Tanácsadóit hibáztatja az ellenzék a várható vereség miatt

2014.05.23. 17:12

Ellenzéki vircsaft: megint nem tudnak megállapodni a vezérről, csak a tanácsadóikat hibáztatják • Éhezne Anglia egy háboruban • Mecsoda szenzáció: gimnazista jegyezte el a grófkisasszonyt. Esti Ujság, 1914, május 23.

Ki lesz az ellenzéki vezér?

Hullámzások a függetlenségi pártban

Az ellenzéki párt két frakciója nyíltan szembehelyezkedett egymással. Mi lesz a választásokkor? – kérdezik aggodalommal, ha már most széthuznak?

Mi lesz a választásokkor? Ez a kérdés ugy hat az ellenzéki klubban, mint mulató embernek fejére konduló vészharang.

Amióta Justh Gyula Károlyi Mihályra testálta a nemzeti aspirációk vezetését, örökösödési harc alakult ki a függetlenségi pártban. Most egyszerre előkerült a függetlenségi megtévedések állandó bűnbakja, a legeszesebb és legfrissebb ellenzéki politikus, akinek a tanácsát a baloldalon mindig igénybe veszik, de minden hibáért az ő nyakába teregetik a vizeslepedőt.

Mindennek Polónyi Géza az oka! – jelentette ki az egyik képviselő. „Az ő intrikája ugratta bele Justh Gyulát, hogy politikai végrendeletével rátromfoljon Kossuth Ferenc levelére, amelyben Apponyit teszi meg örökösévé.

Polónyi Géza
Polónyi Géza

Közben megjelent a klubban gróf Apponyi Albert is, váratlan kijelentéssel:

Helytelennek tartom, ha agitácionális népgyűlések alkalmával a hármasszövetség kérdését bolygatják meg. Ez nem népgyűlési téma. Az ellenzéknek számos politikai téma áll rendelkezésére, melyet a népgyűléseken kiaknázhat. A hármasszövetség azonban nem tartozik ide!

Nagy csöndben hallgatták meg a pártban Appponyi kijelentéseit, de senkinek nem volt rájuk észrevétele, bár a gróf Károlyi Mihály legszűkebb környezetének tagjai is résztvettek a beszélgetésben, akik ezidáig a gróf pétervári és párisi utját támogatták, s az Antant hatalmakhoz való közeledést fontolgatták.

Azután megint a vezérség kérdése került szóba.

Elég nekünk az előző választások tanulsága. Azokba is az egymás ellen égő gyűlölettel mentünk bele, meg is buktunk. A vezérség kérdése alkalmas arra, hogy szétrobbantson bennünket. Arról többet szó se legyen. Viselje mindenki békén a tisztségét mindaddig, amíg eljön a vezérkedés ideje.

Ezzel szét is oszlott a rögtönzött tanácskozás. És minden arcon ott ült a rosszkedvű bizonyosság, hogy ma megint elölről kezdhetik az egész békecsinálást.

Éhezést hozna Angliába egy háboru

Az angol képviselőházban szóba került a minap a kenyérkérdés. Azt értik ezen, mennyi időre van elegendő kenyere Angliának abban az esetben, ha háboruba keverednék valamelyik nagyhatalommal és ez a nagyhatalom körülzárná a szigetországot. Most kiderült, hogy ha az év bármelyik szakában Angliának háborut kellene viselnie, buzakészlete hat hétig se futná. Annál szomorubb ez, mert talán nincs nép, amely gabonaneműek dolgában annyira rá lenne szorulva a behozatalra, mint az angol. Most azt kérik a kormánytól, tegye meg a szükséges lépéseket, hogy legalább annyi kenyérrevalót halmozzon föl, hogy hat hónapig tartó zárlattal szembeszállhassanak.

Szenzációs eljegyzés Budapesten

Gimnazista és grófkisasszony

Aranytollal, vakítóan csillogó ezüstlapra kellene írni s még ölelkező rímbe is kellene szedni ezt a néhány sort:

Battenberg Tibor, Battenberg Lajos m. kir. postafőtanácsos fia, eljegyezte Budapesten Potoczky Margit grófnőt, Potoczky Antal gróf lembergi nagybirtokos leányát.

A szerelmi regény ott kezdődött, hogy özv. Bissingen Rezsőné grófné, akinek Budapesten, az Eötvös-utca 25. száma alatt van a palotája, meghívta hosszabb tartózkodásra rokonát, Potoczky Antal galíciai nagybirtokos egyetlen leányát, a szépséges Margit komteszt. A fiatal grófnő, aki még alig tizenhat esztendős s kinek ereiben nemes lengyel vér csörgedez, csakhamar megszerette uj otthonát és valamennyi társas összejövetelen, mulatságon nagy kedvvel vett részt és bámulatos könnyedséggel elsajátította a magyar nyelvet.

Hónapokkal ezelőtt a társaságban megismerkedett egy jómodoru, intelligens ifjuval, aki jó táncos, kitűnő, közbecsülésben álló családból való. A tizennyolc esztendős fiatalember most végzi a Barcsay-utcai főgimnázium nyolcadik osztályát, szívesen látott vendég az előkelő körökben és így történt, hogy a fiatalok gyakran találkoztak s megszerették egymást.

Egymás iránt való vonzalmukat minkét család jó szemmel nézte s amidőn Potoczky Antal gróf értesült leánya választásáról, semmi akadályt nem gördített a jövendő frigy elé. A hivatalos, ünnepi eljegyzést később tartják meg, majd ha az ifjú vőlegény letette az érettségit, mert a középiskolai rendszabályok nem engedik meg a diákok házasságát. No de talán a szigoru tanárok a gyűrűváltást nem tekintik az érettségi vizsga akadályának.