Balra át!

2014.04.21. 13:45

Aggódik a nemzet: királyunk, Első Ferenc József beteg • Balra át: járni tanítják a pestieket • a vonatutasok mentették ki a fuldoklót. Esti Ujság, 1914, április 21.

Királyunk beteg

Nyugtalanító hírek fekete madarai röpködnek egy idő óta Első Ferenc József egészségéről. A mai félhivatalos jelentésről bajos megállapítani: cáfolat-e vagy megerősítés; mert amit mond, körülbelül az, hogy nem beteg a király, de nem is egészséges. Gyöngélkedő. Rendes orvosa mellé, aki egészségére vigyáz, másikat is kívánatos volt hivatni hozzá, specialista tudóst a légzőszervek gyógyításában.

Ahhoz, hogy munkájában, Isten rendeléséből való hivatása teljesítésében a mi királyunkat meg tudja akasztani, ez a gyöngélkedés nem elég erős.

Egy egész emberöltőnyi idő nagyszerű tanulsága tanított meg rá bennünket, hogy ez az utolsó, amit bármely betegség elvehetne tőle, aki nem csak országoknak és népeknek, hanem a kötelességtudásnak, a munkájához való hűségnek is királya és mint korban, ebben az erényben is minden fejedelmek között a világnak első fejedelme.

Járni tanítják a közönséget

Budapest kétségtelenül az egyik legrohamosabban fejlődő városa a kontinensnek. Elérkezett az ideje, hogy végre, az Urnak 1914. esztendejében, járni is megtanuljon a pesti közönség.

Mert tudunk mi járni a karakószörcsögi kisutcán, de nem tudunk járni a pesti aszfalton és főként nem tudunk járni délben a Váci-utcában, alkonyatkor a köruton, Andrássy-uton, Rákóczi-uton, ott, ahol valóban nagyvárosi mértéket ölt a gyalogjárók forgalma.

Amit a Rákóczi-út és a Körút sarkán művelünk, az lehet tolakodás, lökdösődés, gyömöszölés, pofonnal, rugással, hátbavágással körített viaskodás, egyszerű gyalogjárásnak azonban nem nevezhető.

Berlinnek, Londonnak hasonlíthatatlanul nagyobb a forgalma éjjel is, mint Budapestnek nappal, de ez a forgalom sokkal egyöntetűbben, csöndesebben, torlódások é s összeütközések nélkül bonyolódik le. Az egész rendnek pedig nem több mint ez a két szó a titka: balra menj!

Ha én is a bal szélén megyek a gyalogjárónak, meg az is, aki szembe jön velem, akkor oly távol esünk egymástól, hogy akár a szívünk megrepedhet egymásért.

Ez tehát az a járni tudás, amit nem tud a pesti közönség. És erre szeretne bennünket rászoktatni a főkapitány. Hogyan? Egy mód van: népszerűsíteni kell a közönség körében ennek a rendtartásnak a gondolatát. Ha aztán látja a főkapitány, hogy az ujságok jó szava fog a közönségen, akkor tesz ő is hivatalos intézkedéseket. Odaállít például a forgalmas aszfalt közepére, hosszába, sorfalnak harminc díszruhás őrt, akik aztán a diplomaták finom udvariasságával fogják dirigálni a jövő menőket:

balra tessék, hölgyeim és uraim, mindig csak balra.

A megállitott vonat

A Balatonszentgyörgy-keszthelyi vicinálison tegnap egy utas meghuzta a vészféket és mikor a vonat megállott, azt mondta, hogy egy fuldokló embert látott a Balatonban és ezért állította meg a vonatot. Az utasok erre lesiettek a Balaton partjára és észrevették, hogy a parttól meglehetősen távol egy férfi küzd a hullámokkal. Csónakokkal utána eveztek és kihuzták a partra a fiatalembert, aki ekkorra már eszméletét veszítette. A vonatra tették és a legközelebbi állomáson orvosi kezelésbe adták. Kilétét eddig nem tudták megállapítani.