itt a kábelt 35 méter hosszan a parton a földbe ásták. A sekély vízben a hajó gépezete a homokos fenékbe árkot szántott egy méter mélyen, hatszáz méter hosszan a parttól. A kábelt az árokba fektették, és a kiszántott homokkal befedték a barázdát.

Innen a kábel a tó iszapos homokos talaján fekszik, bizonyára a halak nagy bámulatára. Valójában nem is egy, hanem két, párhuzamosan fektetett kábelről van szó, egymástól tizenöt méterre.

A tihanyi partra érve a két kábelt 1170 méter hosszan közös árokba fektették, melyet kettős téglasorral védenek a sérülések ellen.

Balatonfüredet, Siófokot és Balatonföldvárt már a nyáron a telep világította. A mű teljes befejezése a jövő évi fürdőévadra várható.

Tömeges betörés Szegeden

A városban ismét betörők garázdálkodnak. Legutóbb a rendező-pályaudvaon feltörtek hét tehervaggont, és a kocsikból nagymennyiségű gyújtózsinórt, dinamitot, ruhát és zsírt loptak el. Becsey Aladár fűszerkereskedő üzletéből ezer korona készpénzt, és nagy mennyiségű likőrt, Szabó Ferenc alsóvárosi gazdálkodótól pedig füstölthúst loptak. A rendőrség elfogott ugyan két gyanús alakot, ezek azonban tagadnak.

A különc végrendelete

Tegnap délután eltemették Gergely Károly székesfehérvári nyugalmazott táblabírót, volt 48-as vörössipkás honvédet. A temetés nagy részvét mellett folyt le, de különös érdekessége, hogy az elhunyt végrendeletében 40 cigányt rendelt ki a temetésére, kik a gyászmenetben vidámnál vidámabb nótákat játszottak. Az agglegény, egykori országgyűlési képviselő Gergely végrendelete több furcsaságot is tartalmazott: kétszázezer koronás vagyonát felerészt a református fehérvári egyházközségre, a többit pedig tanintézetekre és más egyházközségekre hagyta. Nagyobb összeget adományozott a temetésén játszott cigánybandáknak és több jómódú tarokk-partnerének, hogy következő kártyaveszteségeiket abból fedezzék.

Vesztegzár Londonban

Vesztegzár alatt tartják egy Marseilleből Londonba érkezett hajó háromszázhatvankét utasát, mert útközben egy tífuszmegbetegedés fordult elő. Egy utas meghalt. 23 embert kórházba szállítottak, a többi utast pedig két hétig barakkokban elszigetelik.

Megakadályozott családirtás

Tegnap megjelent a székesfehárvári rendőrségen Gál Józsefné földműves asszony, és elpanaszolta, hogy veje, Csákberényi Nagy István öreghegyi gazdálkodó a feleségét és hat kiskorú gyermekét agyonsanyargatja. Elmondta, hogy egy szűk, kicsiny szobában, ahol hat-nyolc malacát eteti, zárva tartja családját, éhezteti, üti-veri őket.

Simon Sándor rendőrkapitány két rendőrt küldött ki a helyszínre, ahol Nagy István kiállt az ajtóba és két revolvert szegezett a rendőrökre. A rendőrök az őrjöngő elől kénytelenek voltak visszavonulni.

Délután a rendőrség nagy apparátussal vonult ki Nagy István hajlékához. Mikor a tíz főnyi rendőrcsapat odaért, Nagy István, ki úgy látszik, sejtette, mi készül ellene, kocsira kapott. Maga mellé tett két gyermeket és elhajtott. Hosszas hajsza után sikerült a revolverrel és kaszával védekező embert ártatlanná tenni.

A rendőrség elé a lakásban visszariasztó kép tárult: az apró gyermekek siralmas állapotban, bőrig lesoványodva, csaknem ruhátlanul hevertek a csupasz földön a piszokban, s körülöttük malacok ólálkodtak. A rettenetes bűz elviselhetetlenné tette a szűk odu levegőjét. Az asszonyt már nem találták ott, még délelőtt sikerült elmenekülnie anyjához.

A gyermekek az orvosi vizsgálat szerint annyira elsatnyultak, hogy alig lehet őket megmenteni az életnek.

Nagy Istvánt a kórház elmebajos osztályán helyezték el. Megállapították róla, hogy veszedelmes őrült. A hajlékában két töltött revolvert, két vadászfegyvert és sok töltényt találtak.