Lecsukták a pakiki embert, mert nem tudott franciául

2014.02.18. 16:25

Tiltakoznak a tanárok: a kormány nem teljesítette fizetési ígéretét és megkérdezés nélkül nyirbálta meg jogait • Gazdag kínait csuktak le a rendőrök, mert nem értették meg őt  Rendőrnek adta ki magát a leányra ijesztő csaló, aztán meg arzént ivott. Esti Ujság, 1914, február 18. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Tanárok baja

A magyar tanárság egyesületében sulyos válság tört ki: lemondott az elnök, vele a három alelnök, az egész igazgatóság.

Miért tört ki a válság? Mert a tanárságnak két, föltétlenül jogos kivánságát a hatalom nem hajlandó teljesíteni. Az egyik kívánsága az, hogy hagyják tiszteletben törvénybiztosította jogát, a harminc évi szolgálati időt, amelyet kivételes jelentőségű és idegemésztő munkája okol meg. Ezt a jogot egyszerűen elvették tőle, meg sem kérdezték tőle, beléegyezik-e.

Ha nem tetszik neki, mondjon le, vagy menjen el koldulni.

A másik kívánsága az, hogy a kormány tartsa meg neki ünnepiesen lekötött szavát és ígéretét. A miniszterek megígérték neki, hogy az állami tanárok előtt megnyitják a hetedik fizetőosztályt olyképp, hogy az egész státus egyharmada bejut ebbe az osztályba. Ez sem teljesült.

A tanárság egyeteme tiltakozott a kettős igazságtalanság ellen. Megbizottjainak testülete eljárt kormányférfiaknál.

Minden hiába. A kegyelmes urak udvariaskodtak, szépeket mondtak nekik, de érdemben nem hajlandók semmit sem tenni.

Pa-ki-ki

A minap egy igen tisztesen öltözött, előkelő külsejü fiatal kínai ember Párisban a boulevard des Italiensen megszólitott egy rendőrt:

Pa-ki-ki?

A rendőr nagyot nézett és felszólította az idegent, hogy beszéljen értelmesen.

Pa-ki-ki?

Így ment ez háromszor, négyszer. A kínai mindenféle hangon megismételte a titokzatos pakikit. Egyebet nem lehetett belőle kivenni. De ezt aztán elmondta szelíden, határozottan, hangosan csendesen, sürgetően, kiváncsian és dühösen. A rendőr végre is bevitte az őrszobára. Itt sem boldogultak vele.

Csavargónak nézték a pa-ki-ki embert és becsukták.

A cellában már ült valaki, véletlenül éppen egy kínai, aki franciául is tudott. Ez aztán megmagyarázta, hogy az érthetetlen utas egy nagyállásu kínai hivatalnok fia, tanulmányuton van s a rendőrtől csak a Place clichyt akarta megkérdezni. Azok a cédulák pedig, amiket a zsebében találtak, s először reklámcéduláknak néztek, kifogástalan kínai százas bankók. Erre aztán nagy bocsánatkérések közepette eleresztették a Clichy-tér felé a kínait.

Az elfogott csaló öngyilkos kísérlete

Néhány nappal ezelőtt egy fiatal leány följelentést tett a rendőrségen, hogy egy ismeretlen ember furfangos módon lopta meg. A leány az Imperiál-szállóban volt egy fiatalemberrel, és amikor onnan kijött, egy férfi szólitotta meg:

Rendőrkapitány vagyok. Láttam mindent, baj van lelkem, ide azt a pénzt, amit kapott!

A leány megijedt és átadta az ismeretlennek husz koronáját, erre az így szólt hozzá:

Na, én megmutatom, hogy gavallér vagyok, adok még ötven koronát, jöjjön el velem.

Elmentek a Hungária-fürdőbe, ahol az ismeretlen elvette a leány husz koronáját és értékes karkötőjét is, azután megszökött.

A Hungária fürdő 1910-ben
A Hungária fürdő 1910-ben

A rendőrségen a följelentőnek azt a tanácsot adták, hogy ácsorogjon a szálló környékén, mert valószínű, hogy az illető üzletszerűen folytatja a hasonló fajtáju lopásokat és nem lehetetlen, hogy találkozni fog vele. A detektivek is lesbe állottak és tegnap valóban sikerült a szálló környékén elfogni a tolvajt, aki Irickugel Móric ügynök.

Irickugelt a rendőrségre vitték és itt az őrszobában helyezték el és senki nem vette észre, hogy a tolvaj a padlóra dobott valamit. Irickugel az éjszaka folyamán a padlóról elővette az előbb oda eldobott kis csomagot, amelyben arzenikum volt és egy pillanat alatt lenyelte. Amikor észrevették, már elveszítette az eszméletét. A mentőket hívták, akik a Rókus-kórházba szállították.