Rendőrökre támadtak a szocialisták az ünnepen

2014.03.15. 10:05

Ellenzéki vircsaft, határozott rendőri fellépés a március 15-i ünnepségen • Szüfrazsettek rémuralma Londonban • Étteremből újítják ruhatárukat a ravasz hölgyek • A dijbirkózó afférja a pénztároskisasszonnyal. Esti Ujság, 1914, március 15. (Lapszemlénk a korhű írásmódot, helyesírást tükrözi.)

Március 15.

Ellenzéki vircsaft a fővárosban

A márciusi ünnep, leszámitva a szocialistáknak kővel való dobálózását és kirakatbezuzását, a fővárosban és a vidéken is a szokott méltósággal folyt le. A szociáldemokrata párt idén is a Petőfi-szoborhoz rendelte ki a munkásokat. A tömeg körülvette a szobrot. A nagyszámban kivonult rendőrök egész a rácsig szoritották az embereket, amire az emberek gunydalokat énekeltek Tiszára.

Később papirgombócokat dobáltak a rendőrökre

mire Schmidt főfelügyelő néhány lovas- és gyalogosrendőrrel megtisztította a szobor előtt levő teret.

Amikor a tömeg széjjeloszlott, többen kisebb csoportokba verődve a Városház-utcába vonultak és több háznak, továbbá a vármegyeházának és a központi városházának Gerlóczy-utcai részén betörték a kirakatokat és az ablakokat. A tüntetőket a rendőrök kergették széjjel, de elfogni nem tudtak közülök egyet sem.

Ostromállapot a londoni muzeumokban

A női jogok egy elkeseredett harcosa, Richardson Mary kisasszony, Londonban széthasogatta a képtár egyik legértékesebb darabját, Velasquez Vénuszát. A Nemzeti képtárban kiállított nyugvó Vénusz nevü képet fejszecsapásokkal rongálta meg.

Se Velasquez, se Vénusz nem volt bűnös abban, hogy az angol nőknek nincs szavazati joguk és így a missznek cselekedete tisztára őrültség volt. (Legföljebb Vénusz vétkezett a missz ellen azzal, hogy szebb volt, mint ő.)

Nyomban a merénylet után bezárták London valamennyi képtárát és műgyüjteményét.

Az angol sajtó ugy itéli meg a helyzetet, hogy Velasquez remekművének a megrongálója nem lehet épeszü teremtés, a közönség azonban nem elégszik meg ezzel a magyarázattal és biztosítékot követel a kormánytól a szüfrazsettek rémuralma ellen.

Tegnap szóba került az ügy az angol alsóházban is.

Számüzzék őket!

– kiabálták az angolképviselők.

Igen, megtennők, de hova küldjük őket? – felelte lemondó gesztussal az angol belügyminiszter.

Szállitsák őket Dél-Afrikába! – kiálltotta Johnson hick angol képviselő. Ezt a tanácsot nagy tetszéssel és tapssal fogadták az angol képviselők, de nyilvánvaló, hogy ez az ötlet teljességgel kivihetetlen. Aminthogy nem segít senki és semmi e szörnyü nőkkel szemközt.

Ami a Velasuez-kép merénylőjét illeti, Richardson Maryről kiderült, hogy nem kisasszony, nem is Richardson a neve. Ez a veszedelmes szüfrazsett a londoni rendőrség egyik tisztjének a felesége.

Ravasz hölgyek

Newyorkból jelentik: A nagy szállók és vendéglők tulajdonosai nemrégen gyülést tartottak, amelyen elpanaszolták, hogy vannak hölgyek, akik a szálló-és vendéglőtulajdonos költségén szerzik be ruhaszükségletüket.

Bizonyos hölgyek ugyanis elegáns, de nem egészen a legujabb divat szerint készült toalettben megjelennek az illető helyiségben és nagyon ügyesen ugy tudják intézni a dolgot, hogy valamelyik szerencsétlen pincér végigöntse a ruhájukat valami mártással. Hogy a föltünést elkerülje és a hölgyeket lecsöndesítse a helyiség tulajdonosa, kénytelen a méltatlankodó hölgynek uj ruhát vásárolni. Különösen ügyes hölgyeknek még az is sikerült, hogy a kalapjukra öntetik a mártást és ilyen módon uj kalapra tesznek szert.

Letartóztatták a dijbirkozót

A rendőrség letartóztatta Cája Ágoston huszonegy éves dijbirkózot, aki Bánréve állomáson jegyváltás közben összeveszett a pénztároskisasszonnyal, majd berontott a fülkébe és a fiatal leányt véresre verte.

Köszönjük, hogy olvasol minket!

Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet!