Szegedi paprikától ájul az orosz

2014.03.06. 16:48

A muszkák cárja csak hepciáskodni tud: tüsszentős nagypolitika • Állandó irodamunka a hadsereg rákfenéje Tanyasi kuruzsló a csavargóbíróság előtt Veszélyes cigánykaraván Szegeden. Esti Ujság, 1914, március 6. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Miért maradt el a háboru?

Csala Márton megfejtése

Amikor tizennégy hónappal ezelőtt megereszkedett a háboru szele, a tótok között végigröppent a hir, mint a pernye, hogy jön már a muszka császár. Csalma Márton utkaparónak ekkor mély volt a buja. Neki is két fiát hivta be a regiment, de bánata nem a fiainak szólt, hanem a magyar királynak, akit szivéből szánt. Mert ha a királynak gondja és szomorusága van, illendő, hogy az utkaparója se verdesse össze a bokáját.

Ugy szóbeszéd után elbeszélte Csalma Márton, miért maradt el az orosz kalamajka. Mivel hogy a muszkák olyan gyávák, hogy nincs arra emberi kifejezés.

Mert ugy volt az kérem – szövi a gondolatját Csalma – hogy a muszkák cárja csak hepciáskodni tud. Azt cselekedte hát, hogy egy szatyorba törött borsot rakatott, beletett egy cédulát is, amelyre ezt irta: Én ilyen erős vagyok!

Akkor aztán lepecsételte és postára adta a szatyort a magyar királyra adresszálva, Budapestre.

Megkapja a szatyort ő felsége, kibontja. Aztán kinyitotta az ablakot s lekiáltott az udvarra első szolgájának:

Gyere csak be, édes fiam!

Az első szolga sebtében berohant s akkor így kezdte beszédét a király:

– Itt a magtárom kulcsa, fiacskám. Menj le, nyisd ki, találsz ott balkézről az ajtó mögött egy lapátot, akad ott valahol zsák is, beljebb pedig, az egyik hombárban, szegedi paprika lesz. A lapáttal tölts meg szinültig egy zsákot s azután hozd ide. De vigyázz, édes szógám és ne próbáld megdézsmálni az arany-és ezüstveretü pénzeket, mert tudod, szegény az ország!

A szolga a parancs értelmében cselekedett. Igaz, hogy el ne felejtsem, hát utánaszalajtott később ő felsége még egy főispánt is, hogy az tartsa a zsákot. Amikor a zsák paprikát fölcipelték, a király bekötötte a zsák száját, oldalára odaírta a muszka cár címét és a cím fölé ennyit:

Én meg ilyen erős vagyok!

Mikor a cár megkapta a zsákot, egymásután négyszer ájult el az ijedtségtől. Hát ezért maradt el a háboru.

A katonai kiképzés baja

Nagyon sok az irodamunka

A hadsereg körében régi az a panasz, hogy rengeteg a katonaságnál az irásbeli munka és hogy a sok, legtöbbször fölösleges irásbeli jelentés káros hatással van, mert hátráltatja a katonaság valódi hivatására való kiképzését.

Bizonyára nem mondunk sokat, ha tiz emberre tesszük századonkint azt a hiányt, amelyet a csapat a sok írásmunka következtében szenved. Ha ehhez még hozzászámitjuk a belső szolgálatot és a mindig akadó maródiakat, akkor világosan látható, hogy miért vonulnak ki a századok a gyakorlatokra 30-40 emberrel, és csak kivételesen, rendkivül kedvező körülmények közt 70 emberrel.

Irás, jelentés, kimutatás, beszámolás, specifikálás:

Ez az örökös taposómalom, amely a szó valódi értelmében tönkreteszi a parancsnokok munkakedvét, akiket felelőssé tesznek minden vesszőért és akiknek sokkal többet kell dolgozniok az iróasztalnál, mint a csapat kiképzésében.

A tanyai prépost

A szegedi tanyák egyik legveszedelmesebb kuruzslója, Engi Tüdő Vince, egy Erdélyből Szegedre szakadt öreg székely, aki szélltében-hosszában tanyasi püspöknek, prépostnak adja ki magát. Számtalanszor megbüntették már kuruzslásért, csalásért, de mégis tovább bolondítja a hiszékeny tanyaiakat. Minden ujhold első szombatján valóságos népvándorlás van Engi Tüdő Vince tanyájára.

Sánták és süketek, meg lelki betegek

keresik föl a vén kuruzslót, ő pedig szemforgatva imákat mormol és az Ég minden áldását kéri. Hir szerint legközelebb a szegedi csavargóbiróság fog elbánni az álpréposttal.

Külföldi cigányok Aradon

Az aradi rendőrség letartóztatott két külföldi cigányasszonyt, akik azzal mentek be a boltokba, hogy papirpénzt akarnak váltani, mert jubileumi egykoronásokra van szükségük, hogy ezekből ékszert készitsenek. Míg a kereskedő a koronák között válogatott, ők is segitettek és közben loptak. Tegnap tettenérték őket és bevitték a rendőrségre.

Ott az egyik Bernhard Jozefa énekesnőnek, a másik Lorch Julia utazónőnek mondotta magát.

A rendőrség ezután büntársaik után kezdett nyomozni s sikerült is egy egész cigánykaravánt összefogdosnia, amely a külföldön, különösen Ausztriában több lopást követett el.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!