Mindenki nekünk akar pénzt adni

2014.02.25. 17:52

A külföld boldogan kölcsönzött nekünk félmillió koronát, főhet a feje az országunkat pestisező honfitársainknak • Lord Churchill vakmerő tette: maga vezette repülőgépét az angol miniszter Kérdőív a csikágói férjjelölteknek: csak jó válaszok után lehet házasság a dologból. Esti Ujság, 1914, február 25. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Aranyzápor

Ötszáz millió korona kölcsönre van szükségem, gondolta a magyar állam és amint kimondotta, ennek a takaros összegnek a négyszerese áradt feléje koronában, márkában, frankban, sterlingben, ugy hogy gyorsan be kellett csukni a vasajtót az aranyfolyam előtt. Pedig a legdusabb forrást vastag jégpáncéllal rekesztette el a politikai időjárás szigorusága. A francia tőke merev maradt. De ha ezzel a némaságával a vezető hangot akarta adni: akkor – berekedt vagy gixert csinált. Nemcsak a márka, de a szorosan barátságos sterling és a svájci drusza sem törődött vele, hogy mit mond a francia frank, hanem sietett a jó elhelyezkedésben akkora területet megszerezni magának, amekkorát csak lehetett.

Ismerjük el, hogy a kölcsön a hitelezők számára igen gusztusosan volt előkészítve. Olyan kamatot kínált, amilyet otthon meg nem kap se a márka, se a sterling. Egy kicsit keleten lakunk és a pénznek is meg kell fizetni az utiköltséget, ha távolabbra megy el hazulról.

Azért a nagy kölcsön sikere igen jelentőségteljes. Ez a siker megmutatja a külső világnak egy olyan méretü és erejü bizodalmát ez ország erejében, gazdagságában, rendje szilárdságban és állandóságában, amely azokat is leforrázhatja, akik nem tudtak a maguk számára szebb és hazafiasabb hivatást, mint telekürtölni a világot vele, hogy süllyedő és elomló, züllött és pestises ország vagyunk.

Miniszter a repülőgépen

London: Churchill Winston lord tengerészeti miniszter tegnap a londoni repülőtéren erős szélben fölszállt egy repülőgépen és a tenger fölé repült, hogy felülről megszemlélje a tenger alatt járó naszádokat. Churchill lord maga kormányozta a repülőgépet, mellette ült egy pilótatiszt. A sajtó nem nagyon örült a tengerészeti miniszter legujabb tettének, mert ok nélkül kockáztatta életét.

Megígéri-e...?

Vőlegények veszedelme

Csikágóban többi között olyan klub is van, melynek kizáróan leányok a tagjai, s mely Bachelor Girls nevet viseli. A klub meglehetősen ellenséges lábon áll a rideg feminizmussal. Tagjai nyiltan hirdetik, hogy kész örömmel férjhez mennek, de nem egyszerűen csak azért, hogy a házasság révébe evezzenek, hanem csak bizonyos föltételekkel. Ezeket a meglehetősen szigoru föltételeket kérdő pontok alakjában a klub egy bizottsága dolgozta ki. A kérdőívet a jelentkező férjjelölt tartozik kitölteni s az azokra adott választ a klub nyilvános ülésén megbirálják. A házasság csak akkor történhetik meg, ha a klub gyűlésén a válaszokat kielégítőnek találják. A kérdőív szövege így hangzik:

  • Megígéri-e, hogy feleségét politikai és társadalmi tekintetben önmagával egyenlőrangunak ismeri el s akként bánik vele?
  • Vannak-e rossz tulajdonságai s különösképpen mértéktelen-e az alkohol és a dohány élvezetében?
  • Megigéri-e, hogy az anyósával éppen ugy bánik, mint az édesanyjával?
  • Hajlandó-e minden reggel a kályhába begyujtani és onnan sajátkezüleg eltakarítani a hamut?
  • Jár-e rendszeresen a templomba s mennyit szokott a perselybe dobni?
  • Megigéri-e, hogy minden reggel, amikor hazulról távozik, megcsókolja a felségét, de nem kötelességszerűleg, hanem azért, mert az önnek gyönyörűségére szolgál?
  • Tesz-e ígéretet arra nézve, hogy az estéket, ha nem a felségével megy valahova, mindig otthon tölti?
  • Hajlandó-e megígérni, hogy otthon mindig szeretetreméltó lesz és az étel miatt, melyet a felesége fog készíteni, nem mormog szakadatlanul?