Hogyan lehet meggazdagodni?

2014.03.03. 17:18

Hogyan gazdagodjunk meg? A szószátyár Rockefeller tanácsai • Törökország fegyverkezik • Vidám politikai est Károlyi Mihály gazdag palotájában • Rablóvilág Kinában • Kettős vereség az orsztrákoktól: nincs magyar futballhegemonia a monarkiában. Esti Ujság, 1914, március 3. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Hogyan lehet meggazdagodni?

John D. Rockefeller 1885
John D. Rockefeller 1885

Rockefeller jó tanácsai

Rockefeller, a nagy hallgató, néhány év óta, mióta tudniillik hivatalosan visszavonult az üzlettől és vállalatainak vezetését a fiára bizta, valósággal szószátyár lett. Szinte az a látszatja van a dolognak, mintha mindenkit milliomossá és milliárdossá akarna nevelni.

Legnagyobb bölcsessége, amit unos-untalan hirdet, ez: dolgozzál és takarékoskodjál. Egyik előadásában szép szinesen lefestette, mekkora gigászi vagyonná növekedhet egy penny (tiz fillér) ha csak helyesen gazdálkodnak vele. A hallgatóságban levő 700 kis fiu közt szétosztott 711 pennyt – fejedelmi ajándék egy milliárdostól – azután egy kis fiura mutatva igy szólt:

Ez a kis fiu a pennyért két ujságot vásárolhat. Elolvashatja és ezáltal elméje számára százszoros hasznot szerezhet. És ha elolvasta az ujságot, eladja az ujságot, darabját egy pennyért. Már ekkor egy penny nyeresége van. Nemsokára egy dollárt nyer, vagyona meg fog növekedni, megpróbálkozhatik más téren is, és ha dolgozik és takarékoskodik, gazdag ember lesz.

Éppen ilyen nagyszerü az a tanács is, amelyet Rockefeller tizenhat – tizennyolc éves leányoknak ad és lehetővé teszi nekik, hogy hamarosan vagyont szerezzenek. Vásároljanak olcsó ruhát, ezt az olcsó ruhát viseljék, azután ügyes kézzel diszitsék föl és igy földiszitve jó drágán adják el.

Hát nem a biztos meggazdagodás utja ez? Aki ezt nem tudja megérteni, az nem is lesz gazdag soha.

Igen különösen hangzik Rockefellertől, hogy mindig a becsületesség elvét hirdeti és folyton hüségről beszél. Bizonyos, hogy nem egy vagyon becsületességen és hüségen épült föl. De éppen olyan bizonyos az is, hogy a Rockefeller milliárdok nem igy születtek. Sok átok szállott Rockefellerre és sok ezer embert tett tönkre utjában, amelyen rengeteg vagyonát megszerezte. Kiméletlen volt, erőszakos, a nálánál gyöngébbek eltiprója. Érthető hát, hogy legutóbb Klivlendben azt prédikálta, hogy a megbocsátás az emberi erények legszebbike.

Mindnyájunknak meg kell tanulnia a megbocsátást”, mondta kenetteljesen, „de nem zugolódva kell megbocsátanunk, hanem örömmel és szivesen, hogy Isten áldása szálljon le ránk”.

Bizony, bizony, kevés embernek van nagyobb szüksége a megbocsátásra, mint éppen Rockefellernek.

Háborura készülődik a török

Törökorszűág nagy vásárlásokat tesz hadicélokra, ugy hogy most már kétségtelen, hogy komolyan készülődik esetleges háborura. A hadiszer megrendelését már Izzet basa idejében megkezdték és Enver basa idejében is folytatják. A rendeléseket különböző országokban tették, hogy gyorsabban lehessen szállitani azokat. Nagy rendelést kapott Franciaország is.

Est Károlyi Mihály grófnál

Vasárnap este kilencedfél órára Károlyi Mihály gróf meghivta palotájába barátait és politikai elvtársait. Kétszáz meghivót küldött szét, azonban csak százharmincan jelentek meg az estén. A hiányzók között voltak Andrássy Gyula gróf, Justh Gyula és Kossuth Ferenc, akik betegek, továbbá Apponyi Albert gróf, aki eberhardi birtokán tartózkodik. Károlyi gróf végigvezette vendégeit a palota mükincsekben gazdag termein, majd félórás séta után vacsorához ült a társaság. Éjfél után két órakor ért véget a vidám politikai vacsora.

Rablóvilág Kinában

A fehér farkasnak nevezett rablóvezér ezer jól fegyverzett lovasával áttörte a körülzáró katonaság gyürüjét és nyugat felé nyomul, utjában mindenfelé fosztogatva. A rablók valószinüen Hunan hegyei közé igyekeznek. Hankau és Peking között megszüntették a vasúti forgalmat, mert híre érkezett, hogy a rablók Antungot megszállották.

Kettős vereség az osztrák labdarugóktól

Szomoru és vigasztalan a tegnapi labdarugás mérlege. Nem csak a Ferencvárosi Torna Club legénységét győzte le a Wiener Sport Club, ami végre is előrelátható volt a bajnokcsapat mostani gyenge formája mellett, de vereséget szenvedett a Rapidtól a Magyar Testgyakorlók Köre is, amit már semmivel sem lehet mentegetni. A régóta huzódó pört, hogy az osztrák vagy a magyar labdarugó sport tartalmasabb-e, egészen a bécsi magyar-osztrák meccsig eldöntötte a tegnapi délután. A bécsi csapatok győzelme után beszélni sem szabad holmi hegemoniáról. Ezt az álmot alaposan elfujta a MTK és FTC, az a két csapat, amely majdnem kizárólagos birtokosa a közönség érdeklődésének és szeretetének.