Itt az új magyar találmány, a füstemésztő készülék

2014.05.08. 17:51

Nincs több füst, a magyar vasutnál találták föl a füstemésztő készüléket • A csöppnyi Luxemburg nagyhatalomnak képzeli magát és a németektől féltik semlegességüket • Kell a hely az Állatkertnek, költözik a vurstli a Városligetből • Teknősbékára hagyja tekintélyes vagyonát a vén kisasszony. Esti Ujság, 1914, május 8.

Nincs többé füst!

Föltalálták a füstemésztőt

Az a kár, melyet a gyárak és lokomotívok füstje okoz, igen nagy összegre rug évente, nem is számítva azt, hogy egyes vidékeket teljesen egészségtelenné tesz a füst. Most arról értesülünk, hogy egy államvasuti mérnök olyan füstemésztő-készüléket talált fel, mely végre csakugyan megszünteti a füstöt.

A készüléket tegnapellőtt próbálták ki a Budapest – zimonyi vonalon, rászerelve egy gyorsvonat kürtőjére s a kísérlet fényesen bevált.

A készülék elégeti a füstöt s így a készüléknek az az előnye is megvan, hogy a mozdony valamivel kevesebb szenet fogyaszt. Az uj füstemésztő készülék a Magyar Államvasutak tulajdona s a Kereskedelmi Minisztérium erélyes lépéseket fog tenni a készülék minél szélesebb körben való használatára, hamarosan sorra kerülnek a gyárak is.

Luxemburg, ez a hatalmas nemzet

A belga királyi pár ellátogatott mult héten Luxemburgba. A szíves fogadtatásban tüntetést is láttak – Németország ellen. A csöpp állam fontossága az utóbbi időben jelentékenyen emelkedett.

Németországnak ugyanis azt a gondolatot tulajdonítják, hogy francia-német háboru esetén nem tisztelné sem Luxemburg, sem Belgium semlegességét; hogy könnyebben eláraszthassa Franciaországot, katonáit a „luxemburgi lyukon” keresztül marsoltatná át francia területre.

A kis Luxemburgnak Franciaország és a semlegességének megszegésétől szintén félő Belgium egyaránt udvarol. A tenyérnyi ország érzi is fontosságát. Egyik lapja például így ír a királylátogatás alkalmából:

Luxemburg, ez a friss, hatalmas nemzet, mely földrajzi helyzeténél, terjeszkedési képességénél, nagyszerű őserejénél és világkoncertben tisztelettel hallgatott hangjánál fogva arra van hivatva...

Luxemburg hadi ereje: 146 rendőr.

A vurstli – Angyalföldön

A városligeti „vurstli” napjai meg vannak számlálva. Amikor a főváros négy és félmillió koronát áldozott arra, hogy egy pompás, igazán európai nívóju állatkertet csináljon, meg volt pecsételve a vurstli sorsa: el kell hurcolkodnia az állatkert szomszédságából.

Arra a területre, amelyet ma elfoglal, feltétlen szükség van, annál is inkább, mert az állatkertnek egyetlen hibája, hogy kicsi.

A Széchenyi-gyógyfürdő felépülésével ujra aktuális lett a vurstli kitelepítése. Nemsokára meg fogják kezdeni a fürdőhöz tartozó gyógyszálló építését is, amelynek elkészülése után egyetlen pillanatig sem maradhat meg a mai helyén a nép lármás szórakozóhelye. Az eddigi terv az volt, hogy a vurstli a Népligetbe költözik, de ez a terv most megváltozott. ehelyett minden valószínűség szerint Angyalföldre fog költözni, ez lesz a mutatványos-telep uj helye.

Végrendelet a teknősbékáról

A napokban halt meg Londonban Iriss Ellen Biddel, nyolcvanhárom éves vén kisasszony. Tegnap bontották föl a végrendeletet, amelynek egyik szakasza így szól:

„Háromszázezer koronányi vagyonomat György unokatestvéremre hagyom.

De csak azzal a föltétellel, ha Zsófi nevű teknősbékám számára egy csinos kis házat vesz.”

A házban csak Zsófinak és gazdájának szabad lakni. Zsófi – aki 1845 óta van birtokomban – igen finnyás és kényes, ezért unokatestvéremnek meghagyom, hogy minden szeszélyének engedelmeskedjék.